IEC Portal de publicacions


Referència: 45802
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaVolum: 70
Data d´edició: 2010
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 270 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Articles

Las Evidencias, lo evidente y lo visible: el uso de dispositivos visuales en la argumentación diplomática argentina sobre la Cordillera de los Andes (1900) como frontera natural
Lois, Carla
Matèries:   Xile - Fronteres - Argentina - Història - Fonts
Argentina - Fronteres - Xile - Història - Fonts
Mots clau: frontera natural, diplomàcia, Argentina, Xile, visualitat, mapes, fotografies.
Keywords: natural border, diplomacy, Argentine, Chili, visuality, maps, photographs.
Palabras clave: frontera natural, diplomacia, Argentina, Chile, visualidad, mapas, fotografías.

P. 7-29
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les Petjades mítiques a Catalunya: una geografia gairebé inexplorada
Roma i Casanovas, Francesc
Matèries:   Geografia - Catalunya - Folklore
Geografia - Catalunya - Llegendes
Mots clau: petjades mítiques, geografia mítica, cultura popular, folklore.
Keywords: mythical footprints, mythical geography, popular culture, folk culture.
Palabras clave: huellas míticas, geografía mítica, cultura popular, folklore.

P. 31-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

A Propòsit de la dimensió espacial dels noms de lloc : algunes reflexions teòriques
Tort i Donada, Joan
Matèries:   Toponímia
Geografia
Mots clau: Llenguatge, espai, toponímia, noms de lloc, descripció geogràfica.
Keywords: Language, space, toponymy, place names, geographical description.
Palabras clave: Lenguaje, espacio, toponimia, nombres de lugar, descripción geográfica.

P. 55-76
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

Vers una nova organització territorial de Catalunya : les lleis de vegueries i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Ausàs i Coll, Jordi
Matèries:   Catalunya - Divisions administratives i polítiques
Catalunya - Divisions administratives i polítiques - Dret i legislació

P. 79-83
Citació bibliogràfica Text completText complet

Los Dibujos de trabajo de campo de la Escuela francesa de Geografía (Paul Vidal de La Blache y Pierre Deffontaines)
Courtot, Roland
Matèries:   Geografia - França - Història
Dibuix de paisatges
Vidal de la Blache, Paul
Deffontaines, Pierre
Geògrafs - França - S. XIX-XX
Mots clau: història de la Geografia, Escola francesa de Geografia, iconografia, dibuix de paisatge.
Keywords: history of Geograhy, French School of Geography, iconography, landscape drawings.
Palabras clave: historia de la Geografía, Escuela francesa de Geografía, iconografía, dibujo de paisaje.

P. 85-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Multiplicant els riscs per a la salut i el benestar: els costos inadamissibles de la globalització = Multiplying risks to Health and Well-being: the unacknowledged costs of Globalisation
Hudson, Ray
Matèries:   Globalització - Aspectes socials

P. 101-127
Citació bibliogràfica Text completText complet

Evolució, justificacions i propostes de la gran obra hidràulica a les conques de la Muga i del Fluvià (1850-1980) : la irrigació com a protagonista
Pavón Gamero, David
Matèries:   Muga, Conca de la (Catalunya)
Fluvià, Conca del (Catalunya)
Enginyeria hidràulica - Catalunya - S. XIX-XX
Mots clau: rius Muga i Fluvià, infraestructura hidràulica, irrigació.
Keywords: Rivers Muga and Fluvià, hydraulic works, irrigation.
Palabras clave: ríos Muga y Fluvià, infraestructura hidráulica, irrigación.

P. 129-155
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Societat de Geografia Comercial de Barcelona (1909-1927)
Villanova, José Luis
Matèries:   Societat de Geografia Comercial de Barcelona
Geografia - Societats, etc.
Mots clau: societat geogràfica, geografia comercial, geografia i colonialisme, història de la geografia.
Keywords: Geographical Society, Commercial Geography, Geography and Colonialism, History of Geography.
Palabras clave: sociedad geográfica, geografía comercial, geografía y colonialismo, historia de la geografía.

P. 157-177
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació

El Plànol topogràfic del regadiu i ciutat de Manresa, de Marià Potó (1867)
Gisbert i Traveria, Meritxell
Matèries:   Sèquies - Manresa
Manresa - Mapes - S. XIX
Mots clau: sèquia, amidament, regadiu, fàbriques.
Keywords: irrigation ditch, measurement, irrigated land, factories.
Palabras clave: acequia, medición, regadío, fábricas.

P. 181-203
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Valors i el tractament dels arbres al Japó
Gordi i Serrat, Josep
Matèries:   Arbres - Aspectes simbòlics - Japó
Mots clau: arbre, jardí, religió.
Keywords: tree, garden, religion.
Palabras clave: árbol, jardín, religión.

P. 205-221
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes

Arnau, Xavier; Lluís Calvo; Álvaro Girón; Francesc Nadal [eds.] (2007). Ciència i compromís social: Élisée Reclus (1830-1905) i la geografia de la llibertat
Blanco, Modesto
Matèries:   Reclus, Élisée
Geògrafs - França - S. XIX

P. 225-233
Citació bibliogràfica Text completText complet

Capdevila i Subirana, Joan (2009). Historia del deslinde de la frontera hispano-francesa. Del tratado de los Pirineos (1659) a los tratados de Bayona (1856-1868)
Alegre i Nadal, Pau
Matèries:   Pirineus - Fronteres - Història

P. 234-236
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de la Societat Catalana de Geografia


Sortida d'estudi al Segre Mitjà : cicle Les altres comarques
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Noguera (Catalunya : Comarca) - Descripcions i viatges

P. 245-250
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acta de l'Assemblea General Ordinària anual de la Societat Catalana de Geografia, 2010
Matèries:   Societat Catalana de Geografia. Assemblea General Ordinària - Actes

P. 251-252
Citació bibliogràfica Text completText complet

Memòria de les activitats de la Societat Catalana de Geografia (Institut d'Estudis Catalans) del curs del 75è aniversari, corresponent a l'exercici 2009-2010
Bertran i Gonzàlez, Enric
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats
Societat Catalana de Geografia - Memòries
Societat Catalana de Geografia - Aniversaris, etc.

P. 253-261
Citació bibliogràfica Text completText complet

Directori de socis de la Societat Catalana de Geografia (desembre 2010)
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Socis

P. 263-265
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària