IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 69163
Educació i Història : revista d'història de l'educacióEnllaç: ISSUU
Volum: Núm. 39 : gener-juny 2022 : Els museus, la innovació i la formació històrico-educativa del professorat
Data d´edició: 2022
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 278 p. : il·l. ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : UIB

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Editorial


Tema monogràfic

Presentació. Els museus, la innovació i la formació històrico-educativa del professorat
Merlo, Giordana ; González Gómez, Sara
Matèries:   Mestres - Formació
Educació - Història
Museus d'història

P. 15-22
Citació bibliogràfica Text completText complet

Aprehender el valor del patrimonio histórico-educativo. Enseñar a los futuros maestros o maestras a través del museo pedagógico universitario
Álvarez Domínguez, Pablo ; Rebollo Espinosa, María José
Matèries:   Museus pedagògics
Mestres - Formació
Patrimoni cultural - Didàctica
Mots clau: Patrimoni historicoeducatiu; Museus Pedagògics; Formació de Mestres; Didàctica patrimonial
Keywords: Educational Historical Heritage; Pedagogical Museums; Teacher training; Heritage didactics
Palabras clave: Patrimonio Histórico-educativo; Museos Pedagógicos; Formación de Maestros o Maestras; Didáctica patrimonial

P. 23-52
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Il patrimonio storico-educativo per la formazione docente. Esperienze tra ricerca e didattica
D'Ascenzo, Mirella
Matèries:   Patrimoni cultural - Itàlia
Mestres - Formació - Itàlia
Didàctica
Mots clau: Història de l’educació, Patrimoni historicoeducatiu, Museus escolars, Formació del professorat
Keywords: : History of education, Historical educational heritage, Educational museums, Teacher training

P. 53-65
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Il museo scolastico come strumento di formazione continua degli insegnanti
Pizzigoni, Francesca Davida
Matèries:   Educació - Museus - Torí (Itàlia)
Mestres - Formació - Itàlia
Patrimoni cultural - Didàctica
Mots clau: museu escolar, formació continuada, professors, entorn d'aprenentatge, innovació
Keywords: school museum, continuing education, teachers, learning environment, innovation

P. 67-93
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El patrimoni educatiu a l'espai públic, una mediació entre la formació i la projecció pedagògica
Collelldemont, Eulàlia ; Casanovas Prat, Josep ; Carrillo Flores, Isabel ; Cercós i Raichs, Raquel ; Padrós Tuneu, Núria ; Simó Gil, Núria
Matèries:   Museus pedagògics
Patrimoni cultural - Didàctica
Història oral
Memòria col·lectiva
Mots clau: Universitat, formació, investigació, memòria pública, memòria oral, memòria democràtica, comunitat d’aprenentatge, museu pedagògic
Keywords: University, training, research, public memory, oral memory, democratic memory, learning community, pedagogical museum

P. 95-123
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Innovazione pedagogica e formazione storicoeducativa del docente: nuove frontiere del museo dell'educazione
Merlo, Giordana Mots clau: Història de l’educació, Museu de l’educació, Patrimoni historicoeducatiu, Història pública, Formació de professors
Keywords: History of education, Museum of education, Historical-educational heritage, Public History, Teacher training

P. 125-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Storia e vita del MuSEd - Museo della Scuola e dell'Educazione dell'Università Roma Tre
Cantatore, Lorenzo
Matèries:   Educació - Museus - Roma (Itàlia)
Patrimoni cultural - Didàctica
MuSEd - Museo della Scuola e dell'Educazione "Mauro Laeng" (Roma, Itàlia)

Keywords: Museum, Education, Pedagogy, Material history, Rome, MuSEd
Palabras clave: Museo, Educación, Pedagogía, Historia material, Roma, MuSEd

P. 139-159
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Museus pedagògics i Història pública
Miquel Lara, Avelina ; González Gómez, Sara
Matèries:   Història pública
Educació - Museus
Mots clau: museus pedagògics, història pública, experiències pràctiques, dinamització
Keywords: educational museums, public history, practical experiences, dynamization
Palabras clave: museos pedagógicos, historia pública, experiencias prácticas, dinamización

P. 161-182
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Memoria, cultura escolar y patrimonio audiovisual: una experiencia virtual del Museo M. B. Cossío en tiempos de confinamiento
Santiesteban, Andra ; Rey Tapia, Jaime del
Matèries:   Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado. Museo Manuel Bartolomé Cossío
Educació - Museus
Audiovisuals - Recursos electrònics en xarxa
Mots clau: Història de l’Educació, museu pedagògic, innovació cultural, fonts audiovisuals
Keywords: History of Education, pedagogical museum, cultural innovation, audiovisual sources
Palabras clave: Historia de la Educación, museo pedagógico, innovación cultural, fuentes audiovisuales

P. 183-211
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Un atles de material pedagògic i un museu pedagògic per a la innovació educativa. L'experiència del museu pedagògic de Castelló i del projecte «El museu és una escola» de la UDL
Jové, Glòria ; Traver, Juan ; Bonastra, Quim
Matèries:   Educació - Museus
Educació - Lleida - Fons d'arxius
Museu Pedagògic de Castelló (MPdC)
Mots clau: Museus Pedagògics, Treball en xarxa, material pedagògic
Keywords: Pedagogical Museums, Networks, pedagogical material
Palabras clave: Museos Pedagógicos, Trabajo en red, material pedagógico

P. 213-237
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Museu Pedagògic de Castelló. Una demanda dels mestres en el primer terç del segle XX
Martí Puig, Manel
Matèries:   Museu Pedagògic de Castelló (MPdC)
Escoles rurals (Castelló, País Valencià)
Mots clau: museu pedagògic, renovació pedagògica, escola rural
Keywords: pedagogical museum, pedagogical renewal, rural school
Palabras clave: museo pedagógico, renovación pedagógica, escuela rural

P. 239-259
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

[Altres]

Informació sobre els autors dels articles

P. 263-269
Citació bibliogràfica Text completText complet

Normes de presentació d'originals per a l'edició=Presentation regulations of originals for publishing

P. 271-274
Citació bibliogràfica Text completText complet

Drets d'autor i responsabilitats. Protecció de dades personals=Copyright and responsibilities. Protection of personal data

P. 275-278
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària