IEC Edicions en línia

Secció Filològica
Col·lecció temàtica
Diccionari de la llengua catalana
La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans acompleix la funció d'acadèmia de la llengua catalana que l'Institut té encomanada. Aquesta funció comporta, entre d'altres tasques, l'establiment de la normativa lingüística. És en el marc d'aquesta tasca que, en els darrers anys, la Secció ha elaborat la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC (DIEC2, abril de 2007), que és l'obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana. Un cop publicat el DIEC2, l'onze de maig de 2007 la Secció Filològica acordà de publicar les llistes de les diferències del DIEC2 respecte del DIEC1. Fruit d'aquest acord és l'obra Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició), amb què l'Institut d'Estudis Catalans fa públiques les diferències entre el DIEC1 i el DIEC2 pel que fa a la nomenclatura i, doncs, explicita com ha quedat modificada la normativa lèxica en aquesta segona edició del diccionari respecte de la primera.