IEC Portal de publicacions


Referència: 54022
Revista de dret històric catalàVolum: 13 : 2014
Data d´edició: 2014-2017 (1a reimp.: maig de 2017)
ISSN (format paper): 1578-5300
ISSN (format digital): 2014-0010
Descripció física: 222 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Articles

Anàlisi de l'estructura del jurament de les malediccions dels jueus catalans: usatge 171
Muntané i Santiveri, Josep-Xavier
Matèries:   Jueus - Situació legal, lleis, etc. - Barcelona - S. XIII
Usatges de Barcelona
Mots clau: Usatges de Barcelona, usatges, costums, franqueses, malediccions, Moisès, jueus, cristians, Catalunya, comtat de Barcelona.
Keywords: Usatges de Barcelona, uses, customs, exemptions, curses, Moses, Jews, Christians, Catalonia, county of Barcelona.
Palabras clave: Usatges de Barcelona, usos, costumbres, franquicias, maldiciones, Moisés, judíos, cristianos, Cataluña, condado de Barcelona.

P. 9-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Episcopologi francocatalà de la diòcesi castellana de Palència (1034-1207): un estudi historicojurídic
Martínez Llorente, Fèlix
Matèries:   Diòcesis - Palència . S. XI/XIII
Mots clau: Palència, diòcesi, bisbat, Lleó, Sanç III el Gran, Cluny, Oliba.
Keywords: Palencia, diocese, bishopric, León, Sancho III the Great, Cluny, Oliba.
Palabras clave: Palencia, diócesis, episcopado, León, Sancho III el Mayor, Cluny, Oliba.

P. 49-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ahl al-Kitab: mecanismes de cohesió social entre les religions monoteistes en la convivència ibèrica
Shael, Herman
Matèries:   Omeia (Dinastia)
Jueus - Espanya - Història
Musulmans - Història - Espanya
Mots clau: omeies, al-Àndalus, àrabs, visigots, jueus, cristians, dret, convivència, Escriptures, Alcorà, fe, Mishnah, Ahl al-Kitab, commendatio, Mediterrani.
Keywords: Umayyads, al-Andalus, Arabs, Goths, Jews, Christians, right, cohabitation, Writings, Koran, faith, Mishnah, Ahl al-Kitab, commendatio, Mediterranean.
Palabras clave: omeyas, al-Andalus, árabes, visigodos, judíos, cristianos, derecho, convivencia, Escrituras, Corán, fe, Mishnah, Ahl al-Kitab, commendatio, Mediterráneo.

P. 101-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ramon de Penyafort i el procediment inquisitorial contra els heretges
Grau Torras, Sergi
Matèries:   Ramon, de Penyafort, sant, ca. 1185-1275
Inquisició - Dret i legislació - Catalunya - S. XIII
Dret canònic - Legislació - Catalunya - S. XIII
Mots clau: Ramon de Penyafort, heretgia, càtars, valdesos, Inquisició.
Keywords: Raymond of Penyafort, heresy, Cathars, Waldesians, Inquisition.
Palabras clave: Raimundo de Penyafort, herejía, cátaros, valdenses, Inquisición.

P. 143-176
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Parlament de Catalunya, la representació d'un poble mil·lenari
Mateu Vilaseca, Marcel
Matèries:   Catalunya. Parlament - Història
Catalunya, Parlament - Poders i funcions
Constitucions - Catalunya - S. XXI
Mots clau: Parlament, funció representativa, Catalunya, Constitució, poble, autodeterminació, democràcia.
Keywords: Parliament, representative function, Catalonia, Constitution, people, self-determination, democracy.
Palabras clave: Parlamento, función representativa, Cataluña, Constitución, pueblo, autodeterminación, democracia.

P. 177-187
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes sobre els estudis jurídics de Pau Claris
Ramis Barceló, Rafael
Matèries:   Claris, Pau, 1586-1641
Mots clau: Pau Claris, Pisa, Roma, doctorat, dret canònic.
Keywords: Pau Claris, Pisa, Rome, doctorate, canon law.
Palabras clave: Pau Claris, Pisa, Roma, doctorado, derecho canónico.

P. 191-199
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recensions

St. Ramon of Pennafort: a critical edition and English translation, de Gloria Corpas Pastor
Gutiérrez Florido, Rut
Matèries:   Ramon, de Penyafort, sant, ca. 1185-1275
Dret català - Història - Ressenyes de llibres

P. 203-205
Citació bibliogràfica Text completText complet

De la Consignació en dret romà a la projecció en el dret civil, de M. Lourdes Martínez de Morentín Llamas
Obarrio Moreno, Juan Alfredo
Matèries:   Dret romà - Història - Fonts
Dret civil - Ressenyes de llibres

P. 205-209
Citació bibliogràfica Text completText complet

Estudios de la tradición romanística: tutela et curatela, de Juan Alfredo Obarrio Moreno
Cañizares Navarro, Juan
Matèries:   Dret medieval
Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 209-211
Citació bibliogràfica Text completText complet

Interdictum uti possidetis in Regno Valentiae, de Juan Alfredo Obarrio Moreno
Cañizares Navarro, Juan
Matèries:   Dret - Història - Ressenyes de llibres

P. 211-213
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ciència i experiència, el jurista Fontanella (1575-1679) i les seves cartes, de Josep Capdeferro i Pla
Serrano Daura, Josep
Matèries:   Fontanella, Joan Pere, 1576-1649
Advocats - Catalunya - S. XIV/XVII

P. 213-220
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària