IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 57702
Revista catalana de dret privatVolum: 16 : 2016
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1695-5633
ISSN (format digital): 2013-9993
Descripció física: 304 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

Altres


Estudis

Evolució del dret europeu de societats
Górriz López, Carles
Matèries:   Dret de societats - Unió Europea
Mots clau: dret europeu de societats, llibertat d’establiment, tipus societaris supranacionals, mobilitat transfronterera, govern corporatiu europeu.
Keywords: European company law, freedom of establishment, supranational company types, cross-border mobility, European corporate governance.

P. 11-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les memòries testamentàries en el dret civil català
Lama Aymà, Alejandra de
Matèries:   Testaments - Catalunya
Mots clau: memòries testamentàries, document per relationem, dret civil català.
Keywords: testamentary memoranda, per relationem document, Catalan civil law.

P. 41-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènere i dret de família: una lectura de la filiació a partir del llibre segon del Codi civil de Catalunya
Farnós Amorós, Esther
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Dret de família (Dret català) - Jurisprudència
Mots clau: filiació, tècniques de reproducció assistida, interès superior del menor, dret de família, gènere.
Keywords: filiation, assisted reproductive technologies, child’s best interest, family law, gender.

P. 81-99
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènere i dret de família: una lectura dels pactes en previsió d'una ruptura matrimonial a partir del llibre segon del Codi civil de Catalunya
Allueva Aznar, Laura
Matèries:   Dret de família (Dret català) - Jurisprudència
Matrimoni - Dret i legislació - Catalunya
Dret civil - Legislació - Catalunya
Mots clau: pacte en previsió d’una ruptura matrimonial, autonomia privada, requisits per a la validesa, efectes econòmics del divorci, gènere.
Keywords: marital agreement, private autonomy, validity requirements, ancillary relief, gender.

P. 101-121
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènere i dret de família: una lectura de la prestació compensatòria a partir del llibre segon del Codi civil de Catalunya
Gili Saldaña, Marian
Matèries:   Dret civil - Legislació - Catalunya
Dret de família (Dret català) - Jurisprudència
Mots clau: prestació compensatòria, crisi matrimonial, renúncia, dret de família, gènere.
Keywords: compensatory award, matrimonial crisis, waiver, family law, gender.

P. 123-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Gènere i família: una lectura de l'habitatge familiar a partir del llibre segon del Codi civil de Catalunya
Milà Rafel, Rosa
Matèries:   Dret civil - Catalunya
Dret de família - Catalunya
Habitatge - Dret i legislació - Catalunya
Mots clau: habitatge familiar i parament de la llar, disposició de l’habitatge familiar, atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar, matrimoni, parella estable, dret de família, gènere.
Keywords: family home and household goods, acts of disposal of the family home, allocation of the use of the family home, marriage, cohabitation, family law, gender.

P. 141-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La ineficàcia dels llegats en el Codi civil de Catalunya
Raduà Hostench, Joan-Maria
Matèries:   Llegats - Catalunya
Dret civil - Catalunya
Mots clau: llegat, reducció i extinció de llegats, quarta falcídia.
Keywords: bequest, reduction and extinction of bequests, falcidian quarter.

P. 165-195
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Un mercat únic digital europeu per al 2016: estat de la qüestió
Robert Guillén, Santiago
Matèries:   Mercat Únic
Mots clau: mercat únic digital, Unió Europea, Europa, harmonització, directiva.
Keywords: digital single market, European Union, Europe, harmonization, directive.

P. 197-213
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La incapacitació del malalt d'Alzheimer
Carrizo Álvarez, Alba
Matèries:   Capacitat jurídica - Catalunya
Alzheimer, Malaltia d'
Mots clau: ncapacitació, persona discapacitada, envelliment, malaltia d’Alzheimer, capacitat d’obrar.
Keywords: legal incompetence, legally incompetent persons, aging, Alzheimer’s disease, full competence to act.

P. 215-251
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Jurisprudència i resolucions

Donació inoficiosa sense pèrdua de la titularitat: la facultat del donatari de conservar el bé. Comentari de la resolució de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de 14 de juliol de 2015
Arnau Raventós, Lídia
Matèries:   Donacions - Dret i legislació - Catalunya - Jurisprudència

P. 255-265
Citació bibliogràfica Text completText complet

Comentari de les sentències del Tribunal Suprem de 22 d'abril i de 8 de setembre de 2015, que declaren abusius els interessos de demora que superin en dos punts els remuneratoris en préstecs personals sense garanties reals
Mateo Borge, Iván ; Romeu Cònsul, Ramon M.
Matèries:   Interès
Préstecs personals

P. 267-279
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'aplicació de la doctrina de la clàusula rebus sic stantibus en el sector immobiliari (comentari de la sentència del Tribunal Suprem de 24 de febrer de 2015)
Castells i Marquès, Marina
Matèries:   Béns immobles - Compravenda - Catalunya

P. 281-294
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Susana Navas Navarro, El régimen de participación en las ganancias desde una perspectiva europea, Madrid, Dykinson, 2014, col·lecció "Monografías de derecho civil", 141 p.
Espín Alba, Isabel
Matèries:   Dret civil - Ressenyes de llibres

P. 297-298
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lídia Arnau Raventós i M. Luisa Zahíno Ruiz (dir.), Cuestiones de derecho sucesorio catalán. Principios, legítima y pactos sucesorios, Madrid, Marcial Pons, 20125, 328 p.
Villó Travé, Cristina
Matèries:   Dret civil - Ressenyes de llibres

P. 299-301
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària