IEC Portal de publicacions > Revistes i butlletins


Referència: 59182
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: Núm. 30 (juliol-desembre 2017)
Data d´edició: 2017
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 244 p. : il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : UIB

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Editorial


Assajos i estudis

El Grup Benèfic Wad Ras: semblança en el centenari de la creació de «La Prote»
Gordaliza Cornellà, Benet ; Sánchez-Valverde Visus, Carlos
Matèries:   Grup Benèfic Wad Ras (Barcelona)
Educació social - Barcelona - Història
Centres d'acolliment d'infants i adolescents - Barcelona - S. XX
Mots clau: infància, protecció, Junta de Protecció a la Infància, història de l’educació social, Grup Benèfic Wad Ras.
Keywords: childhood, protection, Childhood Protection Board, history of social education, Wad Ras Charity Group.

P. 13-45
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dos Españas en guerra, dos educaciones
Fernández-Soria, Juan Manuel
Matèries:   Espanya - Història - 1936-1939, Guerra Civil - Educació i guerra
Espanya - Història - 1936-1939, Guerra Civil - Educació i revolució
Mots clau: Espanya, Guerra Civil, Segona República, franquisme, educació com a dominació, revolució, contrarevolució.
Keywords: Spain, Civil War, Second Republic, Francoism, education as domination, revolution, counterrevolution.
Palabras clave: España, Guerra Civil, Segunda República, Franquismo, educación como dominación, revolución, contrarrevolución.

P. 47-76
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les reformes de l'ensenyament tècnic durant la Dictadura de Primo de Rivera. Canvis i reacccions a l'Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú
Baiges López, Alba
Matèries:   Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú
Ensenyament tècnic - Vilanova i la Geltrú - 1923-1930
Espanya - Història - 1923-1930, Dictadura de Primo de Rivera
Mots clau: Dictadura de Primo de Rivera, ensenyament tècnic, Escola Industrial de Vilanova i la Geltrú, Patronat especial, estudis superiors.
Keywords: Primo de Rivera dictatorship, technical education, Industrial School of Vilanova i la Geltrú, special patronage, higher education.
Palabras clave: Dictadura de Primo de Rivera, enseñanza técnica, Escuela Industrial de Vilanova i la Geltrú, Patronato especial, estudios superiores.

P. 77-113
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Religió, llengua i ensenyament en la premsa tortosina en català (1900-1936)
Gombau Domingo, M. Carme
Matèries:   Premsa i educació - Tortosa - 1900/1936
Educació religiosa - Tortosa - 1900/1936
Mots clau: premsa tortosina, bisbat tortosí, ensenyança, colònies escolars.
Keywords: Tortosine press, bishopric of Tortosa, education and school camps.
Palabras clave: prensa tortosina, obispado tortosino, enseñanza, colonias escolares.

P. 115-131
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Freinet y los maestros españoles: la configuración de un movimiento social y pedagógico (1969-1983)
Groves, Tamar
Matèries:   Freinet, Célestin - Activitat professional - Pedagogia
Moviments de renovació pedagògica - Espanya - S. XX
Mestres - Formació - Espanya - 1969/1983
Mots clau: Célestin Freinet, Moviments de Renovació Pedagògica, formació del professorat, transició democràtica, moviments socials.
Keywords: Célestin Freinet, Pedagogical Renewal Movements, Teacher Training, Democratic Transition, Social Movements.
Palabras clave: Célestin Freinet, movimientos de renovación pedagógica, formación de profesorado, transición democrática, movimientos sociales.

P. 133-154
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El que han d'ensenyar els mestres als xiquets i els pares als seus fills. El didactisme en un directori catòlic del segle XVIII
Sebastian Fabuel, Vicent
Matèries:   Educació - Espanya - S. XVIII
Moral religiosa - Espanya - S. XVIII
Valors (Filosofia) - Ensenyament
Mots clau: valors, catecismes, urbanitat, família, moralitat, codi social, educació,
Keywords: values, catechisms, civility, family, morality, social code, education, teacher.
Palabras clave: valores, catecismos, urbanidad, familia, moralidad, código social, educación, maestro.

P. 155-183
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Documents

«La Prote», vida quotidiana i històries de vida
Gordaliza Cornellà, Benet ; Sánchez-Valverde Visus, Carlos
Matèries:   Centres d'acolliment d'infants i adolescents - Barcelona - S. XX
Educació social - Catalunya
Grup Benèfic Wad Ras (Barcelona)
Història oral
Mots clau: infància, protecció, Junta de Protecció a la Infància, educació social, història oral, Grup Benèfic Wad Ras.
Keywords: childhood, protection, Childhood Protection Board, social education, oral history, Wad Ras Charity Group.
Palabras clave: infancia, protección, Junta de Protección a la Infancia, educación social, historia oral, Grupo Benéfico Wad Ras.

P. 187-220
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El testimoni de Josep Pallach. Un jove estudiant escriu sobre la República i l'autonomia (1932 i 1933)
Marquès i Sureda, Salomó
Matèries:   Educació - Catalunya - Història - 1931/1939, Segona República
Mots clau: Josep Pallach, escola republicana, Segona República, Col·legi Empordanès, exili de mestres.
Keywords: Josep Pallach, Republican school, Second Republic, Col·legi Empordanès, teachers’ exile.
Palabras clave: Josep Pallach, escuela republicana, Segunda República, Col·legi Empurdanès, exilio de maestros.

P. 221-235
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

[Altres]

Informació sobre els autors dels articles

P. 237-239
Citació bibliogràfica Text completText complet

Normes de presentació d'originals per a l'edició = Presentation regulations of originals for publishing

P. 241-244
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària