IEC Portal de publicacions

Referència: 4331

Autor: Seminari Anual de Biologia (3: 1985: Sant Quirze Safaja)

Biologia del desenvolupament. Comunicacions presentades al Seminari Anual de Biologia del Desenvolupament, Mas Badó, 27, 28 i 29 de juny de 1985 / Consell editorial: Mariano Monzó [et al.]

Data d'edició: 1985
Descripció física: 336 p.; 29 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Biologia. Secció de Biologia Molecular
Editorial: IEC

Obra exhaurida [+]
Índex  
El Control de la proliferació cel·lular a planàries: acció de neuropèptids mitògens (substància P) i factors dependents de la densitat cel·lular
Saló i Boix, Emili ; Baguñà Monjo, Jaume
Matèries:   Cèl·lules - Proliferació
Planària - Morfologia

P. 1-18
Citació bibliogràfica

Efecte de la trifluoperazina sobre el contingut d'AMP cíclic i sobre l'activitat protein guinasa dependent d'AMP cíclic durant la fase pre-replicativa de la regeneració hepàtica
Soriano, M. ; Bachs Valldeneu, Oriol ; Enrich, Carles ; Domingo, Jordi ; Pujol, Maria Jesús
Matèries:   Fetge - Regeneració

P. 19-25
Citació bibliogràfica

Variacions de les proteïno-quinases citoplasmàtiques en la regeneració hepàtica
Pérez, Mercè ; Itarte i Fresquet, Emili
Matèries:   Fetge - Regeneració

P. 27-34
Citació bibliogràfica

Paper de l'àcid siàlic a la proliferació hepatocel·lular
Coll, Maria Josep ; Bachs Valldeneu, Oriol ; Enrich, Carles ; Domingo, Jordi ; Serratosa, Joan
Matèries:   Cèl·lules - Proliferació

P. 35-41
Citació bibliogràfica

Estudi morfomètric del compartiment citoplasmàtic de l'hepatòcit regenerant fixat per perfussió
Coll, Maria Josep ; Bachs Valldeneu, Oriol ; Enrich, Carles ; Domingo, Jordi ; Serratosa, Joan
Matèries:   Cèl·lules hepàtiques

P. 43-56
Citació bibliogràfica

Morfologia dels estadis profàsics en espermatòcits d'hàmster siri (Mesocricetus auratus)
Ponsà i Fontanals, Montserrat ; Coll, Maria Dolors ; Guitart, Míriam ; Egozcue i Cuixart, Josep
Matèries:   Rates (Animals de laboratori)
Cèl·lules - Composició

P. 57-69
Citació bibliogràfica

Citogenètica de la Capra pyrenaica hispanica
Grao, Pilar
Matèries:   Citogenètica

P. 71-78
Citació bibliogràfica

Establiment i caractetrització d'una línia limfoblastoide de cel·lules B d'apartició espontània
Tejada, Maria Isabel ; Rojo, I. ; Solé, J. ; Gallart, Maria Teresa ; Woessner, S. ; Lozano, F.
Matèries:   Cel·lules B

P. 79-92
Citació bibliogràfica

Estudi funcional d'antigens de la membrana limfocitaria utilitzant 11 anticossos monoclonals
Vives, J. ; Milá, J. ; Martorell, Jaume ; Vilella, Ramon
Matèries:   Anticossos monoclonals
Antígens

P. 93-101
Citació bibliogràfica

Estudi d'antigens de superfície dels leucocits humans mitjançant anticossos monoclonals murins
Vives, J. ; Milá, J. ; Borche, Lluís ; Vilella, Ramon
Matèries:   Anticossos monoclonals
Leucòcits
Antígens

P. 103-110
Citació bibliogràfica


La Transició nuclihistona-nucliprotamina com a model de diferenciació cel·lular i com a model per l'estudi del desenssamblatge del nucleosoma
Oliva, Rafael
Matèries:   Cèl·lules
Proteïnes

P. 125-136
Citació bibliogràfica

Recerca de variants de la història H1 a l'espermatogènesi del gall
Boix Torras, Jacint ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Fisiologia cel·lular
Espermatogènesi

P. 137-142
Citació bibliogràfica

Metilació de l'ADN i diferenciació cel·lular. Quantificació de la S-Adensilmetionina (SAM), S-Adensilhomocisteina (SAH) i Metiltioadenosina (MTA) durant l'espermatogènesi del gall
Rocamora Ibars, Nativitat ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Espermatogènesi

P. 143-150
Citació bibliogràfica

Topoisomerasas y diferenciación celular actividad topoisomerasa durante la espermatogenesis del gallo
Roca, Joaquim ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Cèl·lules
Espermatogènesi

P. 151-156
Citació bibliogràfica

L'espermamiogènesi com a model de diferenciació cel·lular: activitat proteolítica en els extractes acrosòmics dels espermatozoides del gall
Ustrell, Vicenta ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Cèl·lules
Espermatozoides

P. 157-166
Citació bibliogràfica

ADP-ribosilació i diferenciació cel·lular: contingut cel·lular i nuclear de poli(ADP-ribosa) "in vivo" durant l'espermatogènesi del gall
Corominas Guiu, Montserrat ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Cèl·lules
Espermatogènesi

P. 167-172
Citació bibliogràfica

Ubliqüitina i diferenciació cel·lular: contingut cel·lular durant l'espermatogènesi del gall i determinació de la proporció d'aquest polipèptid potencialment actiu en la formació de conjugats
Agell Jané, Neus ; Mezquita, Cristóbal
Matèries:   Cèl·lules
Ubiquitina
Espermatogènesi

P. 173-180
Citació bibliogràfica

Canvis de les proporcions de les subfraccions de la histona H1 a la neurona cortical de la rata durant el seu desenvolupament
Suau, Pere ; Piña Capó, Benjamí
Matèries:   Neurones
Histones H1

P. 181-185
Citació bibliogràfica

Ultraestructura d'oòcits humans procedents de programes FIV
Ponsà i Fontanals, Montserrat ; Boada, Montserrat ; Egozcue i Cuixart, Josep
Matèries:   Reproducció
Oòcits

P. 187-193
Citació bibliogràfica

Possible relació de la presència d'esferocristalls intestinals amb la vitel·logènesi de crustacis copèpodes
Durfort i Coll, Mercè
Matèries:   Vitel·logènesi
Copèpodes (Crustacis)

P. 195-209
Citació bibliogràfica

Ultraestructura i disposició del complex d'anclatge de l'espermatozoide de Terebratula vitrea
Bargalló, Robert ; Bozzo Duran, Maria Gràcia
Matèries:   Espermatozoides

P. 211-218
Citació bibliogràfica

Efecte de la 4-Aminopiridina sobre la diferenciafció de la columna motora lumbar i els músculs de l'extremitat en l'embrió de pollet
Comella, Joan Xavier ; Ribera, Joan ; Calderó i Pardo, Jordi ; Esquerda, Josep E.
Matèries:   Embrions

P. 219-227
Citació bibliogràfica

Receptors a la lectina de Dolichus biflorus a la làmina basal de la sinapsi mioneural: estudi histoquímic durant el desenvolupament i plimorfisme filogenètic
Comella, Joan Xavier ; Ribera, Joan ; Poca, Antònia ; Esquerda, Josep E.
Matèries:   Polimorfisme genètic
Polimorfisme filogenètic

P. 229-239
Citació bibliogràfica

La vitel·logènesi a Acanthocyclops robustus G.O. SARS (Copepoda, Cyclopoida): Fase primària
Valero, J. G.
Matèries:   Vitel·logènesi

P. 241-249
Citació bibliogràfica

Aspectos ultraestructurales de la espermatogénesis de Hemidiaptomus roubaui (Copepoda, Calenoida)
Ribes, Enric
Matèries:   Espermatogènesi

P. 251-263
Citació bibliogràfica

Metabolisme del glicerat 2, 3-P², de la fructosa 2,6-P² i de la glucosa 1,6P² durant l'eritropoiesi de mamífer
Bartrons i Bach, Ramon ; Carreras i Barnés, Josep
Matèries:   Glucosa

P. 265-277
Citació bibliogràfica

Histoembriología del urotelio en el desarrollo prenatal de ratas hibridos (BNxWAG)
Rodríguez-Miralles, J. ; Barastegui Almagro, Celestino
Matèries:   Ratolins - Embriologia

P. 279-295
Citació bibliogràfica

Estudio morfológico de la diferenciación "in vitro" del metanefros
Gotzens, Victor ; Tejado-Mateu, A. ; Vinaixa, F.
Matèries:   Embrions

P. 289-295
Citació bibliogràfica

Detecció de regions homòlogues a l'homebox en l'ADN genòmic de planària mitjançant Southern blots
Saló i Boix, Emili
Matèries:   Homebox (Seqüències de nucleòtids)
ADN
Planària

P. 297-306
Citació bibliogràfica

Activitat transcripcional en el desenvolupament primorent de Physa acuta
Vela i Fernàndez, Joan-Antoni
Matèries:   Embrions

P. 307-312
Citació bibliogràfica

Transport intercel·lular de peroxidasa de rave (HRP) en embrions de patella (molusc)
Kühtreiber ; Van den Biggelaar, J. A. M. ; Serras Rigalt, Florenci ; W. M.
Matèries:   Embrions

P. 313-319
Citació bibliogràfica

La Formació del patró durant la regeneració animal: cap a un model unitari?
Romero, Rafael ; Riutort, Marta ; Saló i Boix, Emili ; Baguñà Monjo, Jaume ; Auladell, Maria Carme ; Ribas, Maria ; Collet, Joan
Matèries:   Regeneració (Biologia)

P. 321-336
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària