IEC Portal de publicacions > Edicions en línia

Cerca ràpida
Cerca Ajuda
Cerca per
Publicacions generals
  Col·lecció temàtica Descripció  
  Actes de la jornada d'homenatge a Josep Maria de Sagarra
Actes de la jornada d'homenatge a Josep Maria de Sagarra celebrada a l'Institut d'Estudis Catalans el dia 27 d'octubre de 2011.
[+]
  Actes del Dissetè i Divuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Seguint una tradició que arranca del 1973, ens complau donar a la llum les actes del XVIIè Col·loqui Internacional de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), que del 7 al 10 de juliol de 2015 aplegà a València més d'un centenar d'especialistes en catalanística d'arreu de tot Europa i les actes del XVIIIè Col·loqui Internacional de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), celebrat entre el 2 i el 6 de juliol de l'any 2018 a la Universitat de Bucarest.. Ens sumem així als milers de pàgines de recerca i difusió filològica que, a través dels seus ben coneguts col·loquis, ha esperonat i materialitzat l'AILLC en les darreres cinc dècades. I ho fem en format digital, tal com demanden els nous temps, cosa que, confiem, redundarà en benefici de la consulta i la difusió dels treballs.
[+]
  Actes del seminari del CUIMPB-CEL
Actes dels seminaris del CUIMPB-CEL (Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch)
[+]
  Anuaris de l'IEC
L'Anuari de l'IEC i la qualitat dels seus articles agrupats en seccions (arqueològica, històrica, jurídica i literària) permeten de seguir l'evolució historiogràfica catalana de tot el primer terç del segle XX. El 1908 apareix l'Anuari del 1907, i l'any següent, l'Anuari del 1908. Els anys 1911, 1913 i 1915 apareixen, respectivament, tres anuaris, que corresponen als biennis 1909-1910, 1911-1912 i 1913-1914, aquest darrer en dos volums. El 1923 i el 1931 veuen la llum dos volums sexennals que descriuen el període del 1915 al 1926. Finalment, el 1936 apareix un volum quinquennal, que serà el darrer d'aquesta època, que cobreix del 1927 al 1931. L'Anuari fou editat en volums de gran format (33 cm), amb marges amples, amb una tipografia acurada, amb fotografies (alguna en color) i il·lustracions abundants. Tot això va fer que tingués un gran impacte tant entre els estudiosos autòctons com entre els estrangers.
[+]
  Cent anys de correcció de textos i normalització a l'Institut d'Estudis Catalans (1907-2007)
L'Institut d'Estudis Catalans ha publicat, al llarg dels seus primers cent anys, més de tres mil tres-centes obres, entre llibres, opuscles i publicacions periòdiques. Aquest llibre exposa, d'una manera temàtica i cronològica, els fets més rellevants esdevinguts durant aquest període en relació amb la correcció de textos i la normalització lingüística i editorial a l'IEC, sense oblidar els professionals que, en un nombre considerable, han fet possible aquesta obra ingent.
[+]
  Francesc Eiximenis (c. 1330-1409): el context i l'obra d'un gran pensador català medieval
Entre el 6 de març i el 15 de maig de 1409 va morir a Perpinyà Francesc Eiximenis, un dels pensadors catalans més original, polifacètic i fecund. Les seves obres transcendiren àmpliament les fronteres de la Corona catalanoaragonesa i circularen arreu d¿Europa, com ho demostren els nombrosos manuscrits1 i incunables disponibles. Conscients de la magnitud i la qualitat de la seva obra, la Presidència i les seccions Històrico-Arqueològica i de Filosofia i Ciències Socials de l¿Institut d¿Estudis Catalans van decidir declarar el 2009, coincidint amb el sis-centè aniversari del seu traspàs, Any Francesc Eiximenis, organitzar algunes activitats de caire científic i de divulgació, i tancar la remembrança amb un cicle de conferències en què s¿analitzessin el context i l¿obra del franciscà gironí, a la llum de les darreres aportacions de la recerca. Aquest llibre conté el text corregit de gairebé totes les intervencions dels experts que hi van participar.
[+]
  Jornades Catalanes de Revistes Científiques
Les Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques (Barcelona, 2007) van debatre, al llarg de tres dies, qüestions relacionades amb la preparació i gestió de manuscrits, la producció i edició de revistes científiques i la difusió de la informació. A més, es van a exposar diverses experiències i projectes editorials. La llengua de publicació, la valoració i professionalització del treball editorial, les implicacions del factor d'impacte i el seu paper en la carrera científica, la consideració de les revistes com a part de la infraestructura científica, i els models comercials o els sense lucre van ser alguns dels temes tractats pels participants.
[+]
  Lliçons inaugurals
Discursos llegits pels membres de l'IEC en les sessions inaugurals dels cursos acadèmics de l'Institut d'Estudis Catalans
[+]
  L'Institut d'Estudis Catalans, avui
L'exposició «L'Institut d'Estudis Catalans, avui» ha estat concebuda amb la intenció de mostrar, per mitjà d'una sèrie de làmines, una informació sintètica i comprensiva sobre l'activitat que duu a terme actualment aquesta institució centenària.
[+]
  Memòries de l'IEC
L'Institut d'Estudis Catalans ha redactat des de l'any de la seva creació, l'any 1907, anuaris i memòries per a publicar-hi les activitats, els treballs i tota la informació relativa a la vida de la institució. Les publicacions que recullen aquesta informació són els Anuaris i les Memòries. Aquestes darreres han comptat des de fa uns anys amb una versió abreujada que es publica amb el títol Síntesi de la Memòria.
[+]
  1939: Els núvols confiscats. Relat d'Eduad FOntserè sobre els últims dies del Servei Meteorològic de Catalunya
Els darrers dies de gener de l'any 1939, amb l'entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fou clausurat el Servei Meteorològic de Catalunya, que dirigia Eduard Fontserè, i foren confiscats els més de cinc mil cinc-cents clixés de la nefologia catalana, propietat de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, creada per Rafael Patxot. Guiat per Josep Batlló, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el lector s'endinsarà en els primers anys del Servei Meteorològic de Catalunya, en la creació de la Secció de Nefologia Catalana i en la intensa col·laboració entre Eduard Fontserè i Rafael Patxot. El nucli d'aquesta publicació el constitueix un llarg manuscrit d'Eduard Fontserè, transcrit per Montserrat Busto, del Servei Meteorològic de Catalunya, que descriu amb tots els detalls, i havent-ho viscut en primera persona, com es produí el tancament de l'entitat i l'espoliació de les imatges...
[+]
  Premis de l'IEC
L'Institut d'Estudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural l'àmbit d'actuació de la qual s'estén a les terres de llengua catalana, fou fundat l'any 1907 amb l'objectiu de promoure l'alta investigació científica, principalment la de tots els elements de la cultura catalana. És una llarga tradició de l'Institut d'Estudis Catalans atorgar premis a institucions i a persones que, amb llur activitat i treball, contribueixen a assolir la finalitat de l'Institut.
[+]
  Publicacions del Centenari
Al llarg de l'any del Centenari, entre l'acte inaugural solemne del 16 d'octubre de 2006 i l'acte acadèmic de cloenda del 23 de gener de 2008, s'han descabdellat una seixantena d'actes - congressos, exposicions, cursos, jornades de debat... - Un centenari és una bona ocasió de mirar enrere i fer balanç. I també ho pot ser de reprendre forces i encarar amb esperit renovellat nous desafiaments. L'IEC, ha fet, en el seu Centenari, totes dues coses: ha evocat les fites més assenyalades del passat, els fets externs o interns que han marcat la seva existència, però també ha persistit amb constància en l'acció quotidiana d'una vida que no es detura i, dia a dia, es projecta cap al futur.
[+]
  Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur
Quines són les principals qüestions que s'ha de plantejar Catalunya davant l'eventual creació d'un nou estat? Respondre aquesta pregunta ha estat l'objectiu del procés de debat promogut per l'IEC i Òmnium Cultural en el darrer any, que s'ha concretat en la celebració de sis debats i sis seminaris, en què han participat més d'un centenar d'intel·lectuals i acadèmics de diferents àmbits. El resultat és el document Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur, amb el qual les dues entitats volen col·laborar en aquesta reflexió col·lectiva que ha de permetre construir el país que els catalans decideixin. Qüestions d'estat. Reflexions per al país del futur ofereix una perspectiva acadèmica i una aportació molt interessant sobre els principals reptes que té plantejats Catalunya, centrats en sis grans àmbits: política, economia, llengua, educació, cultura i ciència.
[+]
  Reports de la Recerca a Catalunya (1990-1995)
L'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, acordà elaborar estudis sobre l'estat de la recerca a Catalunya amb paràmetres homologats internacionalment. El Projecte, coordinat per la Secretaria Científica de l'IEC, presenta el primer conjunt de reports de recerca de Catalunya corresponents als anys 1990-1995. Els informes són redactats per diversos equips de prestigiosos investigadors de cada àmbit.
[+]
  Reports de la Recerca a Catalunya (1996-2002)
L'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, acordà elaborar estudis sobre l'estat de la recerca a Catalunya amb paràmetres homologats internacionalment. Es presenta el segon conjunt de reports de recerca de Catalunya corresponents als anys 1996-2002. El projecte, coordinat per la Secretaria Científica de l'IEC, s'inicià el desembre de 1995. Els informes són redactats per diversos equips de prestigiosos investigadors de cada àmbit.
[+]
  Reports de la Recerca a Catalunya (2003-2009)
L'Institut d'Estudis Catalans, en col·laboració amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) de la Generalitat de Catalunya, acordà elaborar estudis sobre l'estat de la recerca a Catalunya amb paràmetres homologats internacionalment. Es presenta el tercer conjunt de reports de recerca de Catalunya corresponents als anys 2003-2009. La tercera edició dels Reports de la recerca a Catalunya s'ha estructurat en 31 àrees científiques per al septenni 2003-2009. Els treballs de redacció d'aquesta edició es van iniciar el 2011 i els informes es van començar a presentar' de manera esglaonada, a final del 2012.
[+]
  Semblances biogràfiques
Recull de les semblances biogràfiques en memòria dels membres traspassats, llegides davant el Ple de l'Institut d'Estudis Catalans.
[+]


Secció Històrico-Arqueològica
  Col·lecció temàtica Descripció  
  Ager Tarraconesis
L'obra Ager Tarraconensis neix del projecte del mateix nom de l'ICAC i l'Institut d'Estudis Catalans, amb el finançament d'Acesa-Abertis, i compta am la col·laboració de la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona. Els directors científics són Marta Prevosti i Josep Guitart, i hi participen uns 40 investigadors que fan les seves aportacions a la recerca.
[+]
  Diccionari d'historiadors de l'art català
El Diccionari d'historiadors de l'art català (DHAC), que inventaria els historiadors de l'art català de tots els temps està encara en procés d'elaboració. És un projecte de l'Institut d'Estudis Catalans i està dirigit per Francesc Fontbona, membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l'IEC, i Bonaventura Bassegoda, catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, l'edició en línia inclou cent seixanta-vuit entrades; un cop enllestida s'encetarà una nova etapa: es farà una selecció dels autors més destacats i es proposarà de fer-ne una edició impresa dins la col·lecció i segell editorial «Memoria Artium», en què participen sis universitats catalanes i el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
[+]
  Discursos de recepció de la Secció Històrico-Arqueològica
Discursos de recepció com a membres numeraris de la Secció Històrico-Arqueològica
[+]
  Homenatge a Miquel Tarradell (1920-1995) en ocasió del centenari del seu naixement
Miquel Tarradell (1920-1995) fou un dels grans intel·lectuals catalans del segle XX. Home de caràcter polifacètic, feu grans contribucions al coneixement del passat a través de l¿arqueologia ¿va ser catedràtic d¿Arqueologia, Epigrafia i Numismàtica a les universitats de València (1956-1970) i de Barcelona (1970-1988), a més de director del Servei d¿Excavacions del Protectorat espanyol al Marroc i del Museu de Tetuan (1948-1956)¿, però també fou un escriptor reconegut amb el Premi d¿Honor de les Lletres Catalanes (1977), i un lluitador incansable per la normalització de la llengua i la cultura catalanes en tot el seu àmbit territorial, els Països Catalans, denominació que va contribuir a popularitzar i difondre. En reconeixement a tota la seva activitat científica i civicocultural, la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi l¿any 1982.
[+]
  La Necròpolis del Ravalet, Vilassar de Dalt
Excavació de dues sepultures neolítiques a Sant Genís de Vilassar a càrrec de Joaquim Folch i Torres (1914). Publicació facsímil de la memòria d'excavacions, amb una anàlisi revisada del jaciment.
[+]


Secció de Ciències Biològiques
  Col·lecció temàtica Descripció  
  Canvi climàtic i salut a Catalunya / Report on climate change and health in Catalonia
En aquest informe es recopilen i s'avaluen els efectes directes i indirectes que el canvis climàtics tenen sobre la salut humana amb una mirada final sobre el territori de casa nostra. Primer es fa un breu repàs de la meteorologia i la climatologia, i les tendències que s'hi observen. Després s'hi detallen els efectes que aquests aspectes tenen sobre la salut humana, avui i en el futur, segons les tendències previstes. Els efectes poden ser directes o indirectes via alteracions de l'ecosistema o de l'estructura socioeconòmica. S'ha recopilat informació sobre aquests temes a partir d'un cicle de conferències sobre canvi climàtic i salut organitzat entre el 2018 i el 2019 per la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans, de la literatura científica i d'informes d'organismes diversos.
[+]
  Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Els Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (CMBLC) han estat una iniciativa científica d'alt contingut cívic, establerta amb criteris d'unitat lingüística, que des de 1913 han convocat periòdicament professionals i estudiants de les diverses branques de les ciències de la vida i de la salut. Hi han participat, a més de metges i biòlegs, que donen nom als congressos, farmacèutics, veterinaris, professionals d'infermeria, bioquímics, psicòlegs, enginyers, ambientalistes, tècnics en alimentació i d'altres camps de les ciències de la vida. Al llarg de la seva història, els CMBLC han produït nombroses publicacions, principalment, llibres de ponències i llibres d'actes dels Congressos, que a partir de 1976 va publicar l¿IEC i que teniu en els documents que segueixen.
[+]
  Discursos de presentació de la Secció de Ciències Biològiques
Discursos de presentació com a membres numeraris de la Secció de Ciències Biològiques
[+]
  El Jardí de la Masia Freixa : l'art dels jardins a la Terrassa industrial
El Jardí de la Masia Freixa : l'art dels jardins a la Terrassa industrial.
[+]
  Els tractaments a prova. Millor recerca per millorar la salut
Com sabem si un determinat tractament funciona realment? En quina mesura és fiable l'evidència científica? Com ens assegurem que la investigació sobre els tractaments mèdics respon millor a les necessitats dels pacients? Aquestes són només algunes de les preguntes formulades d'una manera informativa i àgil a Els tractaments, a prova (Testing Treatments). Ple d'exemples clars, aquest llibre inspirarà tant els pacients com els professionals de la salut. Partint de l'èxit de la primera edició, Testing Treatments ha estat extensament revisat, actualitzat i traduït a nombrosos idiomes.
[+]
  Epigenetics and Periconception Environment
Epigenetics and periconception environment : proceedings of the Epiconcept Workshop 2013 epigenetics for improved food production: from model to practice, Sant Feliu de Guíxols, Spain, 13-46 October 2013 / Editors: Ann Van Soom, Alireza Fazeli, Amos Tandler, Francesc Piferrer
[+]
  Els sistemes naturals del delta del Llobregat
[+]
  Handbook of mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands [Recurs electrònic]
ABOUT THIS SECOND EDITION: This book has been updated and revised after the publication of "Flora Briofítica Ibérica" Vol. I-VI (2007-2018). It also includes other new contributions, with special reference to Hodgetts et al. (2020) regarding the nomenclature used. As a result of the new knowledge, a total of 56 species have been added and another 11 have been removed.
[+]
  L'edició genòmica i el seu impacte / Genome-editing technologies and their impact
Sessió de cloenda del cicle sobre edició genòmica. L'edició genòmica ens ha permès incloure modificacions genètiques a voluntat en qualsevol gen de qualsevol organisme. Tot i que la modificació intencionada de genomes és factible des de fa molt de temps, actualment s'ha expandit i millorat gràcies al descobriment del sistema CRISPR, que els procariotes van desenvolupar per a defensar-se de virus i plasmidis invasors. El mateix sistema es pot adaptar per a editar qualsevol seqüència de DNA. Aquesta revolució tecnològica ja és una realitat en molts laboratoris de biomedicina i biotecnologia, així com en aplicacions que afecten plantes, animals i fongs. I esperem que aviat també ho serà per al tractament de malalties congènites, una vegada aconseguim entendre i controlar com funcionen els sistemes de reparació del DNA, essencials per a completar el procés d'edició...
[+]
  Metacomunitats microbianes / Microbial metacommunities
Els microorganismes tenen un paper clau en els ecosistemes terrestres i aquàtics, controlant els principals fluxos biogeoquímics. Tot i que ja fa diverses dècades que s'estudia l'ecologia microbiana, la nostra capacitat d'entendre o de predir les respostes taxonòmiques i funcionals de les comunitats microbianes als canvis en les condicions ambientals encara és molt limitada. És possible que una de les raons sigui que les comunitats microbianes contenen espècies que no estan ben adaptades a l'ambient local i no contribueixen al funcionament de la comunitat, ja que els microorganismes poden dispersar-se pertot arreu i poden romandre inactius fora dels seus hàbitats durant llargs períodes de temps. Aquesta publicació resumeix el que hem après en els darrers anys sobre la dispersió i la connectivitat microbianes i el paper que tenen en l'estructuració i en el funcionament de les comunitats aquàtiques centrant-nos en el bacterioplàncton.
[+]
  Natura, ús o abús? (2018)
Quan al 1976 va aparèixer el Llibre blanc, per primera vegada es va poder veure una imatge bastant nítida de la natura del país i copsar els valors, l¿estat i els problemes que l¿afectaven. La segona edició, corregida i enterament actualitzada el 1988, aparegué ja en un nou context polític que, malgrat estrenar-se, ja es veia que en els temes ambientals no avançava tant com s¿esperava i, alhora, es constatava que el deteriorament del país; tot i alguns avenços innegables; no s¿havia aturat. En aquest nou treball que ara es presenta s¿amplia el camp de visió, i no només es tracta la natura des del punt de vista dels naturalistes sinó que s¿adopta un enfocament ambiental i social més ampli i s¿intenta evitar una visió excessivament sectorial.
[+]
  Notícies de la ICHN
Circular de la Institució Catalana d'Història Natural, societat científica que té per finalitat promoure l'estudi i la divulgació dels coneixements referents als éssers i els sistemes naturals.
[+]
  Noves funcions biològiques sintètiques i implicacions per al present i el futur de la societat
La biologia sintètica està enmig d'una època d'autèntic creixement exponencial. La ràpida evolució de les tecnologies genòmiques ens ha conduït a interaccionar amb la vida utilitzant el seu llenguatge genuí, que és l'àcid desoxiribonucleic (DNA, de l'anglès deoxyribonucleic acid). Els avenços en seqüenciació han permès conèixer molt millor la biosfera, i les tecnologies d'escriptura, la seva enginyeria. La lectura i l'escriptura del DNA s'han retroalimentat i encara han accelerat més aquesta evolució tecnològica. La conseqüència ha estat un impuls de la ciència bàsica que ens ha permès comprendre millor les bases de la biologia, però avançar també en la proposta de noves solucions per als reptes de la humanitat. L'enginyeria de sistemes vius està proporcionant noves solucions terapèutiques que afectaran un gran nombre de pacients.
[+]


Secció de Ciències i Tecnologia
  Col·lecció temàtica Descripció  
  Actes de les Jornades sobre la Ciencia i de l'Ensenyament "Artur Quintana i Marí"
Recull de les Actes de les Jornades sobre la Ciencia i de l'Ensenyament "Artur Quintana i Marí" organitzades per la Societat Catalana d'Història de la Ciènciea i de la Tècnica.
[+]
  Biblioteca de Ciència i Tecnologia (BiblioCiT)
Aquesta biblioteca en línia conté bàsicament publicacions terminològiques de ciència i tecnologia de diferent tipologia (diccionaris, vocabularis, nomenclatures, manuals i altres) editades per l'Institut d'Estudis Catalans o vinculades a aquesta institució. El total d'unitats terminològiques catalanes aplegades fins ara és aproximadament 170.000.
[+]
  Butlletí de la Secció Catalana de Metrologia
Publicació periòdica de la Secció Catalana de Metrologia de la Societat Catalana de Tecnologia. Si voleu publicar un article, adreceu-vos a scmetro-cst@correu.iec.cat.
[+]
  Cangur
En aquesta publicació es presenten els enunciats, les relacions de participants més destacats i les solucions comentades de les activitats de resolució de problemes que la SCM h convocat durant el curs 2011-2012: el concurs telemàtic previ a l'Olimpíada i la segona edició de la Marató de problemes, la XLVIII Olimpíada Matemàtica (fase catalana), els Problemes a l'esprint (per a Primària i Secundària) i el Cangur 2012.
[+]
  Discursos de presentació de la Secció de Ciències i Tecnologia
Discursos de presentació com a membres numeraris de la Secció de Ciències I Tecnologia
[+]
  Ictineu. Butlletí de la Societat Catalana d'Historia de la Ciència i de la Tècnica
Butlletí de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica. El primer número es va editar el gener de 1994 i el darrer, el número 31 (Curs 2011-2012) l'any 2012. El mes de març de l'any 2012 es va iniciar el bloc ICTINEU (http://blocs.iec.cat/ictineu/), una nova manera de comunicació més àgil entre els socis i les sòcies de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica.
[+]
  Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009)
Amb l'edició d'aquest Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya, la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans pretén oferir a la societat, en general, i als cercles més vinculats amb la recerca, el desenvolupament i la innovació, en particular, una visió objectiva i exhaustiva de l'estat actual de la recerca en matemàtiques a Catalunya, tant pel que fa als investigadors com als grups de recerca consolidats, els projectes de recerca finançats per la Generalitat, el Govern Espanyol i la Comissió Europea, tesis doctorals, becaris postdoctorals, investigadors visitants, programes de recerca plurimensuals, activitats organitzades, etc.
[+]
  Publicacions de la Societat Catalana de Matemàtiques
La Societat Catalana de Matemàtiques busca amb les seves publicacions difondre textos matemàtics d'interès entre els seus socis i la comunitat matemàtica de parla catalana. Més en general, vol col·laborar en la sostenibilitat de l'accés universal a la literatura matemàtica. Amb les finalitats exposades, la Societat vol complementar les seves revistes Butlletí de la SCM i SCM/Notícies amb la publicació de treballs de recerca, divulgació, història, material d'interès didàctic, i en general sobre temes matemàtics d'interès ampli, que per la seva extensió sigui més apropiat difondre com a llibres. Aquestes publicacions es faran en llengua catalana, amb la possible excepció de monografies de recerca adreçades a un públic d'especialistes de tot el món.
[+]
  Notícies. Societat Catalana de Matemàtiques
La SCM/Notícies és una revista que es publica dos cops l'any i es distribueix gratuïtament entre els socis. El seu objectiu principal és enriquir el ventall d'avantatges que la Societat Catalana de Matemàtiques ofereix als seus socis, incloent-hi la potenciació de la informació i la comunicació entre els seus associats i tots els matemàtics catalans. També dóna informació puntual de les activitats de la SCM. Aquesta revista és indexada pel Mathematical Reviews de l'AMS.
[+]
  Nomenclatura de Química
[+]
  Sobre el temporal Gloria (19-23.01.20), els seus efectes sobre el país i el que se'n deriva
Un fenomen natural com el temporal Gloria requereix una anàlisi multifactorial pel que fa al seu origen i conseqüències, i també per les nombroses i rellevants implicacions que se'n deriven. És ben palès que el Gloria no representa un fet aïllat o únic, i que fenòmens naturals amb no pas poques semblances, en tots els sentits, s'han anat succeint en el passat recent i continuaran produint-se en el futur, potser més freqüentment. Aquesta realitat, que la nostra societat haurà d'assumir en termes de convivència i resiliència, ens ha empès a fer l'anàlisi esmentada, fonamentada en el rigor que aporten els nombrosos contribuïdors i volgudament il·lustrativa, tot i que no exhaustiva. La intenció dels editors ha estat confeccionar i publicar un Report de Resposta Ràpida (R3) raonablement sintètic, per a vehicular fets, idees, conceptes i propostes, i per a reconèixer el fenomen i fer entendre que cal dedicar més atenció i recursos.
[+]


Secció Filològica
  Col·lecció temàtica Descripció  
  Actes de les Jornades de la Càtedra Pompeu Fabra
[+]
  Actes inaugurals del centenari de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (1911-2011)
La Secció Filològica ha celebrat el seu centenari de l'abril de 2011 al maig de 2012. Aquesta publicació aplega les intervencions que s'han fet en els actes inaugurals celebrats a Palma i a Barcelona.
[+]
  Adaptació del Diccionari casteller del TERMCAT al públic infantil
El Diccionari casteller. Per a la canalla més valenta és una adaptació del Diccionari casteller del Termcat que busca acostar-se als infants, tant castellers com no castellers, per tal que puguin entendre la terminologia d¿aquest àmbit. És per això que el títol del diccionari infantil és el mateix que el del diccionari original, però amb un subtítol ¿Diccionari casteller. Per a la canalla més valenta¿ que fa notori el públic a qui va dirigit. Cal tenir present, a més, que el mot canalla, a banda de fer referència al «conjunt de les criatures, dels infants, d¿una casa» (DIEC2, 2017), també es refereix als infants del món casteller, aquells que ocupen les posicions del pom de dalt: dosos, acotxadors i enxanetes. Així doncs, aquest doble sentit del mot funciona. El diccionari del TERMCAT, en el qual es basa aquesta adaptació, és una publicació en línia de l¿any 2007 que recull un centenar de termes del món casteller.
[+]
  Alfabet Fonètic Internacional
El Ple de la Secció Filològica de l`Institut d`Estudis Catalans acordà, en la seva sessió ordinària del dia 18 d`abril de 1997, d`adoptar l`alfabet fonètic internacional per a la representació dels sons amb criteris fonètics. En compliment d`aquest acord, el dia 11 de desembre de 1998, el Ple de la Secció Filològica aprovà els criteris que segueixen per a l`aplicació al català dels principis de l`Associació Fonètica Internacional per a la representació gràfica dels sons.
[+]
  Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia [Recurs electronic]
Publicació bimestral en línia que s'edita regularment des del mes de març de l'any 2007. S'adreça especialment a les persones sòcies de la SCATERM i, en general, a totes les persones que estan interessades en la terminologia. Aquesta publicació consta de diversos apartats fixos que contenen informacions relacionades amb la gestió de la Junta Directiva i amb la vida associativa, i també altres informacions relacionades amb el món de la terminologia (cròniques d'actes, ressenyes d'obres, comentaris terminològics, webs recomanats, agenda d'actes i novetats editorials).
[+]
  Cartes de Carles Riba (Recurs electrònic)
Després d'haver publicat més d'un miler de Cartes de Carles Riba en quatre volums (1990, 1991, 1993 i 2005), encara me n'han pervingut de noves. Poques però suficients, pel seu interès, per a ser posades ja a l'abast dels lectors i els estudiosos. Esperar de publicar-les en un volum en paper, em va semblar que en podia endarrerir sense data la difusió. Calia trobar un mitjà que les fes accessibles a mesura que anessin arribant, sense dilacions innecessàries. Vaig pensar que les noves eines de comunicació podien ser un ajut decisiu. Per això vaig proposar a Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, l'edició en línia de noves Cartes de Carles Riba, i assegurar, d'aquesta manera, la continuïtat de l'edició iniciada en paper. La proposta fou acollida amb satisfacció i, malgrat l'obligada austeritat del moment, l'Institut ha posat els mitjans per a construir aquest portal que acabeu d'obrir... [Presentació de Carles-Jordi Guardiola]
[+]
  Català estàndard
L`any 1990 la Secció Filològica de l`Institut d`Estudis Catalans inicià la publicació de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana amb l`opuscle dedicat a Fonètica. La finalitat d`aquesta normativa és donar resposta a les necessitats derivades del pes creixent de la dimensió oral de les llengües dins la societat actual. El segon volum, dedicat a la Morfologia, fou editat el 1996.
[+]
  Demografia de la llengua
La xarxa CRUSCAT és una xarxa científica dependent de l'Institut d'Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l'evolució del català arreu dels Països Catalans. El principal objecte d'estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua.
[+]
  Diccionari de la llengua catalana
La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans acompleix la funció d'acadèmia de la llengua catalana que l'Institut té encomanada. Aquesta funció comporta, entre d'altres tasques, l'establiment de la normativa lingüística. És en el marc d'aquesta tasca que, en els darrers anys, la Secció ha elaborat la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l'IEC (DIEC2, abril de 2007), que és l'obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana. Un cop publicat el DIEC2, l'onze de maig de 2007 la Secció Filològica acordà de publicar les llistes de les diferències del DIEC2 respecte del DIEC1. Fruit d'aquest acord és l'obra Novetats del diccionari (Diccionari de la llengua catalana, segona edició), amb què l'Institut d'Estudis Catalans fa públiques les diferències entre el DIEC1 i el DIEC2 pel que fa a la nomenclatura i, doncs, explicita com ha quedat modificada la normativa lèxica en aquesta segona edició del diccionari respecte de la primera.
[+]
  Diccionari de sinònims
La present edició del diccionari de sinònims, en el moment d¿ésser oberta al públic en línia (desembre del 2015), conté 33.025 formes diferents aplegades en 27.542 articles, amb un total de 34.377 accepcions (sentits) diferents; els articles tenen entre una i tretze accepcions (passar), i un 18% dels articles contenen més d¿una accepció. D¿altra banda, hi ha 1.475 lemes que tenen homògrafs, amb un total de 3.144 formes amb homografia; els homògrafs varien d¿un a cinc, a més del lema principal (coral).
[+]
  Documents de la Secció Filològica
El Ple de la Secció Filològica de l'Institut d`Estudis Catalans acordà, en la seva reunió ordinària del 17 de novembre de 1989, de publicar a la col·lecció Biblioteca Filològica un volum que contingués la sèrie de documents que la Secció havia anat elaborant sobre qüestions de la seva competència (recerca sobre la llengua catalana, establiment i actualització de la normativa lingüística, i seguiment dels processos de normalització lingüística a tots els territoris de llengua catalana). El Ple de la Secció també preveia l`edició d`altres volums a mesura que la quantitat i l`interès del material ho aconsellarien. El primer aparegué el 1990, i els següents, els anys 1992, 1996 i 2003.
[+]
  Estudi d'implantació terminològica. La gastronomia del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica
Aquest estudi, que es proposa veure quin és l'estat d'implantació de les denominacions catalanes proposades pel TERMCAT en l'àmbit de la gastronomia del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica, consta de tres parts ben diferenciades. En primer lloc, d'un apartat teòric que intenta bastir un marc conceptual a partir dels estudis precedents en l'àbit de la implantació terminològica. En aquest punt, Vila (dir., 2007) i Montané (2007) han estat especialment importants com a referents conceptuals i metodològics. En segon lloc, l'etudi consta de l'aàlisi de la difusió i la implantació dels manlleus adaptats al català pel TERMCAT en l'àmbit de la gastronomia del Pròxim Orient i el nord d'Àfrica (apartat 3). En tercer lloc, l'estudi es tanca amb unes conclusions sobre els resultats de les polítiques de normalització terminològica en l'àmbit seleccionat i amb unes propostes per millorar les futures actuacions de normalització a partir de les noves estratègies de difusió de la terminologia.
[+]
  Gramàtica catalana
L'any 1995 la Secció Filològica acordà de publicar en edició facsímil la setena edició (1933) de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra de 1918. Sense que mai s'hi hagi dit formalment que aquest text tenia caràcter normatiu, de fet tant l'IEC com els lectors del llibre sempre l'hi han considerat.
[+]
  Gramàtica de la llengua catalana. Bibliografia
La «Introducció» de la Gramàtica de la llengua catalana, publicada el 2016, preveia l'elaboració d'una relació bibliogràfica que fes la funció de llista de referències bibliogràfiques de l'obra. No havent establert prèviament un registre sistemàtic d'aquestes referències, la Secció Filològica, mitjançant la Comissió de Gramàtica i l'Oficina de Gramàtica, ha confeccionat, com a alternativa, una llista de fonts bibliogràfiques dedicades a l'estudi d'aspectes gramaticals de la llengua catalana. Tot i l'extensió, que ultrapassa el que seria esperable en una simple llista de referències d'una obra d'aquestes característiques, no pretén pas ser una relació exhaustiva de la producció bibliogràfica sobre la gramàtica de la llengua catalana publicada d'ençà de l'establiment de la normativa gramatical ni tampoc un banc de dades bibliogràfic.
[+]
  Gramàtica essencial de la llengua catalana
La Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) és una versió reduïda i adaptada per a la consulta en línia de la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. La GEIEC té com a objectiu general fer accessible a un públic ampli la descripció i la normativa gramaticals contingudes en la Gramàtica de la llengua catalana. L'adaptació s'ha realitzat tant pel que fa al contingut i la forma d'expressió d?aquest, com a l'estructuració i el format, a fi de facilitar-ne la consulta a través d'Internet.
[+]
  Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans
Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans
[+]
  Manual d'estil. La redacció i l'edició (5a ed.) [Recurs electrònic]
«El Manual d¿estil. La redacció i l¿edició de textos, de Josep M. Mestres, Joan Costa, Mireia Oliva i Ricard Fité, es va publicar en paper per primera vegada l¿any 1995. Vint-i-quatre anys i tres edicions després estava exhaurit (la quarta edició era del 2009) i corria el risc de desaparèixer, fins que l¿Institut d¿Estudis Catalans va considerar que valia la pena de publicar-lo en línia i si es podia anar actualitzant d¿alguna manera, encara millor. El dia 27 de març de 2019 s¿ha obert al públic, doncs, la cinquena edició d¿aquesta obra amb els fitxers de la quarta edició corregits i amb uns quants continguts nous o actualitzats en forma de fitxers en PDF o de remissions a obres de referència, amb un total brut de cent cinc pàgines més que la quarta edició (un 6,6 % més de contingut).»
[+]
  Memòries de la Societat Catalana de Terminologia
Aquesta col·lecció aplega les actes de les activitats més rellevants organitzades per la SCATERM al llarg del curs, generalment en col·laboració amb altres institucions. Fins a l'any 2012, n'han aparegut tres volums: La terminologia i la documentació: relacions i sinergies (2010); Aspectes de terminologia, neologia i traducció (2010), Indexació, terminologia i llenguatge jurídic (2011).
[+]
  La neologia de ciberseguretat en la llengua catalana
L'objectiu de l'obra és, en primer lloc, conèixer la terminologia nova que existeix en l'àmbit de la ciberseguretat. Observar els termes que es fan servir en la forma catalana i els que no, i quina és la tendència de creació de neologismes en aquest sector. En segon lloc, elaborar un glossari de terminologia de ciberseguretat descriptiu que reculli totes les formes documentades per a cada terme, ja sigui en textos especialitzats, en el TERMCAT, en el Gran diccionari de la llengua catalana (GDLC) o, fins i tot, en el Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC2), i extreure'n els termes que presenten més problemes. En tercer lloc, saber quina és l'opinió dels professionals de l'àmbit sobre la implantació de neologismes i contrastar-la amb la de professionals de la llengua catalana, amb la finalitat d'arribar a una conclusió més encertada.
[+]
  Normes ortogràfiques
El 24 de gener de 1913 es van publicar les Normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans, que són la base del català escrit modern i de la normativa vigent a tot el territori de llengua catalana.
[+]
  Onomàstica
La Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha publicat diversos treballs sobre onomàstica: toponímia, antroponímia i onomàstica general. A més dels reculls d'onomàstica que han aparegut a la col·lecció Treballs de l'Oficina d'Onomàstica. A més del Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord (2007), que inclou la transcripció fonètica dels topònims nord-catalans, als Documents de la Secció Filològica hi ha, d'una banda, les llistes dels noms del municipis de Catalunya i dels nuclis de població de les Illes Balears, i, de l'altra, estudis de caràcter específic dedicats a la forma gràfica de la toponímia menor, a les formes dialectals i la toponímia i als hidrònims precedits de l'article femení que no porten genèric, a més de la publicació de resolucions toponímiques de la Secció Filològica, com la que tracta sobre l'ús de l'article en els noms de les Comarques del Principat.
[+]
  Ortografia catalana
Forma part de les tres obres normatives fonamentals de la llengua catalana, al costat del Diccionari i de la Gramàtica. Obra indispensable que recull, sintetitza i explica tota la normativa ortogràfica vigent. Una edició necessària i esperada per tothom, per a facilitar l¿aplicació de la normativa ortogràfica en tots els àmbits i les situacions comunicatives del català escrit.
[+]
  Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
La Societat Catalana de Llengua i Literatura acull en aquesta col·lecció monografies o actes de simposis, col·loquis i congressos sobre temes del seu àmbit que, publicades originalment per l'IEC (en solitari o en coedició), estan exhaurides o resulten de difícil accés.
[+]


Secció de Filosofia i Ciències Socials
  Col·lecció temàtica Descripció  
  Anuari Territorial de Catalunya
[+]
  Discursos de recepció de la Secció de Filosofia i Ciències Socials
Discursos de recepció dels membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials
[+]
  Societat Catalana
L'Associació Catalana de Sociologia ha volgut encetar una col·lecció d'anàlisis i reflexió sobre els principals esdeveniments de la nostra societat. El conjunt del treball va dirigit a oferir elements de debat, d'interpretació i de coneixement per a totes aquelles persones interessades en aprofundir sobre la comprensió dels fets socials. Els articles s'han agrupat en uns grans apartats, que en la seva major part es mantindran en cada volum, i que aborden les grans temàtiques que afecten al funcionament d'una societat moderna: la societat civil, la governabilitat, l'economia, l'estructura social, el coneixement i el benestar.
[+]
  Butlletí / Associació Catalana de Sociologia
[+]
  Col·loquis de Vic
[+]
  Diccionari històric de periodistes catalans
El diccionari històric de periodistes catalans (DHPC) és un projecte que vol recollir i preservar la periodística catalana - i també la periodística desenvolupada en els territoris d'influència del català, concretament, les àrees valenciana i illenca - des del punt de vista de les persones que hi van participar. Pretenem, per tant, presentar, mantenir i divulgar el treball dels homes i les dones que van contribuir a la feina diària en els periòdics, les revistes, les ràdios i les televisions d'arreu, amb el benentès que, a banda dels escriptors més importants i coneguts, en general la feina periodística dels últims tres segles resulta encara desconeguda des del punt de vista de les persones que la van fer.
[+]
  Informe sobre la cohesió social a la Catalunya del segle XXI
L'interès públic per la cohesió social ha anat guanyant importància a mesura que s'ha anat observant l'avenç recent i global dels processos de segmentació comunicativa, de polarització ideològica o de desigualtat econòmica, entre d'altres. Particularment, a Catalunya s'hi ha afegit la preocupació per l'ús polític que s'ha fet sobre una suposada fragmentació de la societat catalana arran de la creixent demanda sobiranista. L'informe que ara es publica presenta una síntesi dels treballs duts a terme per cadascun dels autors, la versió completa dels quals es pot consultar a http://cohesio-social.iec.cat. Tanmateix, és una obvietat que l'informe no ha pogut considerar l'impacte de la pandèmia de la COVID-19 en la cohesió social del país, un fet que haurà de merèixer una nova i especial atenció de la comunitat científica.
[+]
  L'economista català Miquel Vidal i Guardiola
Aquesta obra, publicada per l'IEC en format virtual per primer cop en edició crítica, ha estat promoguda per un equip de la Societat Catalana d'Economia i parteix d'una localització de l'original a Boston per part d'Alfons Almendros. El text de Vidal i Guardiola ha estat digitalitzat pels serveis de l'IEC, el qual ha proporcionat el corresponent ISBN. El text original redactat en dos moments de 1944 fou distribuït a Montevideo el 1945 entre els socis del Consejo Permanente de Asociaciones Americanas de Comercio y Producción.Tota la tasca ha estat encapçalada per Xavier Farriols, vocal de la Junta de Govern de la Societat Catalana d¿Economia. Agraïm la col·laboració d'Alfons Almendros, Francesc Artal, Frederic Ribas i Joan Tugores, així com la introducció del descendent de Miquel Vidal i Guardiola, Alex Barnils Vidal.
[+]
  Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova (3a : 2011 : Barcelona, Catalunya)
Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova (3a : 2011 : Barcelona, Catalunya). Barcelona, 7-9 d'octubre de 2011.
[+]


Institut d'Estudis Catalans. Publicacions vinculades
  Col·lecció temàtica Descripció  
  Full Lexicogràfic
La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències publicà onze números del Full Lexicogràfic, el primer fou editat l'octubre de 1978 i el darrer el gener de 1982.
[+]
  Publicacions de la Societat Andorrana de Ciències
La Societat Andorrana de Ciències té entre altres objectius divulgar el coneixement que es fa a Andorra i fer-hi arribar el coneixement que es produeix a l'exterior. Per aquesta raó i d'ençà la seva creació el 1983, edita el contingut de tots els seus actes, ja siguin en les línies anuals del Cicle de Conferències i dels Debats de recerca, en les Diades andorranes a la Universitat Catalana d'Estiu, en les Jornades a Andorra i en els Papers de recerca històrica, a part de publicacions diverses i puntuals o en el seu butlletí El SAC. També coordina les Trobades Culturals Pirinenques i les revistes d'Àgora Cultural fetes amb altres entitats culturals de fora d'Andorra i de dins, respectivament.
[+]
  Educació 2030 : Declaració d'Incheon i Marc d'Acció per la implementacó de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4
Educació 2030 : Declaració d'Incheon i Marc d'Acció per la implementacó de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4. Obra editada pel Centre UNESCO de Catalunya UNESCOCAT.
[+]


Dades de l´usuari/ària

Per a navegar pel portal necessiteu Mozilla o Microsoft Internet Explorer (recomanem la versió 5.0 o superior).
Amb altres navegadors i/o resolucions podria ser que visualitzéssiu incorrectament alguna de les pàgines del portal.