IEC Edicions en línia

Secció Filològica
Col·lecció temàtica
Demografia de la llengua
La xarxa CRUSCAT és una xarxa científica dependent de l'Institut d'Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l'evolució del català arreu dels Països Catalans. El principal objecte d'estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua.