IEC Portal de publicacions


Referència: 67322
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 71 : 2021 : L'evolució humana 150 anys després de Darwin
Data d´edició: 2021
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 108 p. : il·l. ; 28 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Editorial


El racó de l'SCB

Del genoma humà al genoma de Gaia
Barquinero Mañez, Jordi
Matèries:   Genoma humà

P. 3
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Light would be thrown: l'evolució humana cent cinquanta anys després de Darwin
Bertranpetit i Busquets, Jaume ; Peretó i Magraner, Juli
Matèries:   Evolució (Biologia)
Darwin, Charles - Crítica i interpretació
Mots clau: era victoriana, selecció sexual, races humanes, imatge científica, filogènia humana.
Keywords: Victorian era, sexual selection, human races, scientific image, human phylogeny.

P. 4-11
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El context històric de L'origen de l'home, de Darwin
Browne, Janet
Matèries:   Darwin, Charles. L'origen de l'home i la selecció en relació amb el sexe
Evolució (Biologia) - Història
Antropologia
Selecció natural
Mots clau: antropologia, selecció sexual, orígens humans, història de la biologia, era victoriana.
Keywords: anthropology, sexual selection, human origins, history of biology, Victorian era.

P. 12-17
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Maneres de veure el món: Darwin i la primera generació victoriana
Fradera, Josep Maria
Matèries:   Darwin, Charles - Crítica i interpretació
Esclavitud - Història
Evolució (Biologia)
Moviments antiesclavistes
Mots clau: religió, esclavitud, abolicionisme, aborígens, extinció, raça.
Keywords: religion, slavery, abolitionism, aborigines, extinction, race.

P. 18-22
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El problema del disseny en la proposta darwinista: una visió històrica
Català Gorgues, Jesús I.
Matèries:   Darwin, Charles - Crítica i interpretació
Disseny intel·ligent (Teleologia)
Religió i ciència
Mots clau: disseny, teleologia, biografia científica, ciència i religió, segles XIX i XX.
Keywords: design, teleology, scientific biography, science and religion, 19th−20th centuries.

P. 23-28
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Darwin sota sospita: reflexió al voltant de la representació del darwinisme al diari ABC (1909-1982)
Morales Peláez, Marcos ; Domínguez Romero, Martí
Matèries:   Darwin, Charles - Crítica i interpretació
Selecció natural
ABC (Diari)
Evolució (Biologia) - Espanya - Història
Mots clau: Darwin, ABC, Espanya, S. XX, dictadura franquista.
Keywords: Darwin, ABC, Spain, 20th century, Franco dictatorship.

P. 29-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'origen de l'home: Darwin i la psicologia
Desfilis, Ester
Matèries:   Darwin, Charles. L'origen de l'home i la selecció en relació amb el sexe
Psicologia
Mots clau: psicologia, evolució de la ment, psicobiologia, psicologia evolucionista, teoria de la ment.
Keywords: psychology, mind evolution, psychobiology, evolutionary psychology, theory of mind.

P. 34-41
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'evolució humana. L'evidència lingüística
Rosselló, Joana ; Tolchinsky, Liliana ; Junyent Figueras, M. Carme
Matèries:   Llenguatge i llengües - Evolució
Mots clau: Darwin, parla, vocal production learning, evolució del llenguatge, adquisició del llenguatge, glossogènia.
Keywords: Darwin, speech, vocal production learning, evolution of language, language acquisition, glossogeny.

P. 42-47
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Evolució humana a Euràsia. Els fòssils que Darwin no conegué
Martinón-Torres, María
Matèries:   Evolució (Biologia) - Història
Home de Neandertal
Mots clau: neandertal, denissovà, paleogenòmica, paleoproteòmica, «Out of Africa».
Keywords: Neanderthal, Denisovan, paleogenomics, paleoproteomics, Out of Africa.

P. 48-53
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'evolució humana. L'evidència genòmica
Comas Martínez, David ; Calafell i Majó, Francesc
Matèries:   Evolució (Biologia)
Genoma humà
Mots clau: humans anatòmicament moderns, neandertals, denissovans, introgressió, genomes.
Keywords: anatomically modern humans, Neanderthals, Denisovans, introgression, genomes.

P. 54-59
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les adaptacions que ens han fet humans. Morfologia
Alba, David M. ; Almécija, Sergio
Matèries:   Morfologia (Biologia)
Adaptació (Biologia)
Mots clau: evolució humana, homininis, paleoantropologia, adaptació, anatomia comparada.
Keywords: human evolution, hominins, paleoanthropology, adaptation, comparative anatomy.

P. 60-67
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les adaptacions que ens han fet humans. El genoma
Bosch, Elena
Matèries:   Adaptació (Biologia)
Genoma humà
Mots clau: adaptació humana, selecció natural, selecció positiva, escombrat selectiu, selecció poligènica.
Keywords: human adaptation, natural selection, positive selection, selective sweep, polygenic selection.

P. 68-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Com evolucionem els humans?
Carbonell i Roura, Eudald ; Hortolà, Policarp
Matèries:   Evolució (Biologia)
Coneixement, Teoria del
Mots clau: evolució humana, comportament, socialització, prospectiva antropològica, epistemologia.
Keywords: human evolution, behavior, socialization, anthropological prospective, epistemology.

P. 76-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'art com a element humà
Domingo Sanz, Inés
Matèries:   Art prehistòric
Evolució (Biologia)
Darwin, Charles
Mots clau: art prehistòric, orígens, capacitat artística, comportament simbòlic, neandertal.
Keywords: prehistoric art, origins, artistic capacity, symbolic behavior, Neanderthal.

P. 80-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La selecció sexual: rere el llegat de Darwin
García Roa, Roberto ; Carazo, Pau
Matèries:   Selecció natural
Darwin, Charles - Crítica i interpretació
Mots clau: evolució, selecció sexual, comportament animal, sexes.
Keywords: evolution, sexual selection, animal behaviour, sexes.

P. 88-93
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Evolució genètica i cultural de la tria de parella
Santos, Mauro ; Valera, Susana A. M.
Matèries:   Evolució (Biologia)
Psicologia evolucionista
Mots clau: còpia, elecció de parella, aprenentatge social, especiació, hibridació, psicologia evolutiva, aprenentatge associatiu.
Keywords: copying, mate choice, social learning, speciation, hybridization, evolutionary psychology, associative learning.

P. 94-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El futur genètic (evolutiu) de la humanitat
Bertranpetit i Busquets, Jaume ; Peretó i Magraner, Juli
Matèries:   Evolució (Biologia)
Genètica humana
Mots clau: evolució humana, selecció purificadora, equilibri Hardy-Weinberg, edició genòmica, transhumanisme.
Keywords: human evolution, purifying selection, Hardy-Weinberg equilibrium, genome edition, transhumanism.

P. 101-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària