IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 45402
Comunicació : revista de recerca i d'anàlisi / [direcció: Rosa Franquet Calvet, Carles Pont Sorribes]Enllaç: ISSUU
Volum: 28 (2) : novembre 2011
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 2014-0304
ISSN (format digital): 2014-0444
Descripció física: 209 p. : il·l. ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Quadern central : La comunicació política

Comunicació política i eleccions al Parlament de Catalunya : crònica d'una dècada de recerca (1995-2006)
Gifreu i Pinsach, Josep
Matèries:   Eleccions - Catalunya - 1995/2006
Comunicació en la política
Opinió pública
Sociologia electoral - Catalunya
Catalunya. Parlament
Mots clau: comunicació política, eleccions, Parlament de Catalunya, campanyes electorals, opinió pública, comportament electoral.
Keywords: political communication, elections, Parliament of Catalonia, election campaigns, public opinion, electoral behaviour.

P. 9-26
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Ciutadans, polítics i democràcia. Anàlisi retoricopersuasiva dels espots electorals emesos a Catalunya (2008-2010)
Gómez Puertas, Lorena ; Capdevila Gómez, Arantxa
Matèries:   Propaganda electoral - Catalunya
Campanyes electorals - Catalunya
Partits polítics - Catalunya - S. XX
Mots clau: ciutadania, partits polítics, campanya electoral, espots televisius, persuasió, anàlisi retoricoargumentativa.
Keywords: citizenship, political parties, election campaign, party political broadcasts, persuasion, argumentative-rhetorical analysis.

P. 27-46
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La publicitat institucional a Catalunya
Feliu García, Emili ; Feliu Albaladejo, Àngels
Matèries:   Eleccions - Catalunya - 1999/2009
Publicitat institucional - Catalunya
Mots clau: publicitat institucional, govern, eleccions, mitjans, suports.
Keywords: institutional advertising, government, political elections, media.

P. 47-67
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La retòrica en el periodisme de María Consuelo Reyna: l'anticatalanisme en la premsa valenciana
Mateu, Anna ; Domínguez Romero, Martí
Matèries:   Premsa i propaganda - País Valencià - 1978/1999
Ètica professional - País Valencià
Reyna Doménech, María Consuelo
Mots clau: columnisme, País Valencià, periodisme polític, retòrica, persuasió, fal·làcies argumentatives.
Keywords: column writing, País Valencià, political journalism, rhetoric, persuasion, fallacious arguments.

P. 69-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Anàlisi

Nous professionals. La indústria de l'spinning i els spincidents
Aira Foix, Toni
Matèries:   Estrategs polítics
Política en els mitjans de comunicació de massa
Comunicació en la política
Mots clau: assessors, spin doctors, comunicació política, màrqueting polític, lideratge, mitjans de comunicació.
Keywords: aides, spin doctors, political communication, political marketing, leadership, media.

P. 91-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània científica

Per a una teoria de la comunicació fonamentada sociològicament
Berrio i Serrano, Jordi
Matèries:   Informació, Teoria de la
Indústries culturals
Mots clau: comunicació, indústria cultural, metodologia, mitjans de comunicació, recerca, sociologia crítica.
Keywords: communication, cultural industry, methodology, mass media, research, critical sociology.

P. 109-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Comunicació publicitària no convencional a la TV: reactància psicològica o persuasió
Añaños Carrasco, Elena
Matèries:   Publicitat televisiva
Publicitat - Aspectes psicològics
Joves
Mots clau: reactància psicològica, publicitat no convencional, sobreimpressions, televisió, persuasió, joves.
Keywords: psychological reactance, unconventional advertising, banners, television, persuasion, young people.

P. 129-148
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Interactividad en contenidos multiplataforma (TDT e Internet) dirigidos a audiencias infantiles : un análisis a partir de casos de TVE y TVC
Lafaurie Molina, Andrea
Matèries:   Televisió digital
Internet - Programació
Televisió de Catalunya
Televisión Española
Televisió i infants
Mots clau: interactivitat, serveis interactius, continguts multiplataforma, televisió digital terrestre, Internet, audiències infantils.
Keywords: interactivity, interactive services, multiplatform contents, digital terrestrial television, Internet, child audiences.
Palabras clave: interactividad, servicios interactivos, contenidos multiplataforma, televisión digital terrestre, Internet, audiencias infantiles.

P. 149-170
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'entrevista, el reportatge, l'article i l'acudit, gèneres marcats per l'article personal en català
Coromina i Pou, Eusebi
Matèries:   Periodisme - Art d'escriure
Català - Article
Mots clau: gèneres periodístics, llegibilitat, oralitat, llengua escrita, registres no formals, article personal.
Keywords: journalism genres, readability, orality, written language, informal registers, personal article.

P. 171-190
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Altres


Convocatòria d'articles i normes de presentació dels articles

P. 199-203
Citació bibliogràfica Text completText complet

Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació

P. 205-209
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària