IEC Edicions en línia

Associació Catalana de Sociologia
Col·lecció temàtica
Societat Catalana
L'Associació Catalana de Sociologia ha volgut encetar una col·lecció d'anàlisis i reflexió sobre els principals esdeveniments de la nostra societat. El conjunt del treball va dirigit a oferir elements de debat, d'interpretació i de coneixement per a totes aquelles persones interessades en aprofundir sobre la comprensió dels fets socials. Els articles s'han agrupat en uns grans apartats, que en la seva major part es mantindran en cada volum, i que aborden les grans temàtiques que afecten al funcionament d'una societat moderna: la societat civil, la governabilitat, l'economia, l'estructura social, el coneixement i el benestar.