IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 40722
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 75 : 2007-2009
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 164 p. : il·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Lletres de batalla

Nova tècnica per a l'estudi de la relació entre la deriva de macroinvertebrats i el transport de sediments
Vericat, Damià ; Batalla i Villanueva, Ramon J. ; Gibbins, Chris N.
Matèries:   Sediments fluvials
Invertebrats d'aigua dolça
Ecologia fluvial
Mots clau: macroinvertebrats, transport de sediments, canal d’assaig, paràmetres hidràulics, rius, experiments de camp
Keywords: macroinvertebrates, sediment transport, portable flume, hydraulic parameters, rivers, field experiments
Palabras clave: macroinvertebrados, transporte de sedimentos, canal de ensayos, parámetros hidráulicos, ríos, experimentos de campo

P. 5-9
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Gea, flora et fauna

La Botànica a l'Institut d'Estudis Catalans
Vigo i Bonada, Josep
Matèries:   Botànica - Investigació - Catalunya
Institut d'Estudis Catalans - Publicacions
Institut d'Estudis Catalans
Institució Catalana d'Història Natural
Institució Catalana d'Estudis Agraris
Mots clau: botànica, Institut d’Estudis Catalans, publicacions, programes de recerca.
Keywords: botany, Institute of Catalan Studies, publications, research programs.
Palabras clave: botánica, Institut d’Estudis Catalans, publicaciones, programas de investigación.

P. 11-30
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aportacions a la flora dels Pirineus centrals
Guardiola, Moisès ; Petit, Albert ; Ninot i Sugrañes, Josep M.
Matèries:   Flora - Pirineu central
Mots clau: plantes vasculars, plantes rares, boreoalpí, endemisme, oròfit, parc nacional.
Keywords: vascular plants, rare plants, boreoalpine, endemism, orophyte, national parc.

P. 31-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Distribució i ecologia de Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray a Catalunya i als Pirineus
Guardiola, Moisès ; Petit, Albert ; Oliver i Martínez-Fornés, Xavier ; Sáez i Gonyalons, Llorenç
Matèries:   Woodsia alpina (Falgueres) - Catalunya
Woodsia alpina (Falgueres) - Pirineus
Mots clau: Woodsia alpina, corologia, conservació, Pirineus, Catalunya.
Keywords: Woodsia alpina, corology, conservation, Pyrenees, Catalonia.
Palabras clave: Woodsia alpina, corología, conservación, Pirineos, Cataluña.

P. 41-48
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Contribució a la flora liquènica de la Garrotxa: líquens dels alzinars madurs
Llop, Esteve ; Gómez-Bolea, Antonio
Matèries:   Líquens - Garrotxa (Catalunya : Comarca)
Mots clau: biogeografia, líquens, Catalunya, diversitat, epífits, saxícoles, terrícoles.
Keywords: biogeography, lichens, Catalonia, diversity, epiphytic, saxicolous, terricolous.
Palabras clave: biogeografía, líquenes, Catalunya, diversidad, epifitos, saxícolas, terrícolas

P. 49-60
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Catàleg dels coleòpters crisomèlids de Catalunya V. Hispinae i Cassidinae, i llista actualitzada de totes les espècies de la família
Petitpierre i Vall, Eduard
Matèries:   Crisomèlids (Coleòpters) - Catalunya - Catàlegs i col·leccions
Crisomèlids (Coleòpters) - Catalunya - Distribució geogràfica
Mots clau: Coleoptera, Hispinae, Cassidinae, llista Chtysomelidae, Catalunya.
Keywords: Coleoptera, Hispinae, Cassidinae, chrysomelid list, Catalonia.

P. 61-83
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aportació al coneixement de la fauna odonatològica del massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l'Obac
Maynou i Señé, Xavier
Matèries:   Odonats (Insectes) - Sant Llorenç del Munt, Serra de
Odonats (Insectes) - Obac, Serra de l'
Mots clau: odonats, Sant Llorenç del Munt i serra de l’Obac, diversitat específica, grau de presència, reproducció, fenologia, hàbitats, conservació.
Keywords: Odonata, Sant Llorenç del Munt and Obac mountains, species-richness, degree of presence, reproduction, phenology, habitats, management.
Palabras clave: odonatos, Sant Llorenç del Munt y sierra del Obac, diversidad específica, grado de presencia, reproducción, fenología, hábitats, conservación.

P. 85-98
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Canvis en la comunitat de coleòpters de vegetació a causa d'un incendi forestal al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Santos, Xavier ; Mateos Frías, Eduardo ; Viñolas, Amador
Matèries:   Coleòpters - Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Incendis forestals - Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
Mots clau: incendis forestals, coleòpters, diversitat, espais oberts.
Keywords: forest fires, beetles, diversity, open areas.
Palabras clave: incendios forestales, coleópteros, diversidad, espacios abiertos.

P. 99-118
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Noves o interessants citacions de coleòpters per al Parc Natural del Montseny i per a Catalunya (Coleoptera) (2a nota)
Viñolas, Amador ; Muñoz Batet, Josep ; Soler, Joaquim
Matèries:   Coleòpters - Parc Natural del Montseny
Coleòpters - Catalunya
Mots clau: Coleoptera, noves citacions, Montseny, Catalunya, península Ibèrica.
Keywords: Coleoptera, news records, Montseny, Catalonia, Iberian Peninsula.
Palabras clave: Coleoptera, nuevas citaciones, Montseny, Catalunya, Península Ibérica.

P. 119-132
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet


Notes breus (fauna)
Matèries:   Invertebrats - Catalunya
Peixos - Xile

P. 153-158
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària