IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 61222
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: Núm. 32 (juliol-desembre 2018)
Data d´edició: 2018
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 342 p. : il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : UIB

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic

Presentación. Historia política de la educación
Fernández Soria, Juan Manuel

P. 11-28
Citació bibliogràfica Text completText complet

De la política a lo político. Nuevo enfoque para la historia de la educación
Fernández Soria, Juan Manuel
Matèries:   Educació - Política - Història - Espanya
Mots clau: història política de l’educació, el que és polític, cultura política, poder, història política de l’educació a Espanya.
Keywords: Political history of education, politics, political culture, power, political history of education in Spain.

P. 29-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Las ideas sobre el Estado en la configuración de los sistemas educativos. España, 1857-1931
Grana Gil, Isabel ; Trigueros Gordillo, Guadalupe
Matèries:   Estat
Educació - Espanya - Història
Mots clau: història de l’educació, història de les idees, Estat, educació.
Keywords: History of Education, History of Ideas, State, Education.
Palabras clave: Historia de la educación, Historia de las ideas, Estado, Educación

P. 65-87
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

"Excluyentes" y "comprensivos". Joaquín Ruiz-Giménez y los orígenes de la extensión de la Enseñanza Media en España
González Bertolín, Aurelio ; Sanz Ponce, Roberto
Matèries:   Ruiz-Giménez, Joaquín
Educació - Història - Espanya
Asociación Católica Nacional de Propagandistas (Espanya)
Mots clau: franquisme, extensió de l’ensenyament mitjà, Joaquín Ruiz- Giménez, Associació Catòlica Nacional de Propagandistes
Keywords: Francoism, spread of Secondary Education, Joaquín Ruiz-Giménez, National Catholic Association of Propagandists.
Palabras clave: franquismo, extensión de la Enseñanza Media, Joaquín Ruiz- Giménez, Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

P. 89-113
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Repensant l'obra de Joan Mir i Mir (illa de Menorca, 1871-1930)
Alzina i Seguí, Pere
Matèries:   Mir i Mir, Joan
Anarquisme - Espanya
Moviment obrer - Menorca
Mots clau: obrerisme, Menorca, Joan Mir i Mir, republicanisme, anarquisme, escoles laiques, secularització.
Keywords: Labour Movement, Joan Mir i Mir, Republicanism, Anarchism, secular schools, secularisation.
Palabras clave: obrerismo, Menorca, Joan Mir i Mir, republicanismo, anarquismo, escuelas laicas, secularización.

P. 115-143
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

A dalt i a baix. La construcció política dels discursos educatius i socialitzadors des de les elits i les classes populars en la transició a l'època contemporània
Bascuñán Cortés, Javier
Matèries:   Educació - Espanya - Història
Secularització - Espanya
Mots clau: educació, escolarització, elits, classes populars, vella i nova política.
Keywords: education, schooling, élites, popular classes, old and new politics.
Palabras clave: educación, escolarización, élites, clases populares, vieja y nueva política.

P. 145-172
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La libertad de enseñanza en la opinión pública durante la transición a la democracia en España
González Gómez, Sara ; Hernández Huerta, José Luis
Matèries:   Espanya - Història - 1975-1982, Transició
Educació - Història - Espanya
Mots clau: educació, llibertat d’ensenyament, opinió pública, transició a la democràcia, premsa diària.
Keywords: education, teaching freedom, public opinion, transition to democracy, daily press.
Palabras clave: educación, libertad de enseñanza, opinión pública, transición a la democracia, prensa diaria.

P. 173-198
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La representación social de la educación en las escuelas madrileñas de Patronato en el franquismo (1950-1970)
Colmenar Orzaes, Carmen ; Rabazas Romero, Teresa ; Ramos Zamora, Sara
Matèries:   Educació - Madrid - Història
Educació - Madrid - Història - 1950-1970 - Fonts
Mots clau: fotografies escolars, centres de Patronat, Madrid, franquisme.
Keywords: School photographs, Charter schools, Madrid, Francoism.
Palabras clave: Fotografías escolares, centros de Patronato, Madrid, franquismo.

P. 199-234
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La idea d'universitat educadora en els discursos de Giner de los Ríos i Manuel García Morente
Laudo Castillo, Xavier ; Payà Rico, Andrés
Matèries:   Giner de los Ríos, Francisco
García Morente, Manuel
Educació - Política - Història - Espanya
Mots clau: universitat, història política de l’educació, història conceptual, pensament pedagògic, educació superior, ensenyament, aprenentatge.
Keywords: universidad, historia política de la educación, historia conceptual, pensamiento pedagógico, educación superior, enseñanza, aprendizaje.
Palabras clave: university, political history of education, conceptual history, pedagogical thought, higher education, teaching, learning.

P. 235-255
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

300Remastering independence: The re-education of Belgian blinded soldiers of the Great Waar, 1914-1940
Verstraete, Pieter
Matèries:   Guerra Mundial I, 1914/1918 - Educació i guerra
Educació - Història - Bèlgica - 1914-1940
Cecs - Educació - Bèlgica - 1914-1940
Mots clau: reeducació, soldats cecs, Primera Guerra Mundial, Bèlgica.
Keywords: re-education, blinded soldiers, Great War, Belgium.
Palabras clave: reeducación, soldados ciegos, i Guerra Mundial, Bélgica.

P. 257-277
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis

Un itinerari pedagògic: trajectòria professional de José Blat Gimeno (1914-2003)
Blat Gimeno, Amparo
Matèries:   Blat Gimeno, José
Mestres - Catalunya - Biografia
Unesco
Mots clau: mestre, inspector, UNESCO, política educativa, Ministeri d'Educació, Projecte Principal.
Keywords: Teacher, Inspector, UNESCO, education policy, Ministry of Education, Key Project.
Palabras clave: maestro, inspector, UNESCO, política educativa, Ministerio de Educación, Proyecto Principal.

P. 281-304
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'ensenyament musical civil privat a Catalunya entre 1792 i 1838. Noves aportacions al seu estudi
Brugarolas Bonet, Oriol ; Aviñoa Pérez, José
Matèries:   Música - Ensenyament - Catalunya - 1792-1838
Mots clau: història de l'educació, ensenyament musical, espais docents, mètodes musicals, consum musical, Catalunya i Barcelona 1800.
Keywords: history of education, music teaching, teaching spaces, musical methods, music consumption, Catalonia and Barcelona 1800.
Palabras clave: historia de la educación, enseñanza musical, espacios docentes, métodos musicales, consumo musical, Cataluña y Barcelona 1800.

P. 305-332
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

[Altres]

Informació sobre els autors dels articles

P. 333-338
Citació bibliogràfica Text completText complet

Normes de presentació d'originals per a l'edició

P. 339-340
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentation regulations of originals for publishing

P. 341-342
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària