IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 52662
Dossiers agrarisVolum: 16 : Innovacions en l'agricultura catalana en els darrers cent anys
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 1135-2108
ISSN (format digital): 2013-9772
Descripció física: 223 p. : il·l. b/n ; 23 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  5,00 €  
Sumari  

Incidència de les innovacions tecnològiques del món agrari en la vida rural dels últims cent anys a Catalunya
Serra i Clota, Assumpta
Matèries:   Agricultura - Espanya - Història
Innovacions tecnològiques - Aspectes socials
Agricultura - Innovacions - Catalunya
Famílies rurals
Mots clau: família pagesa, treball tradicional, mecanització, desordre territorial.
Palabras clave: familia campesina, trabajo tradicional, mecanización, desorden territorial.

P. 9-17
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

La Divulgació vitícola a Catalunya en el període 1980-2010
Villarroya i Serafini, Agustí
Matèries:   Viticultura - Catalunya - 1980/2010
Viticultura - Innovacions tecnològiques
Mots clau: canvis en el cultiu, varietats, organismes, transferència tecnològica.
Palabras clave: cambios en el cultivo, variedades, organismos, transferencia tecnológica.

P. 19-27
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Innovacions enològiques els darrers cent anys
Nadal, Montse ; Sánchez-Ortiz, Antoni
Matèries:   Viticultura - Innovacions tecnològiques
Vinicultura - Innovacions tecnològiques
Enologia - Investigació
Mots clau: vitivinicultura, maquinària, tecnologia, innovació enològica, control analític de vins, efluents vitícoles.
Palabras clave: vitivinicultura, maquinaria, tecnología, innovación enológica, control analítico de vinos, efluentes vitícolas.

P. 29-35
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Innovació pagesa
Guilera, Pere
Matèries:   Viticultura - Innovacions tecnològiques
Mots clau: viticultor, empresari, formació, autoestima.
Palabras clave: viticultor, empresario, formación, autoestima.

P. 37-40
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Cinquanta anys de la primera xarxa de prevenció contra el míldiu de l'Estat espanyol. El Penedès (1961-2011)
Ticó i Maluquer, Jordi
Matèries:   Míldiu de la vinya - Catalunya - 1961/2011
Mots clau: història, míldiu, pèrdues, servei d’avisos, Penedès, medi ambient.
Palabras clave: historia, mildiu, pérdidas, servicio de avisos, Penedés, medio ambiente.

P. 41-52
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Emprenedoria i seminaris de valor afegit, dos innovadors mètodes de formació
Minguet i Pla, Joan Salvador
Matèries:   Emprenedoria - Catalunya
Agricultors - Formació
Mots clau: formació, agricultura, empresa.
Palabras clave: formación, agricultura, empresa.

P. 53-59
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Innovacions en la transferència de coneixements: el Pla Anual de Transferència Tecnològica
Poch Massegú, Ricard ; Ribot Porta, M. Josep de
Matèries:   Agricultura - Innovacions - Catalunya
Mots clau: recerca, transferència, innovació, PATT.
Palabras clave: investigación, transferencia, innovación, PATT.

P. 61-68
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Història del Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA)
Masses i Tarragó, Josep Maria ; Sió i Torres, Jaume
Matèries:   Agricultura - Innovacions
Agricultura - Investigació - Premis
Mots clau: premi, innovació tecnològica agroalimentària, PITA, empresa agrària, agroindústria, RuralCat.
Palabras clave: premio, innovación tecnológica agroalimentaria, PITA, empresa agraria, agroindustria, RuralCat.

P. 69-75
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Vuit anys de Ruralcat (www.RuralCat.net), la comunitat virtual agroalimentària i del món rural
Masses i Tarragó, Josep Maria ; Sió i Torres, Jaume
Matèries:   Agricultura - Catalunya - Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: RuralCat, comunitat virtual, AlimenCat, RuralCat.net, RuralCat.cat, eina de reg, agrometeorologia.
Palabras clave: RuralCat, comunidad virtual, AlimenCat, RuralCat.net, RuralCat.cat, instrumento de riego, agrometeorología.

P. 77-86
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Agronomia per a tothom. La càtedra ambulant d'agricultura Pere Grau
Bernat i López, Pasqual
Matèries:   Agronomia - Ensenyament - Catalunya - S. XX
Mots clau: agronomia, Catalunya, ensenyament, Estudis Universitaris Catalans, segle xx.
Palabras clave: agronomía, Cataluña, enseñanza, Estudis Universitaris Catalans, siglo xx.

P. 87-91
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

El Servicio de Extensión Agrícola: uns apunts de les seves aportacions al desenvolupament de l'agricultura catalana
Badosa Castany, Ramon ; Castells i Manent, Tomàs ; Prieto i Tur, Lluís
Matèries:   Agricultura - Innovacions
Mots clau: agricultura, rural, divulgació, formació.
Palabras clave: agricultura, rural, divulgación, formación.

P. 93-99
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Cent anys d'art, ciència i ofici en jardineria a Catalunya (1911-2011)
Rivero Matas, Montse
Matèries:   Jardineria - Catalunya - Història
Mots clau: jardiner, jardí, parc, innovació.
Palabras clave: jardinero, jardín, parque, innovación.

P. 101-106
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

De la fil·loxera a l'escarabat de la patata. La innovació en la protecció vegetal
Puiggròs i Jové, Josep Maria
Matèries:   Fil·loxera - Catalunya
Plantes - Malalties - Catalunya
Mots clau: protecció vegetal, història, institucions, indústria química.
Palabras clave: protección vegetal, historia, instituciones, industria química.

P. 107-114
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Innovacions en sanitat vegetal (1960-2010). Se l'escarabat de la papata a la tuta absoluta
Vives, Josep Maria
Matèries:   Plaguicides - Catalunya
Plaguicides - Aspectes ambientals
Mots clau: plaguicides de síntesi, control integrat de plagues, agrupacions de defensa vegetal, producció ecològica.
Palabras clave: plaguicidas de síntesis, control integrado de plagas, agrupaciones de defensa vegetal, producción ecológica.

P. 115-125
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Laboratoris de fitopatologia: cent anys d'història
Montón i Romans, Carmina
Matèries:   Plantes - Malalties - Investigació
Plantes - Malalties - Control - Història
Mots clau: malaltia, plaga, diagnòstic, patogen.
Palabras clave: enfermedad, plaga, diagnóstico, patógeno.

P. 127-131
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

El Sector català de les llavors i els planters. Una aposta per la qualitat de la producció
Bellera, Creu ; Folch i Castell, Carles
Matèries:   Llavors - Catalunya
Planters - Certificació - Catalunya
Mots clau: llavors, planters, certificació, Mancomunitat, Generalitat.
Palabras clave: semillas, plantas de vivero, certificación, Mancomunidad, Generalidad.

P. 133-140
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Avenços i tendències a Europa en l'aplicació de productes fitosanitaris
Planas de Martí, Santiago
Matèries:   Plaguicides - Dret i legislació - Unió Europea
Mots clau: productes fitosanitaris, equips d’aplicació, inspeccions, ajust de dosi.
Palabras clave: productos fitosanitarios, equipos de aplicación, inspecciones, ajuste de dosis.

P. 141-148
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Cent anys de millora genètica del bestiar a Catalunya
Piedrafita Arilla, Jesús
Matèries:   Rossell i Vilà, Pere Màrtir - Contribucions a la zootècnia
Genètica animal
Zootècnia - Catalunya - Història
Mots clau: Catalunya, ramaderia, millora genètica.
Palabras clave: Cataluña, ganadería, mejora genética.

P. 149-156
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Innovació organitzativa: els contractes d'integració a la ramaderia intensiva catalana
Soldevila, Victòria ; Viladomiu i Canela, Lourdes
Matèries:   Indústria ramadera - Catalunya
Mots clau: contractes d’integració, sector porcí, cadena de valor.
Palabras clave: contratos de integración, sector porcino, cadena de valor.

P. 157-166
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Ciència i tecnologia de la carn i dels productes carnis: passat i present
Arnau i Arboix, Jacint ; Guàrdia Gasull, M. Dolors
Matèries:   Carn - Investigació
Carn - Indústria i comerç - Innovacions tecnològiques
Mots clau: carn, productes carnis, conservació, noves tecnologies, ciència.
Palabras clave: carne, productos cárnicos, conservación, nuevas tecnologías, ciencia.

P. 167-174
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

La Maquinària agrícola J. Trepat i el seu protagonisme en la història de la mecanització agrària
Espinagosa Marsà, Jaume ; Miarnau Pomés, Roser
Matèries:   Maquinària agrícola - Catalunya - Història
Mecanització agrícola - Història
Mots clau: maquinària agrícola, mecanització agrària, història agrària, J. Trepat.
Palabras clave: maquinaria agrícola, mecanización agraria, historia agraria, J. Trepat.

P. 175-180
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

El Paper del laboratori agroalimentari
Medina Sala, Mireia ; Alsina Riu, Immaculada ; Aragay Beneria, Manel ; Bosch Collet, Jaume ; Garcia Monjo, Josep ; Rodríguez Martínez, Pilar
Matèries:   Indústria agroalimentària - Control de qualitat
Mots clau: tècniques analítiques, NIR, HPLC, sistema de qualitat.
Palabras clave: técnicas analíticas, NIR, HPLC, sistema de calidad.

P. 181-190
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Els Treballs de fixació de les dunes empordaneses
Pipió Gelabert, Hèctor
Matèries:   Dunes - Alt Empordà
Dunes - Baix Empordà
Mots clau: dunes, correcció, enginyers de forests.
Palabras clave: dunas, corrección, ingenieros forestales.

P. 191-199
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

Evolució de l'agricultura de la comarca del Maresme en els darrers cent anys
Badosa Castany, Ramon
Matèries:   Agricultura - Innovacions - Maresme
Mots clau: Maresme, cultiu, història, canvis tecnològics.
Palabras clave: Maresme, cultivo, historia, cambios tecnológicos.

P. 201-209
Citació bibliogràfica Resum Resumen Text completText complet

La Mecanització de l'agricultura catalana. Més d'un segle d'innovació tecnològica
Planas de Martí, Santiago
Matèries:   Mecanització agrícola - Història
Agricultura - Innovacions - Catalunya
Mots clau: tractor, fabricació de maquinària, agricultura de precisió.
Keywords: tractor, fabricación de maquinaria, agricultura de precisión.

P. 211-219
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades de l´usuari/ària