IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 30662
Treballs de la Societat Catalana de BiologiaVolum: 57, 2006 : L'ensenyament de la biologia en l'ESO i el batxillerat / Josep Clotet i LluÝs Serra, editors
Data d┤edició: 2008
ISSN (format paper): 0212-3037
ISSN (format digital): 2013-9802
Descripció física: 222 p. : ilĚl. ; 24 cm + 1 disc ˛ptic
Editorial: IEC

Altres n˙meros:

Afegir a la cistella
  20,00 €  
Sumari  

AltresActualitzaciˇ dels coneixements

Darwinisme, evoluciˇ de la forma i especiaciˇ
Fontdevila, Antonio ; Serra Camˇ, LluÝs
Matèries:   Evoluciˇ (Biologia)
EspŔcies (Biologia)
Mots clau: evoluciˇ darwiniana, disseny, evoluciˇ de la forma, unitat de tipus, especiaciˇ
Keywords: Darwinian evolution, design, evolution of form, unity of type, speciation.

P. 15-33
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Taxes evolutives i evoluciˇ de gens i genomes
Serra Camˇ, LluÝs ; Fontdevila, Antonio
Matèries:   Evoluciˇ (Biologia)
FilogŔnia
Gen˛mica
Mots clau: taxa evolutiva, rellotge molecular i neutralisme, filogŔnia molecular, evoluciˇ de gens i genomes.
Keywords: evolutionary rate, the molecular clock and the neutral theory, molecular phylogeny, evolution of genes and genomes.

P. 35-52
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Poden conviure el bosc i el foc? : nous avenšos de la recerca en ecologia del foc
Espelta, Josep Maria
Matèries:   Canvis climÓtics - Aspectes ambientals - MediterrÓnia (Regiˇ)
Incendis forestals - Aspectes ambientals - MediterrÓnia (Regiˇ)
Ecologia forestal - MediterrÓnia (Regiˇ)
Mots clau: canvi climÓtic, ecosistema mediterrani, incendi, gestiˇ forestal, resiliŔncia
Keywords: climate change, Mediterranean-type ecosystems, forest management, resilience wildfire.

P. 53-59
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Biomedicina del segle XXI
Reventˇs i Puigjaner, Jaume ; Salgado, Antonio ; Abal, Miguel ; Doll, Andreas ; Barquinero Ma˝ez, Jordi
Matèries:   Diagn˛stic per la imatge
Medicina - InformÓtica
TerÓpia genŔtica
Biotecnologia
BioŔtica
Mots clau: medicina molecular, diagn˛stic per imatge, informÓtica mŔdica, terÓpia gŔnica, gens i malaltia.
Keywords: molecular medicine, image diagnosis, medical computer science, gene therapy genes and disease.

P. 61-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Bacteri˛fags com a eina en la microbiologia ambiental
Jofre i Torroella, Joan
Matèries:   Bacteri˛fags
Ecologia microbiana
Mots clau: aigua, bacteri˛fag, contaminaciˇ, fecal, indicador.
Keywords: water, bacteriophage, pollution, faecal, indicator.

P. 75-86
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El DNA es pot manipular
Casals FarrÚ, N˙ria ; Clotet i Erra, Josep
Matèries:   ADN
Clonatge molecular
Enginyeria genŔtica
Reacciˇ en cadena de la polimerasa
Mots clau: clonatge, enginyeria genŔtica, PCR.
Keywords: cloning, genetic engineering, PCR.

P. 87-96
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

TŔcniques per estudiar els gens i la seva expressiˇ
Ribas, Gl˛ria ; Clotet i Erra, Josep
Matèries:   Gen˛mica
Prote˛mica
GenŔtica molecular
Mots clau: gen˛mica, transcript˛mica, prote˛mica.
Keywords: genomics, transcriptomics, proteomics.

P. 97-107
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Animals modificats genŔticament: ratolins transgŔnics i mutants : definiciˇ, obtenciˇ i aplicacions en biologia, biomedicina i biotecnologia
Montoliu, LluÝs
Matèries:   Ratolins transgŔnics
Enginyeria genŔtica animal
Mots clau: ratolÝ transgŔnic, genoanulĚlaciˇ, recombinaciˇ hom˛loga, cŔlĚlula troncal, animal modificat genŔticament.
Keywords: transgenic mice, knock-out, homologous recombination, stem cells, genetically modified animals.

P. 109-111
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Visions de la docŔncia de la biologia en l'ESO i en el batxillerat

Quina biologia ens cal, al batxillerat?
Manuel, Jordi de
Matèries:   Biologia - Educaciˇ secundÓria postobligat˛ria
Biologia - DidÓctica
Mots clau: didÓctica de la biologia, currÝculum de batxillerat, habilitats cientÝfiques, biologia contextualitzada, selectivitat.
Keywords: biology education, 16-18 science curriculum, scientific skills, biology in context external assessment.

P. 115-133
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sobre els continguts de les ciŔncies naturals
Mir, Marina
Matèries:   CiŔncies naturals - Educaciˇ secundÓria
CiŔncies naturals - Educaciˇ secundÓria - CurrÝculums
Mots clau: contingut, ensenyament secundari, ciŔncies naturals.
Keywords: academic contents, secondary teaching, natural sciences.

P. 135-142
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Les PrÓctiques virtuals en l'ensenyament de la biologia
Llort, Josep M.
Matèries:   Biologia - Ensenyament - PrÓctiques
Biologia - Ensenyament assistit per ordinador
Mots clau: prÓctiques, ordinador, ensenyament, aprenentatge, micromˇn.
Keywords: practical work, computer, teaching, learning, microworld.

P. 143-154
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Aprenentatge basat en problemes com a estratŔgia interactiva en l'ensenyament de la biologia
Grau, Ramon
Matèries:   Biologia - Educaciˇ secundÓria
Biologia - Problemes, exercicis, etc.
Biologia - DidÓctica
Mots clau: aprenentatge basat en problemes, competŔncia transversal, estratŔgies dĺensenyament.
Keywords: problem-based learning, cross skill, instructional strategy.

P. 155-167
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Per a una bioŔtica global: observar, respectar i transformar la vida
NoguÚs, Ramon Maria
Matèries:   BioŔtica - Educaciˇ secundÓria
Mots clau: bioŔtica, sostenibilitat, reproducciˇ, valors.
Keywords: bioethics, sustainable development, reproduction, values.

P. 169-183
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Sortides professionals dels bi˛legs
Durfort i Coll, MercŔ
Matèries:   Bi˛legs - Orientaciˇ professional
Mots clau: llicenciatura en biologia, bi˛leg, sortida professional.
Keywords: biology degree, biologist, job opportunity.

P. 185-198
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Necessitat de la biologia per a una formaciˇ integral en l'ensenyament secundari
Bueno i Torrens, David
Matèries:   Biologia - Educaciˇ secundÓria
Biologia - Educaciˇ secundÓria postobligat˛ria
Mots clau: biologia, batxillerat, societat, aprenentatge, formaciˇ integral.
Keywords: biology, high school, society, learning, integral formation.

P. 199-207
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet


Dades de l┤usuari/Ória