IEC Portal de publicacions


Referència: 50582
Revista de la Societat Catalana de QuímicaEnllaç: ISSUU
Volum: 11 : 2012
Data d´edició: 2012
ISSN (format paper): 1576-8961
ISSN (format digital): 2013-9853
Descripció física: 75 p. : il·l. ; 30 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  6,00 €  
Sumari  

Química recreativa i eines 2.0 per a la didàctica i divulgació de la química
Vieta i Corcoy, Pep Anton ; Guillaumes, Laia ; Güell, Mireia ; Duran, Josep ; Simon, Sílvia
Matèries:   Química - Educació secundària
Divulgació científica
Química - Ensenyament secundari
Mots clau: Didàctica, divulgació, comunicació, 2.0, química, ciència, recreativa, secundària, societat.
Keywords: Teaching, popularization, communication, 2.0 tools, recreational, chemistry, science, secondary education, society.

P. 7-13
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

TALP, un nou mètode de determinació d'estructures cristal·lines de fàrmacs i compostos moleculars per difracció de pols
Vallcorba Valls, Oriol ; Rius, Jordi ; Miravitlles, Carles
Matèries:   Raigs X - Difracció
Medicaments - Investigació
Mots clau: Difracció de pols, difracció de raigs X, radiació sincrotrònica, determinació estructural, estructura cristal·lina, compostos moleculars, fàrmacs.
Keywords: Powder diffraction, X-ray diffraction, synchrotron radiation, structure determination, crystal structure, molecular compounds, pharmaceuticals.

P. 14-20
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Noves metodologies d'anàlisi de compostos volàtils mitjançant trampes d'agulla. Aplicació a l'anàlisi d'alè, atmosfèrica i d'aigües
Alonso, Mònica ; Godayol, Anna ; Anticó, Enriqueta ; Sánchez, Juan M.
Matèries:   Aigua - Anàlisi
Atmosfera - Anàlisi
Alè - Anàlisi
Mots clau: Trampes d’agulla, espai de cap, anàlisi d’alè, anàlisi atmosfèrica, anàlisi d’aigües.
Keywords: Needle traps, headspace, breath analysis, atmospheric analysis, water analysis.

P. 21-29
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fertilització dels oceans i clima
Rosell i Melé, Antoni ; Martínez García, Alfredo
Matèries:   Escalfament global
Oceans - Fertilitat
Mots clau: Diòxid de carboni, ferro, fertilització, clima, oceans, nutrients, mitigació.
Keywords: Carbon dioxide, iron, fertilization, climate, oceans, nutrients, mitigation.

P. 30-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nous substrats per a la reacció de Pauson-Khand. Aplicació a la síntesi de productes biològicament actius
Aiguabella Font, Núria ; Riera i Escalé, Antoni
Matèries:   Pauson-Khand, Reacció de
Mots clau: Pauson-Khand, prostaglandina, fitoprostà, síntesi asimètrica.
Keywords: Pauson-Khand, prostaglandin, phytoprostane, asymmetric synthesis.

P. 37-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Fotodegradació de metilmercuri en llacs i aiguamolls
Fernández-Gómez, Cristal ; Bayona, Josep M. ; Díez, Sergi
Matèries:   Aigua - Contaminació
Mercuri - Anàlisi
Radiació solar
Mots clau: Metilmercuri, fotodegradació, radiació solar, matèria orgànica dissolta, llacs, aiguamolls.
Keywords: Methylmercury, photodegradation, solar radiation, dissolved organic matter, lakes, wetlands.

P. 42-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Purificació catalítica d'hidrogen en microcanals
Divins, Núria J. ; Llorca, Jordi
Matèries:   Hidrogen - Producció
Mots clau: Hidrogen, piles de combustible, catalitzadors, purificació catalítica de CO, nanopartícules d’or.
Keywords: Hydrogen, fuel cells, catalysts, CO catalytic purification, gold nanoparticles.

P. 49-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Nanoestructures metal·lobiomoleculars
Rubio-Martínez, Marta ; Imaz, Inhar ; Puigmartí-Luis, Josep ; Maspoch, Daniel
Matèries:   Nanotecnologia
Biomolècules
Mots clau: Nanotecnologia, microfluídica, nanofibres, biomolècules, aminoàcids, polímers de coordinació.
Keywords: Nanotechnology, microfluidics, nanofibers, biomolecules, amino acids, coordination polymers.

P. 55-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Canviant la forma de veure mètodes QSAR: aplicació de la projecció hiperbòlica a la química mèdica
Estrada, Roger ; Nonell, Santi ; Teixidó, Jordi
Matèries:   Poincaré, Hipòtesi de
Química clínica
Medicaments - Desenvolupament
Mots clau: Geometria hiperbòlica, disc de Poincaré, espais multidimensionals, QSPR, QSAR, teràpia fotodinàmica.
Keywords: Hyperbolic geometry, Poincaré’s disk model, multidimensional spaces, QSPR, QSAR, photodynamic therapy.

P. 61-67
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Bagul dels llibres: 7. Química, dones i llibres
Álvarez, Santiago
Matèries:   Dones en la ciència
Química - Bibliografia
Mots clau: Dones, història de la química, llibres.
Keywords: Women, history of chemistry, books.

P. 68-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària