IEC Edicions en lnia

Secci�� Filol��gica
Collecci temtica
Demografia de la llengua
La xarxa CRUSCAT ��s una xarxa cient��fica dependent de l'Institut d'Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situaci�� i l'evoluci�� del catal�� arreu dels Pa��sos Catalans. El principal objecte d'estudi s��n els usos, els coneixements i les representacions de la llengua.