IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 42182
Treballs de sociolingüística catalanaEnllaç: ISSUU
Volum: 21 : La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 0211-0784
ISSN (format digital): 2013-9136
Descripció física: 306 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Altres


Secció monogràfica


Economia de la llengua
Alarcón Alarcón, Amado
Matèries:   Ús lingüístic
Sociolingüística
Economia
Llengua - Aspectes sociològics
Mots clau: economia de la llengua, mètode econòmic, valor d’ús, competència econòmica.
Keywords: economy of language, economic method, use value, economic competition.

P. 19-27
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pragmàtica i anàlisi del discurs
Alturo i Monné, Núria
Matèries:   Pragmàtica
Anàlisi del discurs
Català - Anàlisi del discurs
Mots clau: pragmàtica, anàlisi del discurs, català.
Keywords: Pragmatics, discourse analysis, Catalan.

P. 29-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'antropologia lingüística : etnografia i conceptes
Argenter i Giralt, Joan A.
Matèries:   Etnolingüística
Substitució lingüística
Normalització lingüística
Mots clau: tria de llengua, canvi de codi, substitució lingüística, ideologies lingüístiques, etnografia lingüística.
Keywords: language choice, code-switching, language substitution, language ideologies, linguistic ethnography.

P. 43-53
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La contribució (escassa i poc reconeguda) de la ciència política a l'estudi de la relació entre llengua i societat
Branchadell Gallo, Albert
Matèries:   Sociolingüística
Català
Politicòlegs - Països Catalans
Mots clau: llengua catalana, sociolingüística catalana, ciència política, teoria política, sociolingüística.
Keywords: Catalan language, Catalan sociolinguistics, political science, political theory, sociolinguistics.

P. 55-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ecologia lingüística
Comellas Casanova, Pere
Matèries:   Ecolingüística
Anàlisi del discurs
Mots clau: ecolingüística, ecosistema, diversitat, holisme.
Keywords: ecolinguistics, ecosystem, diversity, holism.

P. 65-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El procés de normalització del català en els mitjans de comunicació: notes sobre l'evolució de la recerca, 1980-2010
Gifreu i Pinsach, Josep
Matèries:   Català - Normalització
Andorra - Política lingüística
Català - Mitjans de comunicació de massa
Comunicació audiovisual pública - Catalunya
Mots clau: llengua catalana, normalització del català,mitjans de comunicació en català, polítiques lingüístiques, polítiques de comunicació, comunicació pública.
Keywords: Catalan language, normalisation of Catalan, Catalan mass-media, language policies, communication policies, public communication.

P. 73-82
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

De la normalització a la sostenibilitat: els límits de la planificació de l'estatus
Marí i Mayans, Isidor
Matèries:   Planificació lingüística - Catalunya
Normalització lingüística - Catalunya
Catalunya - Política lingüística
Mots clau: planificació lingüística, planificació de l’estatus, normalització lingüística, política lingüística, sostenibilitat lingüística.
Keywords: language planning, status planning, reversing language shift, language politics, language sustainability.

P. 83-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i avaluació analítica
Montoya Abat, Brauli ; Mas i Miralles, Antoni
Matèries:   Transmissió lingüística intergeneracional
Substitució lingüística
Català - Aspectes socials
Mots clau: transmissió, interrupció, revernacularització, sociolingüística, substitució.
Keywords: transmission, interruption, revernacularisation, sociolinguistics, substitution.

P. 95-103
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Hi ha una història social de la llengua catalana?
Nicolás i Amorós, Miquel
Matèries:   Català - Història
Lingüística - Historiografia
Mots clau: història de la llengua, historiografia lingüística, sociolingüística històrica.
Keywords: History of Catalan language, linguistic historiography, historical sociolinguistics.

P.105-114
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El dret lingüístic en l'àmbit català
Pons Parera, Eva
Matèries:   Catalunya - Llengües - Dret i legislació
Normalització lingüística - Catalunya
Mots clau: dret lingüístic, estatut jurídic de les llengües, normalització lingüística, metodologia jurídica.
Keywords: legal doctrine, legal status of languages, linguistic normalisation, juridicalmethodology.

P. 115-124
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'univers calidoscòpic de la sociolingüística de la variació en l'àmbit de la llengua catalana
Pradilla Cardona, Miquel Àngel
Matèries:   Pragmàtica
Llenguatge i llengües - Variació
Sociolingüística - Països Catalans
Mots clau: sociolingüística, variació lingüística, canvi lingüístic, pragmàtica.
Keywords: sociolinguistics, linguistic variation, linguistic change, pragmatics.

P. 125-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Per una sociolingüística prospectiva: de la profecia a la prospectiva
Querol i Puig, Ernest
Matèries:   Català - Anàlisi del discurs
Catalunya - Política lingüística
Llenguatge i llengües - Previsió
Mots clau: prospectiva, predicció, futur del català, profecia, anàlisi del discurs.
Keywords: prospective, prediction, the future of Catalan, prophecy, discourse analysis.

P. 141-154
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La intervenció en les competències, els usos, les ideologies: d'"El català, cosa de tots" a "El català, llengua comuna"
Riera Gil, Elvira
Matèries:   Catalunya - Política lingüística
Integració social - Catalunya
Català - Ús
Mots clau: política lingüística, Catalunya, cohesió social, llengua comuna.
Keywords: linguistic policy, Catalonia, social cohesion, common language.

P. 155-167
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Psicologia social
Strubell i Trueta, Miquel
Matèries:   Psicologia social
Sociolingüística
Llenguatge i llengües - Ensenyament
Mots clau: psicologia social, vitalitat etnolingüística, actituds, normes d’ús lingüístic, aprenentatge de llengües, català, sociolingüística.
Keywords: social psychology, ethnolinguistic vitality, attitudes, language choice norms, language learning, Catalan, sociolinguistics.

P. 169-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La demolingüística en els territoris de llengua catalana
Torres i Pla, Joaquim
Matèries:   Demografia lingüística - Països Catalans
Sociolingüística - Països Catalans
Mots clau: demolingüística, sociolingüística, llengua catalana, domini del català.
Keywords: demolinguistics, sociolinguistics, Catalan language, Catalan language area.

P. 183-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Història del col·lectiu GCS/ASOLC/SOCS
Vallverdú i Canes, Francesc
Matèries:   Grup Català de Sociolingüística
Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana
Societat Catalana de Sociolingüística
Mots clau: sociolingüística, normalització lingüística, planificació lingüística, llengua catalana, Països Catalans.
Keywords: sociolinguistics, language standardisation, language planning, Catalan language, Catalan Countries.

P. 193-204
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La recerca sociolingüística educativa escolar als països de llengua catalana: elements per a un balanç
Vila i Moreno, F. Xavier
Matèries:   Llenguatge i llengües - Ensenyament
Llenguatge i llengües - Aspectes psicològics
Sociolingüística
Mots clau: sociolingüística educativa, psicologia de la llengua.
Keywords: educational sociolinguistics, psycholinguistics.

P. 205-219
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Secció miscel·lània

Homenatge al nostre mestre Robert Lafont. La seva contribució a la sociolingüística
Puig i Moreno, Gentil
Matèries:   Lafont, Robèrt - Homenatges
Lafont, Robert - Biografia

P. 223-249
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ressenyes

Pradilla, Miquel Àngel (2008). La tribu valenciana: Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística. Barcelona: Onada. 150 p.
Conill Ripollès, Josep J.
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 253-269
Citació bibliogràfica Text completText complet

Massip, Àngels (coord.) (2008). Llengua i identitat. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 150 p.
Comajoan Colomé, Llorenç
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 271-273
Citació bibliogràfica Text completText complet

Arnan, Neus; Bosch, Jordi; Palau, Carles; Sagarra, Marina (coord.); Vila, David (coord.) (2009). De la consciència a la conducta: L'experiència de Tallers per la Llengua. Barcelona: 7dquatre. Suay, Ferran; Sanginés, Gemma (2010). Sortir de l'armari lingüístic: Una guia de conducta per a viure en català. Manresa: Angle.
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Sociolingüística - Ressenyes de llibres

P. 275-278
Citació bibliogràfica Text completText complet

Altres

Memòria d'activitats del 2008
Matèries:   Societat Catalana de Sociolingüística - Memòries

P. 279-281
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria d'activitats del 2009
Matèries:   Societat Catalana de Sociolingüística - Memòries

P. 283-291
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria d'activitats del 2010
Matèries:   Societat Catalana de Sociolingüística - Memòries

P. 293-301
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària