IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 547
Quaderns agrarisVolum: 16: desembre 93
Data d´edició: 1993
ISSN (format paper): 0213-0319
ISSN (format digital): 2013-9780
Descripció física: 149 p. ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Altres

Erosió hídrica en vinya per a producció de vi d'alta qualitat en zona mediterrània (Anoia-Penedès): quantificació de les pèrdues de nutrients per erosió del sòl i implicacions
Porta i Casanellas, Jaume ; Ramos Martín, Maria Concepción
Matèries:   Viticultura - Penedès (Catalunya : Regió)
Viticultura - Anoia
Sòls - Erosió
Mots clau: erosió hídrica, vinya, àrea mediterrània, pèrdua de nutrients.
Keywords: hydric erosion, vineyard, mediterranean area, losses of nutrients.
Palabras clave: erosión hídrica, viña, área mediterránea, pérdida de nutrientes.

P. 5-19
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Evolució de components bioquímics de la figa ("Ficus carica", varietat "Coll de dama") durant la maduració
Pedrola, N. ; Clotet i Ballús, Ramon
Matèries:   Ficus carica (Figuera) - Composició
Evolució molecular
Mots clau: figa, composició, maduració.
Keywords: fig fruit, composition, ripening.
Palabras clave: higos, composición, maduración.

P. 21-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aplicabilitat dels fangs de depuradora d'aigües residuals de Catalunya a sòls agrícoles. Consideracions sobre els seu contingut en Bifenils policlorats
Pauné, F.
Matèries:   Bifenil policlorat (Compostos organoclorats)
Fang residual
Productes químics agrícoles - Catalunya
Mots clau: cromatografia de gasos, fangs de depuradora, bifenils policlorats, aplicació agrícola.
Keywords: gas chromatography, sewage sludges, polychlorinated biphenyls, agricultural application.
Palabras clave: cromatografía de gases, fangos de depuradora, bifenilos policlorados, aplicación agrícola.

P. 33-45
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nematodes del sòl a Catalunya. Espècies d'interès agronòmic
Escuer, M. ; Isart Sabi, Joan ; Bello, Antonio
Matèries:   Cucs de terra - Catalunya
Nematodes - Catalunya
Mots clau: problemes fitonematològics, vinya, cereals, fruiters, epidemiologia, Catalunya.
Keywords: nematological problems, grapevines, cereals, fruit trees, epidemiology, Catalonia.
Palabras clave: problemas fitonematológicos, viñedos, cereales, frutales, epidemiología, Cataluña.

P. 47-65
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Agricultura intensiva al Maresme. Un model d'agricultura periurbana a temps parcial
Paunero i Amigó, Xavier ; Domènech, Maite
Matèries:   Agricultura - Maresme
Explotacions agrícoles - Maresme
Mots clau: comarca del Maresme, agricultura periurbana, agricultura a temps parcial, explotació familiar, agricultura intensiva.
Keywords: Maresme region, periurban agriculture, part-time farming, family farms, intensive agriculture.
Palabras clave: comarca del Maresme, agricultura periurbana, agricultura a tiempo parcial, explotación familiar, agricultura intensiva.

P. 67-78
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Particularitats del cap i de les extremitats en el cavall Bretó Cerdà
Reguant, J. ; Parés i Casanova, Pere-Miquel ; Parés i Casanova, Ricard
Matèries:   Cavall cerdà bretó
Cavalls - Anatomia
Mots clau: Cavall Bretó Cerclà.
Keywords: Cerdan Breton Horse.
Palabras clave: Caballo Bretón Ceretano.

P. 79-86
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recensions

L'Agricultura catalana davant del repte de la competitivitat
Reguant i Fosas, Francesc
Matèries:   Agricultura - Aspectes econòmics - Catalunya
Unió Europea, Països de la - Política agrícola
Reforma agrària - Unió Europea, Països de la
Mots clau: economia agrària, sector agroalimentari, Catalunya, competitivitat, PAC, agroescenaris.
Keywords: agricultural economy, agro-food sector, Catalonia, competitiveness, CAP, agri-scenarios.
Palabras clave: economía agraria, sector agroalimentario, Cataluña, competitividad, PAC, agroescenarios.

P. 89-109
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Denominació d'horitzons genètics (i capes)
Grup de Treball Nomenclatura d'Horitzons de Sòls
Matèries:   Sòls - Composició
Sòls - Nomenclatura
Sòls - Classificació
Sòls - Catalunya
Mots clau: horitzons, horitzons genètics, nomenclatura d'horitzons, sòls de Catalunya.
Keywords: horizon, genetic horizon, horizons nomenclature, soils of Catalonia.
Palabras clave: horizontes, horizontes genéticos, nomenclatura de horizontes, suelos de Cataluña.

P. 111-126
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText completDades de l´usuari/ària