IEC Portal de publicacions botiga⊂ModuleName=


Referència: 2540
Estudis romnics / a cura d'Antoni M. Badia i MargaritVolum: 25
Data dedició: 2003
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 561 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres nmeros:

Obra exhaurida [+]
Sumari  

Articles

s formal del catal a la Catalunya Nova els anys 1154 i 1173?: Reflexions metodolgiques sobre lingstica histrica i sociolingstica
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Catal antic - S. XII - Fonts
Mots clau: 1) reconquesta i contacte de llenges; 2) roman parlat i llengua escrita; 3) documents originals vs. cpies tardanes...
Keywords: 1) reconquest and contact between languages; 2) spoken Romance language and written language; 3) original documents...

P. 7-38
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Pour la datation des toponymes galloromans: une tude de cas (Ronzires, Puy-de-Dme)
Chambon, Jean-Pierre
Matèries:   Topnims galloromans - Ronzires (Frana)

Keywords: place names, chronology, public fortress, Auvergne, *RUMICARIA.

P. 39-58
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Regards dialectomtriques sur les dones de l'"Atlas linguistique de la France" (ALF): Relations quantitatives et structures de profondeur
Goebl, Hans
Matèries:   Francs - Dialectes - Mapes

Keywords: Gallo-Romance dialectology, geolinguistics, dialectometry, numerical classification, Atlas linguistique de la France (ALF)...

P. 60-117
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

O campo semntico dos "verbos de luz" em portugus
Brumme, Jenny
Matèries:   Portugus - Verb

Keywords: lexical field, Portuguese, corpus linguistics, lexicography, contrastive linguistics

P. 121-149
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

Els topnims catalans en -et / -ell : entorn d'una tesi de Joan Coromines
Rasico, Philip D.
Matèries:   Topnims - Catalunya
Topnims catalans
Mots clau: Onomstica, Toponmia, Fontica histrica catalana.
Keywords: Proper names, toponyms, Catalan historical phonetics.

P. 151-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els noms de ceps i rams a la lexicografia catalana del segle XX. Algunes propostes per al DIEC
Fav i Agud, Xavier
Matèries:   Catal - Lexicografia
Vinya - Varietats - Terminologia
Vinya - Terminologia
Mots clau: ram, vinya, lxic, lexicografia, catal.
Keywords: Grape, Vine, Lexicon, Lexicography, Catalan.

P. 167-185
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Tutejar i tuejar "parlar de tu"
Coln i Domnech, Germ
Matèries:   Catal - Gallicismes
Catal - Frmules de cortesia
Mots clau: sociologia del tuteig, prstecs del francs, aspectes cronolgics, inclinacions dels termes hereditaris.
Keywords: sociology of the tuteig, borrowing from French, chronological aspects, inclinationsof hereditary terms.

P. 187-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La tasca normativitzadora per a l'occit arans. Coexistncia de normes i interferncia lingstica
Suls Subir, Jordi ; Huguet Canals, ngel
Matèries:   Occit - Val d'Aran - Normalitzaci
Mots clau: occit, arans, normativitzaci, promoci lingstica, ensenyament plurilinge.

P. 195-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume I, Rex Facetus: notes de filologia humorstica
Pujol, Josep Maria
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Arag. Llibre dels feits - Crtica textual
Mots clau: literatura catalana medieval, Jaume I, historiografia, humor, mixtilingisme, Llibre del rei En Jaume, aragons, francs.
Keywords: Catalan medieval literature, Jaume I, historiography, humour, mixed language, Llibre del rei En Jaume, Aragonese, French.

P. 215-236
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La font ms amagada i ms externa de "lo somni": un altre somni
Butiny i Jimnez, Jlia
Matèries:   Metge, Bernat. Lo somni - Crtica textual
Mots clau: literatura catalana, medieval, humanisme, comparatisme.
Keywords: catalan literature, medieval, humanism, comparative linguistics.

P. 237-249
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jaume Roig: la comicitat de la moral o la moral de la comicitat?
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Roig, Jaume. m. 1478. Espill - Crtica textual
Mots clau: Roig, Spill, comicitat, moralitat, ambigitat.
Keywords: Roig, Spill, Comedy, Morality, Ambiguity.

P. 251-277
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un manuscrit de Josep Pla per a la tercera edici de Cartes de lluny
Quintana Trias, Llus
Matèries:   Pla, Josep. Cartes de lluny - Crtica i interpretaci
Pla, Josep - Manuscrits
Mots clau: Josep Pla, Editorial Joventut, autoria, reescriptura, postguerra
Keywords: Josep Pla, Editorial Joventut, authorship, rewriting, post-war

P. 279-294
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscellnia

La glosa 89 del EM. 6, "el primer vagido del espaol"
Garca Turza, Claudio
Matèries:   Castell antic - Histria - Fonts

P. 299-310
Citació bibliogràfica Text completText complet

Els noms mallorquins de la pinya closa
Aguil i Adrover, Cosme
Matèries:   Mallorqu - Lexicologia

P. 311-315
Citació bibliogràfica Text completText complet

La "Grammatica catalana" di Gaetano Frisoni (1912)
Toso, Fiorenzo
Matèries:   Catal - Gramtica - Histria

P. 317-325
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recensions

MARTIN, Robert (2001): Smantique et automate. L'apport du dictionnaire informatis. Paris: Presses Universitaires de France, 192 p.
Cerd i Mass, Ramon
Matèries:   Semntica - Informtica

P. 335-340
Citació bibliogràfica Text completText complet

GOHARD-RADENKOVIC, Aline (1999): Communiquer en langue trangre. De comptences culturelles vers des comptences linguistiques. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Wien: Peter Lang.
Naro Rouquette, Guilhem
Matèries:   Competncia comunicativa
Llenguatge i llenges - Ensenyament
Llenges en contacte

P. 340-344
Citació bibliogràfica Text completText complet

HERMAN, Jzsef (ed. con la collaborazione di Luca MONDIN) (1998): La transizione dal latino alle lingue romanze. Atti della Tavola rotonda di Linguistica Storica, Universit Ca'Foscari di Venezia (14-15 giugnio 1996). Tbingen: Max Niemeyer.
Quetglas Nicolau, Pere J.
Matèries:   Llenges romniques - Histria - Congressos
Llat - Influncia sobre les llenges romniques - Congressos
Llat - Congressos

P. 344-347
Citació bibliogràfica Text completText complet

TAGLIAVANI, Carlo (1998): Einfhrung in die romanische Philologie. Aus dem Italienischen bertragen von Reinhard Meisterfeld und Uwe Petersen, 2. verbesserte Auflage. Tbingen / Basel: Francke (UTB fr Wissenschaft: Grosse Reihe), XXII + 601 p.
Glessgen, Martin-Dietrich
Matèries:   Llenges romniques

P. 347-348
Citació bibliogràfica Text completText complet

LOPORCARO, Michele (1998): Sintassi comparata dell'acordo participiale romanzo. Torino: Rosemberg & Sellier, 272 p.
Rossell, Joana
Matèries:   Llenges romniques - Gramtica comparada

P. 348-363
Citació bibliogràfica Text completText complet

ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA (2000): Diccionario de la llingua asturiana. Uviu: Academia de la Llingua Asturiana, XVI + 1305 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Asturi - Lexicografia

P. 363-364
Citació bibliogràfica Text completText complet

ECHENIQUE ELIZONDO, Mara Teresa / SNCHEZ MNDEZ, Juan (eds.) (2002): Actas del V Congreso Internacional de Historia de la Lengua Espaola. Madrid: Gredos, 2430 p., 2 vols.
Martnez Alcalde, Mara Jos
Matèries:   Castell - Histria - Congressos

P. 365-368
Citació bibliogràfica Text completText complet

ECHENIQUE ELIZONDO, Mara Teresa / MARTNEZ ALCALDE, M. Jos (2000):Diacrona y gramtica histrica de la lengua espaola. Valncia: Tirant lo Blanch, 231 p.
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Castell - Gramtica histrica

P. 368-370
Citació bibliogràfica Text completText complet

COLN DOMNECH, Germn (2002): Para la historia del lxico espaol. Edicin preparada por Albert SOLER i Nria MA, Madrid: Arco-Libros., 2 vols., 823 p.
Lpez Molina, Lus
Matèries:   Castell - Lexicologia histrica
Llenges romniques - Lexicologia

P. 371-372
Citació bibliogràfica Text completText complet

COLN DOMNECH, Germ (1997): Estudis de filologia catalana i romnica. Valncia/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, XVII + 508 p.
Veny i Clar, Joan
Matèries:   Filologia catalana
Filologia romnica

P. 372-375
Citació bibliogràfica Text completText complet

KOPPELBERG, Stephan (1998): Untersuchungen zum lateinischen Erbwortschatz des Katalanischen. Aspekte der Klassifizierung und Differenzierung im Verhltnis zu Gallo - und Hispanoromania. Mnster: Nodus Publikationen. 496 p.
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Filologia catalana
Filologia romnica

P. 375-377
Citació bibliogràfica Text completText complet

BRUGUERA, Jordi (1999): El vocabulari del Llibre dels fets del Rei En Jaume. Valncia/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Sanchis Guarner, nm. 50). 226 p.
Mart i Castell, Joan
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Arag. Llibre dels feits - Crtica textual
Catal antic - Lexicologia

P. 378-382
Citació bibliogràfica Text completText complet

BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1999): Les Regles de esquivar vocables i "la qesti de la llengua". Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 506 p.
Alcoberro i Pericay, Agust
Matèries:   Carbonell, Pere Miquel. Regles de esquivar vocables o mots grossers o pagesvols
Questione della lingua
Catal antic - s - Histria

P. 382-384
Citació bibliogràfica Text completText complet

VILALLONGA, Maringela (1993): La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori bio-bibliogrfic. Barcelona: Curial.
Martines Peres, Vicent
Matèries:   Literatura llatina - S. XV - Biobibliografia
Literatura llatina medieval i moderna - Catalunya - Biobibliografia
Escriptors catalans - S. XV

P. 385-389
Citació bibliogràfica Text completText complet

VENY, Joan (2001): Llengua i entorn natural. Barcelona. Edicions 62, 267 p.
Martines Peres, Josep
Matèries:   Catal - Etimologia

P. 389-393
Citació bibliogràfica Text completText complet

RECASENS, Daniel / PALLARS, Maria Dolors (2001): De la fontica a la fonologia. Les consonants i assimilacions consonntiques del catal. Barcelona: Editorial Ariel, Ariel Practicum.
Cerd i Mass, Ramon
Matèries:   Catal - Consonants

P. 393-398
Citació bibliogràfica Text completText complet

BALDINGER, Kurt (1998): Etymologien, Untersuchungen zu FEW 21-23, Band 2 zu FEW 22, 22 und 23, Beihefte zur Zeitschrift fr romanische Philologie, Band 288, Tbingen: Max Niemeyer, XI et 666 p.
Chauveau, Jean-Paul
Matèries:   Llenges romniques - Etimologia
Francs - Etimologia

P. 398-404
Citació bibliogràfica Text completText complet

DUCH, Clestin / BJEAN, Henri (1998): Le patois de Tignes (Savoie). Grenoble: Editions littraires et linguistiques de l'Universit de Grenoble; Tignes: Les Amis du Vieux Tignes, 311 p.
Bessat, Hubert
Matèries:   Francs - Tignes

P. 404-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

MULJACIC, Zarko (2000): Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache. Kln, Weimar, Wien: Bhlau.
Wochele, Holger
Matèries:   Llenges en contacte - Pennsula Balcnica
Llenges romniques
Croat - Dialectes - Crocia - Dalmcia

P. 407-409
Citació bibliogràfica Text completText complet


Riquer, Mart de (2000): Llegendes histriques catalanes. Barcelona: Quaderns Crema (D'un dia a l'altre, 7). 243 p.
Cortadellas i Valls, Anna
Matèries:   Llegendes - Catalunya

P. 411 - 413
Citació bibliogràfica Text completText complet

SIMN I TARRS, Antoni (1999): Els orgens ideolgics de la Revoluci Catalana de 1640. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 385 p. (Biblioteca Abat Oliba, 210)
Miralles Jori, Eullia
Matèries:   Catalunya - Histria - 1640/1652, Guerra dels Segadors
Catalunya - Poltica i govern - 1621-1665
Espanya - Histria - 1621-1665, Felip IV

P. 414-418
Citació bibliogràfica Text completText complet

CAMPILLO, Maria / VILANOVA, Francesc (eds.) (2000): La cultura catalana en el primer auxili (1939-1940). Cartes d'escriptors, intellectuals i cientfics. Quaderns de l'Arxiu Pi i Sunyer 4. Barcelona: Fundaci Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonmics i Locals, 185 p.
Casacuberta i Rocarols, Margarida
Matèries:   Catalunya - Histria - 1939-1975
Pi i Sunyer, Carles - Epistolaris
Cultura catalana - S. XX
Exiliats - Catalunya - Epistolaris

P. 419-420
Citació bibliogràfica Text completText complet

ALCOBERRO, Agust (2000): Miquel Batllori. Barcelona: Fundaci Catalana per la Recerca, 153 p.
Moll Benejam, Antoni
Matèries:   Batllori i Munn, Miquel

P. 420-423
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

MATTHEY, Marinette (d.) (2001): Le changement linguistique. volution, variation, htrognit. Actes du colloque de Neuchtel, Universit, 2-4 octobre 2000. Institut de Linguistique. Neuchtel 2001, 432 p. "Travaux neuchtelois de linguistique, 34/35", mars/octobre
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Canvi lingstic

P. 425
Citació bibliogràfica Text completText complet

PASCUAL, Jos Antonio (2002): La Historia como pretexto. Discurso ledo el da 10 de marzo de 2002 en su recepcin pblica por el Excmo. Sr Don Guillermo Rojo. Madrid, Real Academia Espaola, 104 p.
Gargallo Gil, Jos Enrique
Matèries:   Castell - Etimologia
Literatura espanyola - Histria i crtica

P. 425-426
Citació bibliogràfica Text completText complet

PORRAS, Encarna / TERRADO, Javier (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Santaliestra i San Qulez. Diputacin General de Aragn. Edicions de la Universitat de Lleida|SELFA, Moiss (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Campo. Diputacin General de Aragn. Edicions de la Universitat de Lleida.|TERRADO, Javier (2001): Toponimia de Ribagorza. Municipio de Arn. Diputacin General de Aragn. Edicions de la Universitat de Lleida.
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Topnims - Ribagora

P. 426
Citació bibliogràfica Text completText complet

CASANOVA, Emili / MORA, Ramon / SANCHIS, Josep (eds.) (2002): Enric Valor, un home de poble. Jornada d'estudi i homenatge a Enric Valor i la seua obra (Agullent-Valncia, 2000). Paiporta: Editorial Denes, 254 p.
Massot i Muntaner, Josep
Matèries:   Valor, Enric - Crtica i interpretaci

P. 427
Citació bibliogràfica Text completText complet

ROHRBACH, Nicola / TORRENT-LENZEN, Aina (2002): Deutsch-spanische bersetzungsbungen. Kommentierte bersetzungen von authentischen Texten aus den Bereichen der Philologie, Landeskunde, Wirtschaft und Literatur. Titz: Axel Lenzen Verlag. (Sprachen in Forschung und Lehre, 1). 138 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Alemany - Traducci al castell

P. 427
Citació bibliogràfica Text completText complet

TAUPIAC, Jaume (2001): L'occitan modrne. Montalban, Institut d'Estudis Occitans, 127 p.
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Occit

P. 428
Citació bibliogràfica Text completText complet

CERQUIGLINI-TOULET, Jacqueline / LUCKEN, Cristopher (1998): Paul Zumthor ou L'invention permanente. Recherches, vol. 9. Genve: Publications de la Facult de Lettres de Gneve, 168 p.
Alonso, Vicent
Matèries:   Zumthor, Paul - Crtica i interpretaci

P. 428-429
Citació bibliogràfica Text completText complet

ENGLER, Erhard / SCHNBERGER, Axel (eds.) (2001): Studien zur brasilianischen und portugiesischen Literatur. Frankfurt am Main: Domus Editoria Europaea, p. 3
Metzeltin, Igor
Matèries:   Portugus
Portugus - Alemanya

P. 429
Citació bibliogràfica Text completText complet

BONNER, Antoni (ed.), LLULL, Ramon (2001): Llibre del gentil e dels tres savis, Palma, Patronat Ramon Llull / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 220 p.
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Literatura catalana - S. XI
Llull, Ramon - Crtica i interpretaci

P. 430
Citació bibliogràfica Text completText complet

FRANTZ, Pierre (dir.) (2000). L'pique: fins et confins. Besanon: Presses Universitaires Franc-Comtoises / Universit de Franche Comt. 306 p.
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Poesia pica - Histria i crtica

P. 430
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crnica

Els Estudis Romnics, amb vista a dem
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Estudis romnics

P. 431
Citació bibliogràfica Text completText complet

Acte inaugural del curs 2002-2003 a l'IEC (Barcelona)
Bastardas i Rufat, Maria Reina
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Acte inaugural

P. 431-432
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jornades de la Secci Filolgica de l'IEC a les Illes Balears. Any Francesc de B. Moll (4 i 5 d'octubre de 2002)
Pradilla Cardona, Miquel ngel
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secci Filolgica - Congressos

P. 432
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Institut Ramon Llull, estendard de projecci al mn
Pujals, Joan Maria
Matèries:   Institut Ramon Llull

P. 433-434
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fundaci Antoni M. Alcover
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Fundaci Antoni M. Alcover

P. 434-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

Primer acte de la nova Fundaci Germ Coln
Martnez Romero, Toms
Matèries:   Fundaci Germ Coln Domnech - Activitats

P. 434-435
Citació bibliogràfica Text completText complet

La North American Catalan Society (NACS)
Rasico, Philip D.
Matèries:   North American Catalan Society - Histria

P. 436-437
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reuni dels representants de les associacions internacionals de catalanstica amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans
Pons i Griera, Ldia
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Congressos
Catalanstica - Societats, etc.

P. 437-439
Citació bibliogràfica Text completText complet
Homenatge a Joaquim Molas (Barcelona 2001)
Gust, Marina
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 441-442
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miquel Batllori, doctor honoris causa per onze universitats de l'mbit catal
Solervicens i Bo, Josep
Matèries:   Batllori i Munn, Miquel - Homenatges

P. 442-443
Citació bibliogràfica Text completText complet

Darrera lli de Joan Veny (24 de maig de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges

P. 443-444
Citació bibliogràfica Text completText complet


Recepci pblica de Josep Massot i Muntaner a la Reial Acadmia de Bones Lletres de Barcelona (6 de juny de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Massot i Muntaner, Josep - Homenatges

P. 445
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reconeixement d'Honor i Gratitud a Anthony Bonner i Joan Veny
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges
Bonner, Anthony - Homenatges

P. 445-447
Citació bibliogràfica Text completText complet


Concessi de la Medalla d'Or de l'Ajuntament de Barcelona (11 de novembre de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Molas i Batllori, Joaquim - Homenatges

P. 447
Citació bibliogràfica Text completText complet

18 Colloqui Germano -Catal / 18. Deutscher Katalanistentag (Munic, del 7 al 10 d'octubre de 2001)
Pusch, Claus Dieter
Matèries:   Mitologia en la literatura - Congressos
Llenges romniques - Congressos

P. 447-448
Citació bibliogràfica Text completText complet

Itlia i la Corona d'Arag, Simposi Internacional en el marc dels Premis Octubre (Valncia, 23-27 octubre 2001)
Peirats Navarro, Anna Isabel
Matèries:   Corona catalanoaragonesa - Relacions - Itlia - Congressos
Literatura catalana - Influncia italiana

P. 448-451
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Jornades per a la Cooperaci en l'Estandarditzaci Lingstica (IEC, Barcelona, 29 i 30 de novembre de 2001)
Mestres i Serra, Josep M.
Matèries:   Jornades per a la cooperaci en l'estandarditzaci lingstica (2es : 2001 : Barcelona)
Catal - Normalitzaci - Congressos

P. 451-452
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXVIII Colloqui de la Societat d'Onomstica a Menorca
Gomila Pons, Xavier
Matèries:   Onomstica - Congressos
Onomstica - Menorca - Congressos

P. 452-453
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Colloqui Internacional Problemes i Mtodes de Literatura Catalana Antiga. Histria i llegenda al Renaixement (UNiversitat de Girona, 8-11 de juliol del 2002)
Valsalobre Palacios, Pep
Matèries:   Historiografia - Pasos Catalans - S. XV/XVI
Literatura llatina - Pasos Catalans - S. XV/XVI

P. 453-454
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colloqui a l'Alguer: Convivncia i conflicte de cultures al Mediterrani. (Alguer, 15 de setembre de 2002)
Armengu i Herreo, Joan
Matèries:   Mediterrnia (Regi) - Relacions

P. 455
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colloqui europeu d'Estudis Catalans (Universitat de Montpeller, del 3 al 6 d'octubre de 2002)
Trenc, Eliseu
Matèries:   Literatura catalana - Congressos

P. 455-456
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curs de formaci avanada per a correctors de textos (segona edici)
Mart i Castell, Joan
Matèries:   Correcci de proves d'impremta

P. 457-457
Citació bibliogràfica Text completText complet

Un Atles musical per a auscultar les veus del pas. "Atles musical. Una llengua de convit". CD doble, gener 2002
Gifreu i Pinsach, Josep
Matèries:   Canons catalanes - Pasos Catalans
Catal - Dialectes

P. 457-458
Citació bibliogràfica Text completText complet

La presentaci de la "Gramtica del Catal Contemporani": "El que fem els lingistes s sistematitzar les intucions". (Barcelona, 2002)
Camps i Giralt, Oriol
Matèries:   Catal - Gramtica
Llibres - Presentacions

P. 458-459
Citació bibliogràfica Text completText complet


Presentaci de l'Atles Lingstic del Domini Catal a l'Institut d'Estudis Catalans (21 de mar de 2002)
Badia i Cards, Montserrat
Matèries:   Llibres - Presentacions
Catal - Dialectes - Mapes
Veny i Clar, Joan. Atles lingstic del domini catal

P. 460-461
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentaci del primer volum de l'Atles Lingstic del Domini Catal a Menorca, Mallorca i Eivissa
Sistac i Vicn, Ramon
Matèries:   Llibres - Presentacions
Catal - Dialectes - Mapes
Veny i Clar, Joan. Atles lingstic del domini catal

P. 461-462
Citació bibliogràfica Text completText complet

Notcia de revistes digitals de filologia catalana
Rofes Moliner, Xavier
Matèries:   Filologia catalana - Revistes

P. 462-463
Citació bibliogràfica Text completText complet


V Trobada del grup de recerca "L'histoire du portugais du Brsil"
Kabatek, Johannes
Matèries:   Portugus - Brasil - Histria - Congressos

P. 466-467
Citació bibliogràfica Text completText complet


Congrs Internacional d'Onomstica Gallega Frei Martn Sarmiento
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Onomstica - Galcia - Congressos

P. 468-469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Canvi en la presidncia de l'Acadmia de la Llengua Asturiana
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres

P. 469
Citació bibliogràfica Text completText complet

Nous membres de l'Acadmia de la Llengua Asturiana
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres

P. 470
Citació bibliogràfica Text completText complet

XIX Cursos d'estiu 2001
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Asturi - Cursos

P. 470
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Consell Internacional de Literatura Asturiana
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Literatura asturiana - Congressos

P. 470
Citació bibliogràfica Text completText complet

Centenari de la mort de Leopoldo Alas "Clarn"
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Alas, Leopoldo, 1852-1901 - Aniversaris, etc.

P. 470-471
Citació bibliogràfica Text completText complet

IX Trobada sobre llenges minoritries i educaci "Nueves llendes na ensenanza d'una llingua minoritaria"
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Minories lingstiques - Educaci - Congressos

P. 471
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXIII Dia de les Lletres Asturianes (Oviedo, 3 de maig de 2002)
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Membres
Dia de les Lletres Asturianes

P. 471
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXI Jornades d'Estudi de l'Acadmia de la Llengua Asturiana 2002
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Asturi - Congressos

P. 471-472
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cursos d'Estiu de la Llengua Asturiana 2002
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Asturi - Cursos

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Estudi Sociolingstic per a Astries 2001. Primeres dades
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Asturi - Aspectes socials - Congressos

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentaci de la Historia de la Lliteratura asturiana
Cano Gonzlez, Ana Mara
Matèries:   Llibres - Presentacions
Literatura asturiana - Histria

P. 472
Citació bibliogràfica Text completText completJos Antonio Pascual, membre numerari de la Real Academia Espaola (10 de mar de 2002)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Real Academia Espaola - Membres

P. 474-475
Citació bibliogràfica Text completText complet


Sobre les jornades de llengua i literatura catalana, gallega i basca
Butiny i Jimnez, Jlia
Matèries:   Filologia basca - Congressos
Filologia gallega - Congressos
Filologia catalana - Congressos

P. 475-477
Citació bibliogràfica Text completText complet

Els colloquis de lingstica hispnica a Frana
Camprub, Michel
Matèries:   Castell - Congressos
Portugus - Congressos

P. 477
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Association Franaise des Catalanistes i la lingstica
Camprub, Michel
Matèries:   Association Franaise des Catalanistes - Activitats

P. 477-478
Citació bibliogràfica Text completText complet

VII Congrs de l'Associaci Internacional d'Estudis Occitans (Reggio Calabria - Messina, 7-13 juliol)
Alvar Ezquerra, Carlos
Matèries:   Filologia occitana - Congressos

P. 478
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jornada d'estudi "Temi e percosi della linguistica. Ricordando Monica Beretta" (Vercelli, 17 de novembre 2001)
Cini, Monica
Matèries:   Berretta, Monica - Homenatges

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenci "La legislazione nazionale sulle minoranze. Problemi, applicazioni, prospettive" (Udine, 30 novembre - 1 desembre 2001)
Cini, Monica
Matèries:   Minories lingstiques - Dret i legislaci - Itlia - Congressos

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenci Internacional "Parlare oggi. Dinamiche linguistiche nell'Italia contemporanea" (Palerm, 26 de febrer - 2 mar 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Itali - Dialectes - Congressos

P. 480
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenci Internacional "Minoranze linguistiche: prospettive per l'operativit di una legge. In ricordo di Arturo Genre" (Lanzo Torinese, Tor 23-24 mar 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Minories lingstiques - Dret i legislaci - Itlia - Congressos

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminari "La teoria della valenza in linguistica". Tesnire e oltre" (Tor, 15 maig 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Llengua segona - Adquisici

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colloqui Internacional "Di cosa parliamo quando parliamo di linguistica. Metodi e categorie della linguistica" (Roma, 1-2 Iuglio 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Lingstica - Congressos

P. 481
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXVI Congrs Internacional d'estudis de la Societ Linguistica Italiana "Ecologia Linguistica" (Bergamo, 26-28 setembre 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Llenges en contacte - Congressos
Sociologia - Congressos

P. 481-482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Convenci anual de la Societ Italiana di Glottologia "Linguistica storica e dialettologia" (Catania, 3-5 octubre 2002)
Cini, Monica
Matèries:   Dialectologia - Congressos
Lingstica diacrnica - Congressos

P. 482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Les primerenques textualitzacions de les llenges romniques (Oxford, 23 i 24 de mar de 2002)
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Llenges romniques - Textos - Congressos

P. 482-483
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXI Congrs Internacional de Cincies Onomstiques (Uppsala, Sucia)
Gomila Pons, Xavier
Matèries:   Onomstica - Congressos

P. 483
Citació bibliogràfica Text completText complet


Necrologies

Louis Remacle (1910-1997)
Pierret, Jean-Marie
Matèries:   Remacle, Louis - Necrologia

P. 485-488
Citació bibliogràfica Text completText complet


Jos Luis Pensado (Negreira 1924 - Salamanca 2000)
Pascual, Jos Antonio
Matèries:   Pensado, Jos Luis - Necrologia

P. 491-498
Citació bibliogràfica Text completText complet


Aurelio Roncaglia (1917-2001)
Brea Lpez, Mercedes
Matèries:   Roncaglia, Aurelio - Necrologia

P. 502-505
Citació bibliogràfica Text completText complet


Aimo Sakari (1911-2001)
Lfstedt, Leena
Matèries:   Sakari, Aimo - Necrologia

P. 512-515
Citació bibliogràfica Text completText complet

Paul Teyssier (1915-2002)
Silva Terra, Jos da
Matèries:   Teyssier, Paul - Necrologia

P. 515-523
Citació bibliogràfica Text completText complet

Segimon Serrallonga i Morer (1930-2002): Apunts per a una vida i obra
Torrents i Bertrana, Ricard
Matèries:   Serrallonga i Morer, Segimon - Necrologia

P. 523-532
Citació bibliogràfica Text completText complet

Carlos Casares (1942-2002)
Losada, Basilio
Matèries:   Casares, Carlos - Necrologia

P. 532-533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de lusuari/ria

Per a navegar pel portal necessiteu Mozilla o Microsoft Internet Explorer (recomanem la versi 5.0 o superior).
Amb altres navegadors i/o resolucions podria ser que visualitzssiu incorrectament alguna de les pgines del portal.