IEC Portal de publicacions nove...leName=


Referència: 68182
Revista catalana de dret privatVolum: 24 : 2021
Data d´edició: 2021
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 162 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Estudis

Derecho a las relaciones personales: el supuesto en el que se impide la relación con el progenitor de edad avanzada con discapacidad
Torrelles Torrea, Esther
Matèries:   Persones grans discapacitades
Dret de família - Espanya
Mots clau: relacions familiars, règim de visites, estància i comunicació, discapacitat, mesures de suport, assistent, guardador de fet, curador, desheretament.
Keywords: family relations, visiting arrangements, residence and communication, disability, support measures, assistant, guardian, curator, disinheritance.
Palabras clave: relaciones familiares, régimen de visitas, estancia y comunicación, discapacidad, medidas de apoyo, asistente, guardador de hecho, curador, desheredación.

P. 11-47
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Derogado, por fin, el artículo 28, de la ley hipotecaria: ¿Y ahora qué?
Fuentes Martínez, Jesús-Julián
Matèries:   Hipoteques

P. 49-74
Citació bibliogràfica Text completText complet

Liberalitat i onerositat en les relacions entre cònjuges i convivents i acció de reintegrament del preu en adquisicions oneroses (a propòsit de les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 3/2020, de 30 de gener, i 5/2020, de 6 de febrer)
Rubio Gimeno, Gemma
Matèries:   Unions estables de parella - Dret i legislació
Donacions - Dret i legislació - Espanya
Mots clau: adquisicions oneroses, convivents en parella estable, presumpció de donació, actes propis, dret de reembossament.
Keywords: acquisitions for consideration, stable partners, presumption of gift, one’s own acts, right of reimbursement.
Palabras clave: adquisiciones onerosas, convivientes en pareja estable, presunción de donación, actos propios, derecho de reembolso.

P. 75-96
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

Recull de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Comentari de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 5 de novembre del 2020. L'atribució de l'ús de l'habitatge per raó de guarda
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Habitatge - Dret i legislació - Catalunya
Sentències

P. 99-121
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recull de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Mut Piña, Antoni
Matèries:   Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Sentències

P. 123-145
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

M. Esperança Ginebra Molins, La pluralidad de fiadores frente al acreedor: el "beneficio de división" en los códigos civiles francés, español y de Quebec: en busca de un modelo para la codificación catalana, Barcelona, Wolters Kluwer i Col·legi de Notaris de Catalunya, 2021, 240 p.
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 149-152
Citació bibliogràfica Text completText complet

Santiago Espiau Espiau, La revocabilidad de la donación en el código civil de Cataluña, València, Tirant lo Blanch, 2021, 182 p. (Monografías)
Hernández Codina, Ana
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 153-157
Citació bibliogràfica Text completText complet

Carlos Villagrasa Alcaide, El derecho de predetracción: bienes excluidos de la herencia a favor del cónyuge viudo o de la pareja superviviente, Barcelona, Atelier, 2019, 186 p.
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Dret - Ressenyes de llibres

P. 158-159
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària