IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Premis de l'Institut d'Estudis Catalans
L'Institut d'Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural l'àmbit d'actuació de la qual s'estén a les terres de llengua catalana, fou fundat l'any 1907 amb l'objectiu de promoure l'alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana. És una llarga tradició de l'Institut d'Estudis Catalans atorgar premis a institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut.