IEC Edicions en línia

Secció Filològica
Col·lecció temàtica
Onomàstica
La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha publicat diversos treballs sobre onomàstica: toponímia, antroponímia i onomàstica general. A més dels reculls d'onomàstica que han aparegut a la col·lecció Treballs de l'Oficina d'Onomàstica. A més del Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord (2007), que inclou la transcripció fonètica dels topònims nord-catalans, als Documents de la Secció Filològica hi ha, d'una banda, les llistes dels noms del municipis de Catalunya i dels nuclis de població de les Illes Balears, i, de l'altra, estudis de caràcter específic dedicats a la forma gràfica de la toponímia menor, a les formes dialectals i la toponímia i als hidrònims precedits de l'article femení que no porten genèric, a més de la publicació de resolucions toponímiques de la Secció Filològica, com la que tracta sobre l'ús de l'article en els noms de les Comarques del Principat.