IEC Portal de publicacions


Referència: 61162
Revista catalana de dret privatVolum: 18 : 2018
Data d´edició: 2018
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 226 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Estudis

El contracte de mandat en el codi civil de Catalunya
Pozo Carrascosa, Pedro del
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Mandat (Contracte)
Mots clau: mandat, representació, Codi civil de Catalunya.
Keywords: mandate, representation, Civil Code of Catalonia.
Palabras clave: mandato, representación, Código civil de Cataluña.

P. 11-45
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els fills no comuns en les famílies reconstituïdes segons el codi civil de Catalunya
Lázaro Palau, Carmen María
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Dret de família - Catalunya
Mots clau: famílies reconstituïdes, tercera persona, fills no comuns, Codi civil de Catalunya.
Keywords: stepfamilies, the third party, not common children, Catalan Civil Code.
Palabras clave: familias reconstituidas, tercera persona, hijos no comunes, Código civil de Cataluña.

P. 47-65
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El censal com a contracte de finançament en el codi civil de Catalunya
Jou i Mirabent, Lluís
Matèries:   Censals
Dret civil - Legislació - Catalunya
Mots clau: censal, durada, capital, redempció.
Keywords: periodical pension, duration, redemption, capital.
Palabras clave: censal, duración, capital, redención.

P. 67-88
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El interés superior del menor como criterio de resolución de las nuevas realidades legales que enfrentan la infancia y la adolescencia en Cataluña: la identidad (de género) a escena
Ravetllat Ballesté, Isaac
Matèries:   Identitat sexual
Menors
Infants - Situació legal, lleis, etc. - Catalunya
Adolescents - Situació legal, lleis, etc. - Catalunya
Mots clau: transgènere, identitat de gènere, expressió de gènere, infància i adolescència, interès superior de l’infant, autodeterminació de gènere.
Keywords: transgender, gender identity, gender expression, childhood and adolescence, best interest of the child, gender self-determination.
Palabras clave: transgénero, identidad de género, expresión de género, infancia y adolescencia, interés superior del menor, autodeterminación de género.

P 89-130
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Jurisprudència i resolucions


Recull de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Di Pizzo Chiacchio, Adrian
Matèries:   Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Sentències

P. 151-156
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Exclusió del supòsit d'adjudicació directa d'immobles en l'aplicació de la rescissió per lesió Ultra dimidium. Comentari de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 12/2017, de 13 de març de 2017 (RJ/2017/2082)
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Catalunya. Tribunal Superior de Justícia
Dret civil - Catalunya
Mots clau: laesio ultra dimidium, subhasta, avantatge injust, Codi civil de Catalunya, acció rescissòria.
Keywords: laesio ultra dimidium, auction, unfair advantage, Catalan civil code, rescission action.
Palabras clave: laesio ultra dimidium, subasta, ventaja injusta, Código civil de Cataluña, acción rescisoria.

P. 157-178
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nous escenaris del dret a l'oblit: poden les persones físiques exercir-lo respecte d'informació existent en el registre mercantil? Comentari de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 9 de març de 2017
Di Pizzo Chiacchio, Adrian
Matèries:   Protecció de dades - Dret i legislació
Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Registre mercantil - Dret i legislació
Mots clau: dret a l’oblit, registres públics, protecció de dades personals.
Keywords: right to forgetfulness, public registers, protection of personal data.
Palabras clave: derecho al olvido, registros públicos, protección de datos personales.

P. 179-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

A propósito de la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 24 de abril de 2017. Nota en materia de viviendas de protección oficial. Una vez más: el sobreprecio y la discutida validez del contrato de venta y otros negocios jurídicos
Serrano de Nicolás, Ángel
Matèries:   Habitatge públic - Dret i legislació
Béns immobles - Compravenda
Mots clau: compravenda, preu, nul·litat.
Keywords: sales law, price, validity.
Palabras clave: compraventa, precio, nulidad.

P. 193-206
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Miscel·lània

Crònica sobre la jornada internacional "Contratación y consumo colaborativo: el nuevo reto del mercado en la economía digital"
Barceló Compte, Rosa
Matèries:   Economia col·laborativa

P. 209-215
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica sobre les jornades de dret civil català "El llibre sisè del codi civil de Catalunya", celebrades a Cervera els dies 17 i 18 de novembre de 2017
Pané Foix, Jordi
Matèries:   Dret civil - Catalunya - Congressos

P. 216-222
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Societat Catalana d'Estudis Jurídics (coord. i ed.), Francesc Maspons i Anglasell, homenatge. Jornada d'estudis, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2017, 168 p.
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Maspons i Anglasell, Francesc - Homenatges

P. 225-226
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària