IEC Edicions en línia

Publicacions generals
Col·lecció temàtica
Memòries de l'Institut d'Estudis Catalans
L'Institut d'Estudis Catalans ha redactat des de l'any de la seva creació, l'any 1907, anuaris i memòries per a publicar-hi les activitats, els treballs i tota la informació relativa a la vida de la institució. Les publicacions que recullen aquesta informació són els Anuaris i les Memòries. Aquestes darreres han comptat des de fa uns anys amb una versió abreujada que es publica amb el títol Síntesi de la Memòria.