IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 48542
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióVolum: 19 (gener-juny 2012)
Data d´edició: 2012
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 212 p. ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : Universitat de les Illes Balears

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic=Monographic theme


Els Passeigs de Rousseau: solitud, rememoració i herborització
García i Farrero, Jordi
Matèries:   Rousseau, Jean-Jacques - Crítica i interpretació
Pedagogia - Filosofia
Mots clau: Rousseau, passeig, homo viator, homo naturalis, neonomadisme pedagògic, excursió.
Keywords: Rousseau, walk, homo viator, homo naturalis, pedagogical neonomadism, field trip.
Palabras clave: Rousseau, paseo, homo viator, homo naturalis, neonomadismo pedagógico, excursión.

P. 17-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Filosofía de la educación de Rousseau: el naturalismo eudamonista
Vilafranca i Manguán, Isabel
Matèries:   Rousseau, Jean-Jacques - Crítica i interpretació
Educació - Filosofia
Educació - Història
Naturalisme
Mots clau: Rousseau, naturalisme pedagògic, filosofia de l'educació, història de l?educació.
Keywords: Rousseau, pedagogic naturalism, education philosophy, history of education.
Palabras clave: Rousseau, naturalismo pedagógico, filosofía de la educación, historia de la educación.

P. 35-53
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Trampa de Rousseau. O com es pot saltar del convencionalisme al civisme
Gómez Mundó, Anna ; Carreño i Aguilar, Antonieta
Matèries:   Rousseau, Jean-Jacques. Contracte social
Pedagogia
Mots clau: Rousseau, dimensió política, espai públic, moral, pedagogia contemporània.
Keywords: Rousseau, political dimension, public space, moral, contemporary pedagogy.
Palabras clave: Rousseau, dimensión política, espacio público, moral, pedagogía contemporánea.

P. 55-69
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Rousseau, le Copernic de la pédagogie? Un héritage revendiqué et controversé au sein même de l'Institut Rousseau (1912-2012)
Hofstetter, Rita
Matèries:   Rousseau, Jean-Jacques - Crítica i interpretació
Educació - Filosofia - Ginebra
Mots clau: Institut Rousseau, Escola de Ciències de l’Educació, educació funcional, Claparède, Ferrière, Piaget, Jean-Jacques Rousseau.
Keywords: Rousseau Institute, College of Education Sciences, functional education, Claparède, Ferrière, Piaget, Jean-Jacques Rousseau.
Palabras clave: Instituto Rousseau, Escuela de Ciencias de la Educación, educación funcional, Claparède, Ferrière, Piaget, Jean-Jacques Rousseau.

P. 71-96
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Presència de Rousseau a Catalunya: entre el mite i la realitat
Vilanou i Torrano, Conrad ; Collelldemont Pujadas, Eulàlia
Matèries:   Estoïcisme
Rousseau, Jean-Jacques - Crítica i interpretació
Romanticisme
Mots clau: Rousseau, Catalunya, estoïcisme, religió natural, Romanticisme, Noucentisme.
Keywords: Rousseau, Catalonia, stoicism, natural religion, Romanticism, Noucentism.
Palabras clave: Rousseau, Cataluña, estoicismo, religión natural, romanticismo, Novecentismo.

P. 97-152
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis=Assays and researches

El Testament acadèmic de Josep Oriol Bernadet (1811-1860)
Barca i Salom, Francesc Xavier
Matèries:   Bernadet, Josep Oriol
Ensenyament - Barcelona - S. XIX
Mots clau: Qualitats del professor, facultats a potenciar en l’ensenyament, necessitats de l’ensenyament, segle xix, Barcelona, ensenyament secundari, escola industrial.
Keywords: professorial qualities, faculties to strengthen in teaching, teaching needs, nineteenth century, Barcelona, secondary teaching, industrial school.
Palabras clave: Cualidades del profesor, facultades a potenciar en la enseñanza, necesidades de la enseñanza, siglo xix, Barcelona, enseñanza secundaria, escuela industrial.

P. 155-201
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Informació sobre els autors dels articles=Information about the authors of the articles

Informació sobre els autors dels articles

P. 205-207
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària