IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 57942
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: Núm. 29 (gener-juny 2017)
Data d´edició: 2017
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 256 p. : il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : UIB

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Tema monogràfic


Freinet abans de Freinet: el rebuig de la guerra i la perspectiva revolucionària
Fuentes Codera, Maximiliano
Matèries:   Freinet, Célestin - Activitat professional - Pedagogia
Guerra Mundial I, 1914/1918
Freinet, Célestin - Crítica i interpretació
Mots clau: Freinet, Primera Guerra Mundial, internacionalisme, pedagogia, bolxevisme.
Keywords: Freinet, First World War, internationalism, pedagogy, Bolshevism.
Palabras clave: Freinet, Primera Guerra Mundial, internacionalismo, pedagogía, bolchevismo.

P. 17-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Educació per a la pau en la trajectòria freinetiana. Del seu discurs originari als actuals moviments de l'escola moderna a la península Ibèrica
Cid Fernandez, Xose Manuel ; Carrera Fernández, M. Victoria ; Diéguez Sans, Núria ; Cid Rodríguez, Antía
Matèries:   Pau - Ensenyament
Freinet, Tècniques
Moviments de renovació pedagògica
Mots clau: educació per a la pau, pedagogia Freinet, renovació pedagògica, democratització, laïcisme.
Keywords: education for peace, Freinet pedagogy, Pedagogical Reform, democratisation, secularism.
Palabras clave: educación para la paz, pedagogía Freinet, renovación pedagógica, democratización, laicismo.

P. 41-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Tres assajos d'aplicació de les tècniques Freinet a Mallorca per iniciativa del mestre Teodor Terrés Lladó entre 1933 i 1937
Jaume i Campaner, Miquel
Matèries:   Terrés Lladó, Teodor
Moviment Freinet - Mallorca
Educació - Mallorca - Història - 1931/1936, Segona República
Mots clau: impremta escolar, revista escolar, correspondència escolar, mètode natural, tècnica Freinet.
Keywords: school press, school magazine, school correspondence, natural method, Freinet technique.
Palabras clave: imprenta escolar, revista escolar, correspondencia escolar, método natural, técnicas Freinet.

P. 65-97
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Escuela Freinet de Barcelona
Jiménez Mier y Terán, Fernando
Matèries:   Escoles Freinet - Barcelona - 1937/1938
Moviments de renovació pedagògica - Catalunya - S. XX
Mots clau: educació Freinet, Barcelona, Tibidabo, impremta escolar, text lliure, Guerra Civil.
Keywords: Freinet education, Barcelona, Tibidabo, School Press, Free Text, Civil War.
Palabras clave: educación Freinet, Barcelona, Tibidabo, Imprenta Escolar, Texto Libre, Guerra Civil.

P. 99-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La revista Escola, òrgan del freinetisme valencià (1965-1969)
Ramos i González, Alfred
Matèries:   Moviments de renovació pedagògica - País Valencià
Freinet, Tècniques
Pedagogia - Espanya - Revistes
Mots clau: moviments de renovació pedagògica, pedagogia Freinet, Revista Escola, Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat, País Valencià.
Keywords: pedagogical renewal movements, Freinet Pedagogy, Escola Magazine, Pedagogy Section of Lo Rat Penat, Valencia.
Palabras clave: movimientos de renovación pedagógica, pedagogía Freinet, Revista Escola, Sección de Pedagogía de Lo Rat Penat, Valencia.

P. 125-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La segunda época de cooperación, experimentación y aplicación de las técnicas Freinet en las Islas Canarias (1977-1982)
Ferraz Lorenzo, Manuel
Matèries:   Freinet, Tècniques - Illes Canàries
Moviments de renovació pedagògica - Illes Canàries
Escola Moderna - Illes Canàries
Mots clau: Illes Canàries, renovació pedagògica, tècniques Freinet, Escola Moderna, correspondència escolar.
Keywords: Canary Islands, pedagogical renewal, Freinet Techniques, Modern School, school correspondence.
Palabras clave: Islas Canarias, renovación pedagógica, técnicas Freinet, Escuela Moderna, correspondencia escolar.

P. 151-170
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Documents

Parlem de la formació permanent de l'ofici de mestre i de les idees del Moviment Freinet
Zurriaga i Agustí, Ferran
Matèries:   Freinet, Tècniques - País Valencià
Moviments de renovació pedagògica - País Valencià
Mestres - Formació
Mots clau: moviments de renovació pedagògica, pedagogia Freinet, Secció de Pedagogia de Lo Rat Penat, ACIES, MCEP, País Valencià.
Keywords: pedagogical renewal movements, Freinet Pedagogy, Pedagogy Section of Lo Rat Penat, ACIES, MCEP, Valencia.
Palabras clave: movimientos de renovación pedagógica, pedagogía Freinet, Sección de Pedagogía de Lo Rat Penat, ACIES, MCEP, Valencia.

P. 201-218
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes crítiques i bibliografia

Influence and reception of Freinet in Spain. Map of the historiographical maze: Possible Means of Escape (1979-2016)
Hernández Huerta, José Luis
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres
Freinet, Tècniques
Mots clau: Freinet, Espanya, historiografia, Segona República, transició a la democràcia.
Keywords: Freinet, Spain, Historiography, Second Republic, Transition to democracy.
Palabras clave: Freinet, España, Historiografía, Segunda República, Transición a la democracia.

P. 221-246
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Informació sobre els autors dels articles

Informació sobre els autors dels articles
Sala Sureda, Carme ; Vilaplana Lapena, Enric
Matèries:   Moviment Freinet - Catalunya
Mestres - Formació
Mots clau: formació del magisteri, treball cooperatiu, comissions de mestres, CEPEPC, moviment Freinet, postfranquisme.
Keywords: teacher training, cooperative work, Teacher committees, CEPEPC, Freinet movement, post-Franco period.
Palabras clave: formación del magisterio, trabajo cooperativo, comisiones de maestros, CEPEPC, movimiento Freinet, postfranquismo.

P. 249-252
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària