IEC Portal de publicacions


Referència: 38022
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis HistòricsVolum: 19 : 2008
Data d´edició: 2008
ISSN (format paper): 0213-6791
ISSN (format digital): 2013-3995
Descripció física: 265 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  

Sessió inaugural

Les Viles medievals: franqueses i mals usos
Lluch Bramon, Rosa
Matèries:   Banyoles - Cartes, privilegis, immunitats
Catalunya - Cartes, privilegis, immunitats
Pagesos de remença
Mals usos (Dret català)
Mots clau: Llibertat, servitud, ciutats, cartes de poblament, remences, mals usos.
Keywords: Freedom, serfdom, towns, population charters, remences, bad usages.

P. 9-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Articles

Prat i Cambó: la maduresa d'un projecte polític
Casassas i Ymbert, Jordi
Matèries:   Prat de la Riba, Enric
Cambó, Francesc
Lliga Regionalista
Partits polítics - Catalunya - S. XX
Catalunya - Política i govern - S. XX
Nacionalisme - Catalunya - Història - S. XX
Mots clau: Història de Catalunya, catalanisme polític, Noucentisme, història dels intel·lectuals.
Keywords: History of Catalonia, Catalan political, Noucentisme, history of intellectual.

P. 33-42
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Significació política de Solidaritat Catalana
Izquierdo Ballester, Santiago
Matèries:   Solidaritat Catalana
Nacionalisme - Catalunya - Història - S. XX
Catalunya - Política i govern - S. XX
Mots clau: Solidaritat Catalana, catalanisme, republicanisme, federalisme, Lliga Regionalista, Centre Nacionalista Republicà, Unión Republicana, lerrouxisme, militarisme, eleccions, caciquisme.
Keywords: Solidaritat Catalana, catalanism, republicanism, federalism, Lliga Regionalista, Centre Nacionalista Republicà, Unión Republicana, Lerrouxism, militarism, ellections, caciquism.

P. 43-69
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Pressupost extraordinari de Cultura de 1908: entre solidaritat municipal i Solidaritat Catalana
Pérez-Bastardas, Alfred
Matèries:   Solidaritat Catalana
Nacionalisme - Catalunya - Història - S. XX
Catalunya - Política i govern - S. XX
Partits polítics - Catalunya - S. XX
Catalunya - Política cultural - S. XX
Mots clau: Pressupost, Cultura, Solidaritat, 1908.
Keywords: Budget, Culture, Solidarity, 1908.

P. 71-84
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume I: una valoració del regnat
Salrach i Marès, Josep Maria
Matèries:   Corona catalanoaragonesa - Història - 1213-1276, Jaume I
Corona catalanoaragonesa - Història - 1213-1276, Jaume I - Historiografia
Mots clau: Jaume I, política, guerra, violència, rendiments.
Keywords: James I, policy, war, violence, productivity.

P. 87-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Memòria, llinatge i poder: Jaume I i la consciència històrica
Cingolani, Stefano M.
Matèries:   Corona catalanoaragonesa - Història - 1213-1276, Jaume I - Historiografia
Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits
Mots clau: Jaume I, Corona d’Aragó, Llibre dels fets (Crònica de Jaume I), memòria històrica.
Keywords: James I, Crown of Aragon, Book of deeds (Chronicle of James I of Aragon), historical memory.

P. 101-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet


Tesis doctorals

El Baix Maresme a l'època baixmedieval
Richou i Llimona, Montserrat
Matèries:   Pagesia - Maresme (Catalunya : Comarca) - Història - S. XIV-XV
Mots clau: Baixa edat mitjana, societat agrícola, família, mort.
Keywords: Low Middle Ages, agricultural society, family, death.

P. 153-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV
Banegas López, Ramon Agustí
Matèries:   Carn - Indústria i comerç - Barcelona - S. XIV-XV
Mots clau: Comerç de carn, aprovisionament urbà, higiene alimentària, fiscalitat indirecta, camins ramaders, preus de la carn, Barcelona, baixa edat mitjana.
Keywords: Meat trade, urban supply, food hygiene, indirect taxes, cattle ways, meat prices, Barcelona, Late Middle Ages.

P. 167-177
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Divorci a la Catalunya de l'Antic Règim: un fenomen femení
Costa, Marie
Matèries:   Divorci - Catalunya - S. XVIII-XIX
Mots clau: Catalunya, finals de l’Antic Règim, relacions de gènere, conflictes matrimonials, divorci, liberalització.
Keywords: Catalonia, end of the Old Regime, gender relations, marriage conflicts, divorce, liberalization.

P. 179-196
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Conferència dels Tres Comuns i el Braç militar: dues institucions decisives en el tombant del segle XVII
Martí Fraga, Eduard
Matèries:   Catalunya - Política i govern - S. XVIII
Guerra de Successió, 1702/1714 - Catalunya
Institucions polítiques - Catalunya - Història - S. XVIII
Mots clau: Conferència dels Tres Comuns, Consell de Cent, Diputació del General, Braç Militar, Guerra de Successió, classe dirigent, Catalunya, institucions representatives, noblesa.
Keywords: Conference of Three Commons, Conference of Commons, Consell de Cent, Deputation of The Principality of Catalonia, Military Arm, Succession War, ruling class, Catalonia, representative institutions, nobility.

P. 197-211
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Generalitat de Catalunya a l'exili (1939-1948)
Morales Montoya, Mercè
Matèries:   Catalunya. Generalitat - Història - 1939-1948
Catalunya - Política i govern - 1939-1948
Mots clau: Exili, Generalitat, Estatut, autodeterminació, franquisme, República, monarquia, socialisme, democràcies occidentals.
Keywords: Exile, Generalitat, Estatut, self-determination, Franco regime, Republic, Monarchy, socialism,

P. 213-224
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Historiografia


Aportacions historiogràfiques sobre la Guerra del Francès a Catalunya amb motiu del bicentenari del seu inici (1808-2008)
Arnabat i Mata, Ramon
Matèries:   Guerra contra Napoleó, 1808-1814 - Aniversaris, etc.
Guerra contra Napoleó, 1808-1814 - Bibliografia

P. 239-247
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Historiografia catalana: del segle XIX a la Segona República
Serra i Puig, Eva
Matèries:   Historiografia - Catalunya - S. XIX-XX

P. 249-257
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària