IEC Portal de publicacions


Referència: 1538
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 62 : 1994
Data d´edició: 1995
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 160 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  

Lletres de Batalla

¿Qué es la biodiversidad?
Halffter Salas, Gonzalo
Matèries:   Diversitat biològica
Diversitat ecològica
Espècies amenaçades
Biogeografia
Mots clau: Biodiversitat, raresa biològica, relació espècies-àrea, magnitud de la diversitat.
Keywords: Biodiversity, biological rareness, species-area relationship, diversity magnitude.
Palabras clave: Biodiversidad, rareza biológica, relación especies-área, magnitud de la diversidad.

P. 5-14
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ofici de Naturalista

La Biogeografía histórica y la interpretación de la biodiversidad: algunas reflexiones metodológicas
Zunino, Mario
Matèries:   Biogeografia - Models matemàtics
Diversitat biològica
Shannon-Wiener
Indicadors biològics
Biogeografia històrica
Mots clau: Anàlisi de la biodiversitat, Biogeografia històrica, índex de Shannon-Wiener, models biogeogràfics, models ecoetològics, societats.
Keywords: Biodiversity analysis, Historical Biogeography, Shannon-Wiener Index, Biogeographical Patterns, Eco-Ethological Patterns, Guilds.
Palabras clave: Análisis de la biodiversidad, Biogeografía histórica, indice de Shannon-Wiener, modelos biogeográficos, modelos eco-etológicos, gremios.

P. 15-23
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Gea, Flora et Fauna

Estudi fitocenològic de les pastures de la Plana de Vic. I: comunitats vivacies (Mesobromion i Aphyllanthion)
Casas i Arcarons, Carme ; Ninot i Sugrañes, Josep M.
Matèries:   Pastures - Vic, Plana de (Osona)
Plantes anuals - Vic, Plana de (Osona)
Associacions vegetals - Vic, Plana de (Osona)
Fenologia - Vic, Plana de (Osona)
Mots clau: Fitocenologia, pastures , vegetació, submediterrani, mediterrani , Mesobromion, Aphyllanthion.
Keywords: Phytocoenology, pastures, grasslands, vegetation, sub-Mediterranean, Mediterranean, Mesobromion, Aphyllanthion.
Palabras clave: Fitocenología, pastos, vegetación, submediterráneo, mediterráneo,

P. 25-52
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Moluscos del Parque Nacional de Aigüestortes
Altimira, Carlos
Matèries:   Mol·luscos - Pirineu Català - 1958/1959
Biogeografia - Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Catalunya)
Mots clau: Mollusca, Parc Nacional d'Aigüestortes, Catalunya.
Keywords: Mollusca, Aigüestortes National Park, Catalonia.
Palabras clave: Mollusca, Parque Nacional de Aigüestortes, Cataluña.

P. 53-64
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Redescripción de Agabiformius obtusus (Budde-Lund, 1909) y de Armadillo hirsutus Koch, 1856 (Isopoda: Oniscidea) de la Península Ibérica
Cruz Suárez, Antonio
Matèries:   Agabiformius obtusus - Península Ibèrica
Isòpodes - Península Ibèrica
Armadillo hirsutus - Península Ibèrica
Mots clau: Isopoda, Oniscidea, Porcellionidae, Armadillidae, Península Ibèrica, redescripció.
Keywords: Isopoda, Oniscidea, Porcellionidae, Armadillidae, Iberian Peninsula, redescription.
Palabras clave: Isopoda, Oniscidea, Porcellionidae, Armadillidae, Península Ibérica, redescripción.

P. 65-76
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estudi faunístic i ecològic dels Coleòpters Crisomèlids de la Vall d'Aran
Petitpierre i Vall, Eduard
Matèries:   Ecofisiologia - Val d'Aran
Fauna - Investigació - Val d'Aran
Crisomèlids (Coleòpters) - Val d'Aran
Mots clau: Fauna, Ecologia, Coleopters, Crisomèlids, Vall d'Aran, Pirineus.
Keywords: Fauna, Ecology, Coleoptera, Chrysomelidae, Vall d'Aran, Pyrenees.
Palabras clave: Fauna, Ecología, Coleopteros, Crisomelidos, Valle de Aran, Pirineos.

P. 77-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText completSistemes i Processos

Estudi geomorfològic de la dinàmica nival i del risc d'allaus a la vall Farrera (Pallars Sobirà)
Mases i Coberó, Montserrat
Matèries:   Geomorfologia climàtica - Ferrera (Vall)
Zones d'allaus - Mapes
Allaus - Control - Mapes
Allaus - Ferrera (Vall)
Mots clau: Pirineu, risc geomorfològic, neu, allau, zona d'allau, conca de dinàmica mixta nivotorrencial.
Keywords: Pyrenees, geomorphological risck, snow, avalanche, avalanche path, snow-torrential dynamic basin.
Palabras clave: Pirineos, riesgo geomorfológico, nieve, alud, zona de alud, cuenca de dinámica mixta nivotorrencial.

P. 117-136
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sos, Sos

Conservación de la Biodiversidad: un reto del fin de siglo
Halffter Salas, Gonzalo
Matèries:   Natura - Protecció
Tròpics - Protecció
Diversitat biològica - Conservació
Mots clau: Biodiversitat, conservació, àrees tropicals.
Keywords: Biodiversity, Conservation, Tropical Areas.
Palabras clave: Biodiversidad, Conservación, Áreas Tropicales.

P. 137-146
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Passat i futur de l'estany d'Ivars d'Urgell. Apunts històrics i biogeogràfics
Gutiérrez i Perearnau, Cèsar
Matèries:   Biogeografia - Catalunya
Ivars d'Urgell (Catalunya : Estany)
Zones humides - Dessecament
Mots clau: Zones humides, biogeografia, restauració.
Keywords: Damp areas, biogeography, reclamation.
Palabras clave: Humedades, biogeografia, restauración.

P. 147-154
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària