IEC Portal de publicacions


Referència: 64562
Dossiers agrarisVolum: 21 : Intervencions i usos actuals a la masia
Data d´edició: 2019
ISSN (format paper): 1135-2108
ISSN (format digital): 2013-9772
Descripció física: 134 p. : il·l. col. ; 30 cm
Editorial: IEC

Resum

L’objectiu de la jornada tècnica ha estat presentar els elements necessaris per a preparar una masia ja construïda en anys i segles anteriors i destinar-la a nous usos. Així, en el primer bloc es repassa l’evolució constructiva de la masia al llarg dels segles i, tot seguit, es reconeix l’estat actual de la construcció i l’aixecament de plantes i seccions de la masia concreta. En el segon bloc es tracta dels diferents materials que s’utilitzen en aquestes obres. Finalment, en el darrer apartat es recullen exemples concrets, com les masies destinades al turisme rural o a altres usos.
Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  

Altres


Metodologia

Evolució de la construcció de la masia a Catalunya relacionada amb els moments històrics (segles XI-XX)
Serra i Clota, Assumpta
Matèries:   Masos, masies, etc. - Catalunya - S. XI/XX
Edificis - Remodelació - Catalunya - S. XI/XX
Mots clau: masia, construcció, història, rehabilitació, integral.
Keywords: masia (traditional farmhouse), construction, history, rehabilitation, comprehensive.
Palabras clave: masía, construcción, historia, rehabilitación, integral.

P. 11-23
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Anàlisi i aixecament de l'edifici
Rubio, Raúl ; Xiqués, Jordi
Matèries:   Construcció - Equip i accessoris
Mots clau: patrimoni arquitectònic, intervenció arquitectònica, aixecament arquitectònic, aixecament geometricoformal, escàner làser, núvol de punts.
Keywords: architectural heritage, architectural intervention, architectural survey, geometric and formal survey, laser scanning, point cloud.
Palabras clave: patrimonio arquitectónico, intervención arquitectónica, levantamiento arquitectónico, levantamiento geométrico-formal, escáner láser, nube de puntos.

P. 25-31
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els estudis i anàlisis parietals com a essència per al coneixement de l'evolució historicoarquitectònica
Pastor i Batalla, Isidre
Matèries:   Arquitectura
Arqueologia
Patrimoni
Mots clau: arqueologia, arquitectura, anàlisi parietal, patrimoni.
Keywords: archaeology, architecture, wall analysis, heritage.
Palabras clave: arqueología, arquitectura, análisis parietal, patrimonio.

P. 33-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Tècniques i materials

Sistemes: comptabilitat-sostenibilitat
Camino, Franc ; Espuña, Carme
Matèries:   Arquitectura sostenible
Habitatge i salut
Desenvolupament sostenible
Mots clau: Confort eficient i sostenible
Keywords: Efficient and sustainable comfort.
Palabras clave: Confort eficiente y sostenible.

P. 41-49
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Formigons de calç: nous vells materials
Rosell i Amigó, Joan Ramon ; Bosch González, Montserrat
Matèries:   Construcció en formigó
Calç
Mots clau: formigó de calç, rehabilitació.
Keywords: lime concrete, rehabilitation.
Palabras clave: hormigón de cal, rehabilitación.

P. 51-58
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La revolució energètica aplicada a la masia
Bunyesc, Josep
Matèries:   Energia solar
Construcció en fusta
Mots clau: estructura de fusta, energia solar, arquitectura tradicional, estratègies passives, confort tèrmic, casa positiva.
Keywords: wooden structure, solar energy, traditional architecture, passive strategies, thermal comfort, positive house.
Palabras clave: estructura de madera, energía solar, arquitectura tradicional, estrategias pasivas, confort térmico, casa positiva.

P. 59-77
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Restauració de materials
Thió i Lluch, Cristina
Matèries:   Edificis històrics - Conservació i restauració
Materials de construcció
Mots clau: patrimoni, conservació, història, criteris, recuperació, consolidació.
Palabras clave: patrimonio, conservación, historia, criterios, recuperación, consolidación.

P. 79-86
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Nous usos. Experiències concretes: apostes de futur

Monumenta, 25 anys de patrimoni
Bassa i Garrido, Victòria
Matèries:   Edificis històrics - Conservació i restauració
Mots clau: Monumenta, conservació, manteniment, difusió, patrimoni, aniversari.
Keywords: Monumenta, conservation, maintenance, dissemination, heritage, anniversary.
Palabras clave: Monumenta, conservación, mantenimiento, difusión, patrimonio, aniversario.

P. 89-90
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet


Mas Cals de Fitor: assaigs de perdurabilitat d'una masia mil·lenària en un espai d'interès natural
Botey i Serra, Joan
Matèries:   Masos, masies, etc. - Catalunya
Mots clau: perdurabilitat, masia viva, pairal, assaig.
Keywords: permanence, living traditional farmhouse, ancestral experiment.
Palabras clave: perdurabilidad, masía viva, solariega, ensayo.

P. 101-109
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText completMasia Casa Albets. Hotel ecològic i vegà a Lladurs
Feu Godoy Arquitectura
Matèries:   Residències casa de pagès - Catalunya
Masos, masies, etc. - Catalunya
Mots clau: masia, Solsonès, hotel, ecològic, vegà, sostenible.
Keywords: masia (traditional farmhouse), Solsonès region, hotel, ecological, vegan, sustainable.
Palabras clave: masía, Solsonès, hotel, ecológico, vegano, sostenible.

P. 127-134
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària