IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 53882
Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis HistòricsVolum: 25 : 2014
Data d´edició: 2014
ISSN (format paper): 0213-6791
ISSN (format digital): 2013-3995
Descripció física: 420 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  18,00 €  
Sumari  

Sessió inaugural

Tòpics i llocs comuns d'una batalla decisiva: Muret, 1213
Alvira Cabrer, Martín
Matèries:   Muret, Batalla de, 1213
Pere I, rei de Catalunya-Aragó, 1177-1213
Mots clau: Batalla de Muret, Pere el Catòlic, Corona d’Aragó, expansió ultrapirinenca, Occitània, Catalunya, historiografia, memòria.
Keywords: Battle of Muret, King Peter the Catholic, Crown of Aragon, ultrapyrenean expansion, Occitania, Catalonia, historiography, memory.

P. 19-43
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Vuitè centenari de la Batalla de Muret (1213-2013)

L'Estat que no va ser: catalans i occitans entre els segles VIII i XIII. A propòsit del vuitè centenari de la Batalla de Muret
Fernández-Cuadrench, Jordi
Matèries:   Muret, Batalla de, 1213
Tractat de Corbeil 1258
Catalunya - Història - S. VIII/XIII
França - Història - S. VIII/XIII
Carolingis
Mots clau: Batalla de Muret, Casal de Barcelona, Catalunya comtal, comtat de Tolosa, comtat de Provença, Corona d’Aragó, Gran Guerra Occitana, Septimània, Tractat de Corbeil, segles viii-xiii.
Keywords: Battle of Muret, County House of Barcelona, Catalan counties, county of Toulouse, county of Provence, Crown of Aragon, Great Occitan War, Septimania, Treaty of Corbeil, 8th-13th century.

P. 47-85
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Paisatge i història a Catalunya

La Traça històrica. Paisatge, patrimoni i polítiques públiques
Nogué i Font, Joan
Matèries:   Catalunya - Geografia històrica
Paisatge
Mots clau: Paisatge, geografia històrica, patrimoni, polítiques públiques, PaHisCat, catàlegs de paisatge.
Keywords: Landscape, historical geography, heritage, public policies, PaHisCat, landscape catalogues.

P. 89-100
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Arqueologia del paisatge de la Catalunya medieval
Bolòs i Masclans, Jordi
Matèries:   Arqueologia del paisatge - Catalunya
Arqueologia medieval - Catalunya
Mots clau: Arqueologia del paisatge, edat mitjana, transicions, poblament, camins, camps, cartografia.
Keywords: Landscape archaeology, Middle Ages, transitions, settlement, roads, fields, cartograph

P. 101-170
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Estudis del paisatge a Catalunya des de la geografia: l'exemple de la Vall Ferrera
Pèlachs Mañosa, Albert
Matèries:   Catalunya - Geografia històrica
Ferrera, Vall (Catalunya) - Geografia
Paisatge - Catalunya
Mots clau: Geohistòria ambiental, Vall Ferrera, paisatge, geografia.
Keywords: Environmental history, Vall Ferrera, landscape, geography.

P. 171-190
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Estudis de paisatge al territori de la ciutat romana de Tarraco
Prevosti i Monclús, Marta
Matèries:   Tarragona - Arqueologia romana
Arqueologia del paisatge - Catalunya
Mots clau: Ager Tarraconensis, Tarraco, paisatge, control militar, poblament, agrari, centuriació, anàlisis pol·líniques, aigua, teixits, lli, llana, sèquia.
Keywords: Ager Tarraconensis, Tarraco, landscape, military control, population, agricultural, centuriation, pollen analyses, water, fabrics, linen, wood, irrigation channel.

P. 191-223
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La història de Catalunya, avui. Una reflexió sobre historiografia catalana

L'Estat del coneixement sobre la cultura ibèrica a Catalunya
Sanmartí i Grego, Joan
Matèries:   Catalunya - Historiografia
Ibers - Historiografia
Mots clau: Història de Catalunya, historiografia, cultura ibèrica, evolució sociocultural, difusió del coneixement, divulgació històrica.
Keywords: History of Catalonia, Historiography, Iberian culture, sociocultural evolution, dissemination of knowledge, popularization of knowledge.

P. 227-260
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Història de Catalunya, avui. La llarga edat mitjana
Salrach i Marès, Josep Maria
Matèries:   Història medieval
Catalunya - Historiografia
Mots clau: Historiografia, Catalunya, història medieval.
Keywords: Historiography, Catalonia, medieval history.

P. 261-297
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un Quart de segle d'història moderna de Catalunya: balanç historiogràfic aproximatiu
Serra i Puig, Eva
Matèries:   Catalunya - Historiografia
Catalunya - Història - S. XVI/XVIII
Mots clau: Historiografia, Catalunya, segles xvi-xviii.
Keywords: Historiography, Catalonia, 16th-18th century.

P. 299-328
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Centres d'estudis i recerca locals a Catalunya
Santesmases i Ollé, Josep
Matèries:   Història local - Catalunya

P. 329-347
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge a Manuel Carrasco i Formiguera

El Pensament nacionalista de Manuel Carrasco i Formiguera. Un cristià demòcrata per la República Catalana
Duran i Solà, Lluís
Matèries:   Carrasco i Formiguera, Manuel - Punts de vista polítics i socials
Mots clau: Lliga Regionalista, Unió Democràtica de Catalunya, Acció Catalana, Partit Nacionalista Basc, república catalana, cristianisme social.
Keywords: Regionalist League, Democratic Union of Catalonia, Catalan Action, Basque Nationalist Party, Catalan Republic, Christian Socialism.

P. 351-388
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Recensions

Figueres Artigues, Josep Maria (2012). El periodismo catalán. Prensa e identidad. Un siglo de historia (1879-1984). Madrid: Fragua.
Sobrequés i Callicó, Jaume
Matèries:   Periodisme - Catalunya - Història - Ressenyes de llibres

P. 391-401
Citació bibliogràfica Text completText complet

Claret, Jaume; Santirso, Manuel (2014). La construcción del catalanismo. Historia de un afán político. Madrid: Los Libros de la Catarata, 238 p.
Ferré i Trill, Xavier
Matèries:   Partits polítics - Catalunya - S. XX
Nacionalisme - Catalunya - Ressenyes de llibres

P. 401-406
Citació bibliogràfica Text completText complet

Navarra Ordoño, Andreu (2014). 1914. Aliadófilos y germanófilos en la cultura española. Madrid: Cátedra, 256 p.
Aliaga Muñoz, David
Matèries:   Guerra Mundial I, 1914/1918 - Ressenyes de llibres

P. 406-407
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària