IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 46842
Educació i Història: Revista d'Història de l'EducacióVolum: 18 (juliol-desembre 2011)
Data d´edició: 2011
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 236 p. ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : Universitat de les Illes Balears

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic = Monographic theme

Presentació: l'educació a l'època de la transició a la democràcia
Mayordomo, Alejandro

P. 9-11
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ideologia i educació en el procés articulant entre el franquisme i la democràcia
Colom Cañellas, Antoni Joan
Matèries:   Franquisme i educació - Espanya
ciències de l'educació - Història - Espanya
Mots clau: educació franquista; articulació ideologicoeducativa; educació en la democràcia; Llei general d’educació (1970); Llei orgànica general del sistema educatiu (LOGSE, 1990).
Keywords: education during the Franco regime; ideological and educational articulation; education in democracy; General Education Law (1970); General Organic Education Law (LOGSE, 1990).
Palabras clave: educación franquista; articulación ideológico-educativa; educación en la democracia; Ley General de Educación (1970); Ley Orgánica General de la Educación (LOGSE, 1990).

P. 13-36
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Pedagogía Social en la transición democrática española: apuntes para una historia en construcción
Caride Gómez, José Antonio
Matèries:   Pedagogia social - Espanya - S. XX
Educació social - Espanya - S. XX
Mots clau: pedagogia social, educació social, Transició democràtica, Espanya, Estat de benestar, història de l’educació, universitat.
Keywords: social pedagogy, social education, democratic transition, Spain, the welfare state, history of education, university.
Palabras clave: Pedagogía Social, Educación Social, transición democrática, España, Estado de Bienestar, Historia de la Educación, Universidad.

P. 37-59
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Didáctica y organización escolar en la transición democrática española
Beltrán Llavador, Francisco
Matèries:   Currículum (Ensenyament) - Espanya
Escoles - Administració i organització - Espanya
Educació - Espanya - Història
Mots clau: història del currículum, organització escolar, Transició democràtica, Espanya.
Keywords: history of the curriculum, school organisation, democratic transition, Spain.
Palabras clave: Historia del currículum, organización escolar, transición democrática, España.

P. 61-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La renovación pedagógica en España al final de la transición. El encuentro de los movimientos de renovación pedagógica y el ministro Maravall (1983)
Hernández Díaz, José María
Matèries:   Moviments de renovació pedagògica - Espanya - S. XX
Escoles públiques - Espanya - S. XX
Maravall, José Maria - Discursos
Mots clau: Moviments de Renovació Pedagògica (MRP), formació de professors, escola pública de qualitat, MEC, ministre d’Educació Maravall.
Keywords: Movimientos de Renovación Pedagógica (Movements for Educational Reform or MRP), teacher training, quality state education, Spanish Ministry of Education, Minister of Education Maravall.
Palabras clave: Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), formación de profesores, escuela pública de calidad, MEC, Ministro de Educación Maravall.

P. 81-105
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Democràcia i política educativa espanyola, 1975-1985
Mayordomo, Alejandro
Matèries:   Espanya - Política educativa - 1975/1985
Dret a l'educació - Espanya - 1975/1985
Mots clau: acord, valors democràtics, igualtat, participació, ciutadania.
Keywords: agreement, democratic values, equality, participation, citizenship.
Palabras clave: consenso, valores democráticos, igualdad, participación, ciudadanía.

P. 107-136
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els mestres públics gironins i la renovació pedagògica: de la dictadura a la democràcia (1971-1994)
Marquès i Sureda, Salomó
Matèries:   Rosa Sensat (Associació de Mestres Rosa Sensat)
Moviments de renovació pedagògica - Catalunya - S. XX
Moviment de mestres per a una Escola Catalana de Girona
Moviment de mestres per a una Escola Catalana de l'Alt Empordà
Grup d'Ensenyants de la Garrotxa
Mots clau: Escola d’Estiu de Girona; renovació pedagògica; franquisme i democràcia; mestres públics; Moviment de Mestres per una Escola de Catalunya; Grup de Mestres del Ripollès.
Keywords: Girona Summer School, educational reform, Franco movement and democracy, public teachers, Teachers for a Catalan School Movement, Group of Teachers from Ripollès.
Palabras clave: Escuela de Verano; renovación pedagógica; maestros públicos, Movimiento de Maestros; Grupo de Maestros del Ripollès; Movimiento de Maestros para una Escuela de Cataluña del Alt Empordà; Grupo de Profesores de la Garrotxa.

P. 137-159
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La consolidació de les llars funcionals a Mallorca. Les Llars del Menor
Oliver Torelló, Josep L.
Matèries:   Infants - Protecció, assitència, etc. - Mallorca
Mots clau: intervenció socioeducativa, protecció a la infància, centres d’acolliment residencial de menors, Mallorca.
Keywords: Educational intervention, child protection, residential childcare centres, Mallorca.
Palabras clave: Intervención socio-educativa, protección a la infància, centros de acogida residenciales de menores, Mallorca.

P. 161-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Crònica d'un temps des d'un país: Administració local i polítiques educatives en la Transició democràtica valenciana (1975-1985)
Bascuñán Cortés, Javier
Matèries:   Espanya - Política educativa - 1975/1985
Mots clau: Transició democràtica, política educativa, Administració local, infància, Diputació de València.
Keywords: democratic transition, educational policy, local government, children, Valencian Government.
Palabras clave: Transición democrática, política educativa, administración local, infancia, Diputación de Valencia.

P. 183-201
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis = Assays and researches

Samuel Torner, mestre i activista llibertari (1881- ?)
Dalmau i Ribalta, Antoni
Matèries:   Mestres - Catalunya - Biografia
Torner, Samuel - Biografia
Mots clau: Samuel Torner, Ferrer i Guàrdia, Escola Moderna, anarquisme, racionalisme, obrerisme, Barcelona, València, canvi de segle xix-xx.
Keywords: Samuel Torner, Ferrer Guàrdia, Escola Moderna, anarchism, rationalism, working-class movement, Barcelona, Valencia, turn-of-the-twentieth century.
Palabras clave: Samuel Torner, Ferrer Guardia, Escuela Moderna, anarquismo, racionalismo, obrerismo, Barcelona, Valencia, cambio de siglo xix-xx.

P. 205-226
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Altres

Informació sobre els autors dels articles = Information about the authors of the articles

P. 229-231
Citació bibliogràfica Text completText complet

Normes de presentació d'originals per a l'edició

P. 233-236
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària