IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 61982
Revista de la Societat Catalana de Química [Recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 17 : 2018
Data d´edició: 2018
ISSN (format paper): 1576-8961
ISSN (format digital): 2013-9853
Descripció física: 134 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Pèptids terapèutics comercialitzats en el nostre país
Feliu Soley, Lidia ; Planas Grabuleda, Marta
Matèries:   Pèptids
Medicaments
Mots clau: Pèptids, fàrmacs, descobriment de fàrmacs, via d’administració, ús terapèutic.
Keywords: Peptides, drugs, drug discovery, route of administration, therapeutic use.

P. 7-16
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aportacions de la cromatografia al coneixement dels lípids: olis i greixos
Gassiot Matas, Miquel ; Comellas Riera, Lluís ; Broto-Puig, Francesc ; Gotor Navarra, Gemma ; Ribas Font, Cristina ; Artiga, Aracely Guadalupe
Matèries:   Lípids
Cromatografia de gasos
Mots clau: Cromatografia de gasos, lípids, àcids trans, QSRR.
Keywords: Gas chromatography, lipids, trans fatty acids, QSRR.

P. 17-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Enginyeria de quitinases de la família GH18 per a l'obtenció de polímers de quitosà amb seqüències definides
Alsina Verdú, Cristina ; Aranda-Martínez, Almudena ; Sancho Vaello, Enea ; Biarnés, Xevi ; Faijes Simona, Magda ; Planas, Antoni
Matèries:   Enginyeria de proteïnes
Hidròlisi
Mots clau: Quitooligosacàrid, enginyeria de proteïnes, quitinasa, glicosintasa, hidròlisi, transglicosidació.
Keywords: Chito-oligosaccharide, protein engineering, chitinase, glycosynthase, hydrolysis, transglycosylation.

P. 32-44
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estimació del coeficient de distribució octanol-aigua de compostos àcids mitjançant un sistema de cromatografia electrocinètica de microemulsions
Fernández Pumarega, Alejandro ; Amézqueta, Susana ; Fuguet, Elisabet ; Rosés i Pascual, Martí
Matèries:   Electroforesi capil·lar
Mots clau: Electroforesi capil·lar, MEEKC, log Do/w, lipofilicitat, cromatografia electrocinètica de microemulsions, microemulsió.
Keywords: Capillary electrophoresis, MEEKC, log Do/w, lipophilicity, microemulsion electrokinetic chromatography, microemulsion.

P. 45-51
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Disseny d'un ànode molecular capaç de realitzar un milió de cicles en la catàlisi d'oxidació d'aigua
Creus i Muncunill, Jordi ; Matheu, Roc ; Peñafield, Itziar ; Moonshiram, Dooshaye ; Blondeau, Pascal ; Benet Buchholz, Jordi ; García-Antón Aviñó, Jordi ; Sala Román, Xavier ; Godard, Cyril ; Llobet, Antoni
Matèries:   Catàlisi
Aigua - Oxidació
Mots clau: Oxidació d’aigua, immobilització de catalitzadors, ruteni, dissociació de l’aigua, water splitting.
Keywords: Water oxidation, catalyst immobilization, ruthenium, water splitting.

P. 52-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Control de la reactivitat amb interruptors moleculars fotoinduïts
Villabona, Marc ; Guirado, Gonzalo ; Hernando, Jordi
Matèries:   Anhídrid carbònic
Reactivitat (Química)
Mots clau: nterruptors molecular fotoinduïts, modulació de la reactivitat, captura de CO2.
Keywords: Molecular photoswitches, reactivity control, CO2 capture.

P. 59-73
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estudi del comportament de les nanopartícules de plata en sòls agrícoles
Torrent Fàbrega, Laura ; Iglesias Junca, Mònica ; Laborda García, Francisco ; Marguí Grabulosa, Eva ; Hidalgo Muñoz, Manuela
Matèries:   Nanopartícules
Espectrometria de masses
Mots clau: Nanopartícules de plata, sòls, cinètiques d’adsorció, tests de lixiviació, extracció en punt de núvol, espectrometria de masses amb plasma d’acoblament inductiu.
Keywords: Silver nanoparticles, soils, adsorption kinetics, leaching tests, cloud-point extraction, inductively coupled plasma mass spectrometry.

P. 74-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Estructura electrònica i propietats de sistemes multifuncionals: materials derivats del bisditiazolil
Roncero Barrero, Cristina ; Deumal Solé, Mercè ; Ribas Ariño, Jordi ; Moreira, Ibérico de P. R.
Matèries:   Estructura electrònica
Química orgànica
Conductivitat elèctrica
Mots clau: Materials moleculars orgànics, radicals, materials multifuncionals, conductivitat elèctrica, estructura electrònica.
Keywords: Organic molecular materials, radicals, multifunctional materials, electrical conduction, electronic structure.

P. 86-95
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Exploració d'efectes teòrics de substituents en lligands a l'spin crossover de complexos de Fe(II)
Bartual-Murgui, Carlos ; Vela Llausí, Sergi ; Darawsheh, Mohanad ; Diego, Rosa ; Teat, Simon ; Roubeau, Olivier ; Aromí, Guillem
Matèries:   Espintrònica - Materials
Temperatura
Mots clau: Materials moleculars orgànics, radicals, materials multifuncionals, conductivitat elèctrica, estructura electrònica.
Keywords: Organic molecular materials, radicals, multifunctional materials, electrical conduction, electronic structure.

P. 96-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract

Nanomaterials amb propietats magnètiques i plasmòniques: nanotriangles d'or decorats amb nanopartícules d'òxid de ferro superparamagnètiques
Torras Cortina, Miquel ; Gordillo, Andrià ; Roig, Anna
Matèries:   Nanopartícules
Mots clau: Nanotriangles d’or, materials plasmònics, nanopartícules d’òxid de ferro, superparamagnetisme, síntesi assistida per microones.
Keywords: Gold nanotriangles, plasmonic materials, iron oxide nanoparticles, superparamagnetism, microwave-assisted synthesis.

P. 107-119
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Entrevista a Jordi Arbiol amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2017
Arbiol, Jordi
Matèries:   Química - Premis
Premis Nobel
Microscòpia electrònica
Mots clau: Microscòpia crioelectrònica, Premi Nobel de Química.
Keywords: Cryo-electron microscopy, Chemistry Nobel Prize.

P. 120-125
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Químics catalans al món: Jordi Burés, Universitat de Manchester (Regne Unit)
Matèries:   Químics - Catalunya - S. XXI
Química orgànica
Burés Amat, Jordi

P. 126-128
Citació bibliogràfica Text completText complet

Professor Josep Castells i Guardiola (1925-2018), in memoriam
Heras Corominas, Montserrat ; Jimeno Mollet, Ciril
Matèries:   Castells i Guardiola, Josep - Necrologia

P. 129-131
Citació bibliogràfica Text completText complet

Activitats destacades de la Societat Catalana de Química
Matèries:   Societat Catalana de Química - Activitats

P. 132-134
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària