IEC Portal de publicacions


Referència: 55104
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: Núm. 26 (juliol - desembre 2015)
Data d´edició: 2015
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 223 p. ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : UIB

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic

Presentació: innovació docent, didàctica i ensenyament de la història de l'educació
Payà Rico, Andrés
Matèries:   Educació - Història - Ensenyament
Didàctica
Ensenyament - Innovacions

P. 9-17
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nous paradigmes en l'ensenyament de la història
Prats Cuevas, Joaquim ; Santacana Mestre, Joan
Matèries:   Ensenyament - Història - Innovacions tecnològiques
Mots clau: didàctica de la història, societat digital, TIC, memòria, capacitat d’abstracció, història, ruptura digital, telèfon mòbil, pautes d’aprenentatge, intel· ligències múltiples, ensenyament, aprenentatge.
Keywords: Teaching History, Digital Society, ICT, memory, ability for abstraction, history, digital breach, mobile phone, patterns of learning, multiple intelligences, teaching, learning.
Palabras clave: didáctica de la historia, sociedad digital, TIC, memoria, capacidad de abstracción, historia, ruptura digital, teléfono móvil, pautas de aprendizaje, inteligencias múltiples, enseñanza, aprendizaje.

P. 19-39
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Història de l'Educació 2.0 i Història de l'e-Educació. Les TIC i les xarxes socials al servei de la docència historicoeducativa
Payà Rico, Andrés ; Álvarez Domínguez, Pablo
Matèries:   Ensenyament - Innovacions
Educació - Història - Ensenyament
Educació - Efecte de les innovacions tecnològiques
Mots clau: docència universitària, ensenyament-aprenentatge, Història de l’Educació 2.0, TIC, xarxes socials.
Keywords: University teaching, teaching and learning, history of education 2.0, ICT, social networks.
Palabras clave: docencia universitaria, enseñanza-aprendizaje, historia de la educación 2.0, TIC, redes sociales.

P. 41-64
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Una Propuesta de innovación docente para enseñar historia de la renovación pedagógica en la universidad
Ramos Zamora, Sara ; Pericacho Gómez, Francisco Javier
Matèries:   Moviments de renovació pedagògica
Educació - Història - Ensenyament
Ensenyament - Innovacions
Mots clau: història de l’educació, renovació pedagògica, innovació educativa, escola.
Keywords: History of education, educational reform, educational innovation, school.
Palabras clave: Historia de la Educación, renovación pedagógica, innovación educativa, escuela.

P. 65-88
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Patrimonio, cultura material e innovación docente : Propuestas y experiencias
López Martínez, José Damián ; Martínez Ruiz-Funes, María José ; Moreno Martínez, Pedro Luis ; Sebastián Vicente, Ana
Matèries:   Ensenyament - Innovacions
Educació - Història - Ensenyament
Mots clau: patrimoni històric educatiu, cultura material de l’escola, catàlegs de material d’ensenyament, exposicions pedagògiques.
Keywords: Historical and educational heritage, material culture of the school, teaching materials catalogues, pedagogical exhibitions.
Palabras clave: Patrimonio histórico-educativo, cultura material de la escuela, catálogos de material de enseñanza, exposiciones pedagógicas.

P. 89-120
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

The School Museum as a Catalyst for a Renewal of the Teaching of History of Education. Practices and experiences from the University of Macerata (Italy)
Brunelli, Marta
Matèries:   Educació - Història - Ensenyament
Educació - Experiències - Itàlia
Mots clau: museus de l’escola, ensenyament de la història de l’educació, patrimoni històric educatiu, educació patrimonial.
Keywords: Museums of Schools, Teaching of the History of Education, Historical-educational Heritage, Heritage Education.
Palabras clave: Museos de la Escuela, Enseñanza de la Historia de la Educación, Patrimonio histórico-educativo, Educación Patrimonial.

P. 121-141
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis

Les Colònies musicals: una proposta educativa des de Catalunya
Calderón Garrido, Diego ; Gustems Carnicer, Josep ; Calderón Garrido, Caterina
Matèries:   Colònies de vacances - Catalunya
Música - Ensenyament
Mots clau: música, cant coral, colònies musicals.
Keywords: music, choir, music camps.
Palabras clave: música, canto coral, colonias musicales.

P. 145-160
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Escola de Cecs, Sordmuts i Anormals de l'Ajuntament de Barcelona (1911-1939): Una experiència truncada
Puigdellivol i Aguade, Ignasi
Matèries:   Escoles municipals - Barcelona -1911/1939
Educació especial - Barcelona - 1911/1939
Mots clau: història de l’educació, escoles municipals, educació especial, societat i educació, escola i guerra.
Keywords: History of education, municipal schools, special education, society and education, school and war.
Palabras clave: historia de la educación, escuelas municipales, educación especial, sociedad y educación, escuela y guerra.

P. 161-183
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes crítiques i bibliografia

Historia de la Universidad en España durante el franquismo: análisis bibliográfico
González Gómez, Sara
Matèries:   Universitats - Espanya - Història - 1936-1975
Mots clau: història, Universitat, Espanya, franquisme, bibliografia.
Keywords: History, university, Spain, Francoism, bibliography.
Palabras clave: Historia, universidad, España, franquismo, bibliografía.

P. 187-212
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Informació sobre els autors dels articles

Informació sobre els autors dels articles

P. 215-219
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària