IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Jornades Catalanes de Revistes Científiques
Les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (Barcelona, 2007) van debatre, al llarg de tres dies, qüestions relacionades amb la preparació i gestió de manuscrits, la producció i edició de revistes científiques i la difusió de la informació. A més, es van a exposar diverses experiències i projectes editorials. La llengua de publicació, la valoració i professionalització del treball editorial, les implicacions del factor d'impacte i el seu paper en la carrera científica, la consideració de les revistes com a part de la infraestructura científica, i els models comercials o els sense lucre van ser alguns dels temes tractats pels participants.