IEC Portal de publicacions > Botiga


Referència: 36822
Estudis romànics / a cura d'A. M. Badia i Margarit i Joan VenyVolum: 31
Data d´edició: 2009
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 696 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  30,00 €  
Sumari  

Articles

Polifonía de las emociones : estudio pragmático sobre la función emotiva de las partículas modales en castellano, catalán y rumano
Torrent-Lenzen, Aina
Matèries:   Pragmàtica
Català - Partícules
Castellà - Partícules
Romanès - Partícules
Mots clau: pragmalingüística, partículas modales, partículas plurimembres, polifonía, emociones.
Keywords: pragmalinguistics, modal particles, multimember particles, polyphony, emotions.

P. 7-34
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Distinció del mode verbal: ús d'una oposició fonològica al català de la Cerdanya i a l'occità
Adam i Aulinas, Montserrat
Matèries:   Català - Cerdanya - Mode
Occità - Mode
Català - Cerdanya - Fonologia
Occità - Fonologia
Mots clau: català de Cerdanya; occità; morfologia verbal; fonologia.
Keywords: Catalan in Cerdanya, Occitan, verbal morphology, phonology.

P. 35-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Articles en el parlar de Mallorca
Grimalt Gomila, Josep Antoni
Matèries:   Català - Mallorca - Article
Mallorquí - Article
Mots clau: lingüística, dialectologia, determinació, ús de l’article, morfologia.
Keywords: linguistics, dialectology, definiteness, use of the article, morphology.

P. 55-75
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

«Letres qui van per tal afar» : un nouveau salut occitano-catalan et la fortune du genre en Catalogne (I)
Uulders, Hedzer
Matèries:   Poesia provençal - S. XIII-XV - Història i crítica
Poesia catalana - S. XIII-XV - Història i crítica

Keywords: medieval literature, troubadours, genre problematics, noves rimades, salut.

P. 77-103
Citació bibliogràfica Abstract Text completText complet

L'Expressió de l'abstracció i estudi de les traduccions : les poesies d'Ausiàs Marc i la traducció espanyola de Baltasar de Romaní
Martines Peres, Josep
Matèries:   Marc, Ausiàs - Traduccions al castellà - S. XVI
Català - Article
Castellà - Article
Català - Gramàtica històrica
Castellà - Gramàtica històrica
Mots clau: traducció, sintaxi històrica, abstracció, «lo neutro».
Keywords: translation, historical syntax, abstractness, «neuter lo».

P. 105-139
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Verdadera identidad del comendador Escivà, poeta valenciano de la primera mitad del siglo XVI
Parisi, Ivan
Matèries:   Escrivà de Romaní, Baltasar
Poetes valencians - S. XVI
Mots clau: Literatura, segle xvi, València, Cancionero General, comanador Escrivà.
Keywords: Literature, 16th century, Valencia, Cancionero General, comendador Escrivà.

P. 141-162
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Joan Bernat i Baldoví: l'estètica de la paròdia
Simbor Roig, Vicent
Matèries:   Bernat i Baldoví, Josep
Paròdia
Mots clau: paròdia, sainet, “comèdia espanyola d’honor”, Don Juan Tenorio, història del teatre.
Keywords: parody, sainet (‘short farce’), “Spanish honour comedy”, Don Juan Tenorio, history of drama.

P. 163-181
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

«Enquesta sobre'l teatre en vers» a Teatralia (1908-1909): estudi i edició
Gallén Miret, Enric
Matèries:   Teatre en vers català - S. XX
Mots clau: teatre poètic, Modernisme, Noucentisme, teatre català
Keywords: poetic drama, Modernisme (‘Catalan Modernism’), Noucentisme (‘1900-ism’), Catalan drama.

P. 183-218
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Joaquim Folguera i J. V. Foix : dos poetes al servei d'un projecte literari i polític (1915-1931)
Marrugat Domènech, Jordi
Matèries:   Folguera, Joaquim
Foix, J. V.
Poetes catalans - S. XX
Poesia catalana - S. XX
Mots clau: Noucentisme, avantguarda, poesia catalana, postsimbolisme.
Keywords: Noucentisme (“1900-ism”), avant-garde, Catalan poetry, postsymbolism.

P. 219-260
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

Justificación metodológica de un atlas lingüístico para el castellano del centro de España
García Mouton, Pilar
Matèries:   Atles lingüístics
Castellà - Castella-la Manxa - Mapes

P. 263-266
Citació bibliogràfica Text completText complet

A l'entorn de les correspondències sorotàptic ≈ bàltic segons Joan Coromines: el cas del cat. créixens
Dini, Pietro U.
Matèries:   Català - Etimologia - Noms

P. 267-272
Citació bibliogràfica Text completText complet

Un Nouveau document sur les juifs de Lérida au milieu du XIVe siècle
Letrouit, Jean
Matèries:   Jueus - Lleida - S. XIV - Història - Fonts
Manuscrits llatins - Lleida - S. XIV

P. 273-277
Citació bibliogràfica Text completText complet

La Publicació de l'«Epistolari d'Antoni M. Alcover (1880-1931)»
Perea, Maria Pilar
Matèries:   Alcover, Antoni M. - Epistolaris

P. 279-309
Citació bibliogràfica Text completText complet


L'Ús dels mots palaia i llenguado segons els ictiòlegs
Duran i Ordinyana, Miquel
Matèries:   Peixos - Noms

P. 323-326
Citació bibliogràfica Text completText complet

Historial d'un centre de recerca de sociolingüística: el CUSC, Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona
Boix Fuster, Emili
Matèries:   Universitat de Barcelona. Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació

P. 327-331
Citació bibliogràfica Text completText complet

Il Centro di dilaettologia e di etnografia e le sue pubblicazioni
Frasa, Mario
Matèries:   Centro di dialettologia e di etnografia (Bellinzona)
Italià - Dialectes - Suïssa

P. 333-341
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Editorial Barcino: un projecte editorial, una idea de país
Duarte i Montserrat, Carles
Matèries:   Editorial Barcino
Casacuberta, Josep Mª de

P. 343-349
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diez años de literatura catalana en al prensa cultural de México (1996-2006): un esbozo de revisión hemerográfica
Guzmán Moncada, Carlos
Matèries:   Literatura catalana
Literatura de l'exili catalana - Mèxic
Premsa - Mèxic - S. XX

P. 351-375
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recensions

Seminario Internacional Colección paremiológica Madrid 1922-2007 (2007): Madrid: Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, 271 p.
Fontana i Tous, Joan
Matèries:   Proverbis

P. 379-381
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dahmen, Wolfgang / Schlösser, Rainer (ed.) (2007): Sexaginta, Festschrift für Johannes Kramer, Romanistik in Geschichte und Gegenwart, Beiheft 16, Hamburg: Buske
Torrent-Lenzen, Aina
Matèries:   Kramer, Johannes - Homenatges
Filologia
Lingüística

P. 381-387
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Gondar, Francisco (dir.) (2006): Bibliografía analítica da lingua galega (2004). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 398 p. (Cadernos da BILEGA, 1)
Fernández Salgado, Xosé A.
Matèries:   Gallec - Bibliografia

P. 387-391
Citació bibliogràfica Text completText complet

Álvarez, Rosario / Dubert García, Francisco / Sousa Fernández, Xulio (ed.) (2006): Lingua e territorio. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 527 p. (Colección Base. Serie Lingüïstica, 4)
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Gallec

P. 391-395
Citació bibliogràfica Text completText complet

García Arias, Xosé Luis (2000): Propuestes etimolóxigues (1975-2000). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana (Llibrería Llingüística, 11) García Arias, Xosé Lluis (2007): Propuestes etimolóxiques (2). Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana (Llibrería Llingüística, 18)
Bruguera i Talleda, Jordi
Matèries:   Asturià - Etimologia

P. 396-404
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lleal Galcerán, Coloma (dir.) / Arroyo Vega, Paloma / Cruz Piñol, Mar / Forment Fernández, Mar / Vidal Díez, Mónica (2007): Pergaminos aragoneses del Fondo Sástago: siglo XV. Zaragoza: Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C), 510 p. (Fuentes Històricas Aragonesas, 43)
Lagüéns Gracia, Vicente
Matèries:   Castellà antic - Aragó - S. XV - Textos

P. 404-408
Citació bibliogràfica Text completText complet

Carriscondo Esquivel, Francisco M. / Sinner, Carsten (ed.) (2008): Lingüística española contemporánea. Enfoques y soluciones. München: Peniope, 280 p.
Szijj, Ildikó
Matèries:   Castellà
Lingüística

P. 408-411
Citació bibliogràfica Text completText complet

Moll, Francesc de B. (2006): Gramàtica històrica catalana. Edició corregida i anotada per Joaquim Martí Mestre, amb la col·laboració de Jesús Jiménez. València: Universitat de València, 435 p. (Biblioteca Lingüística Catalana, 31)
Badia i Margarit, Antoni M.
Matèries:   Català - Gramàtica històrica

P. 411-413
Citació bibliogràfica Text completText complet

Camps, Christian / Botet, René (2007): Dictionnaire français-catalan. Perpinyà: Edicions Trabucaire
Barri i Massats, Montserrat
Matèries:   Català - Lexicografia
Francès - Lexicografia

P. 414-415
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lorente, Mercè / Estopà, Rosa / Freixa, Judit / Martí, Jaume / Tebé, Carles (éd.) (2007): Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), Universitat Pompeu Fabra. Vol. 1: De mestres, p. 1-145. Vol. 2: De deixebles, p. 146-505 (Sèrie Monografies, 11)
Boulanger, Jean-Claude
Matèries:   Lingüística
Lingüística aplicada

P. 416-426
Citació bibliogràfica Text completText complet

Munteanu Colán, Dan (2008): La posición del catalán en la Romania según su léxico latino patrimonial. Stuttgart: Ibidem Verlag, 232 páginas.
Cerdà i Massó, Ramon
Matèries:   Llengües romàniques - Lexicologia
Català - Lexicologia
Lingüística comparada

P. 427-431
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rafanell, August (2006): La il·lusió occitana. La Llengua dels catalans entre Espanya i França. 2 vol. Barcelona: Quaderns Crema, 1542 p.
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Occità - Història

P. 432-436
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan (2007): Petit atles lingüístic del domini català. Volum 1. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 182 p.
Colón Domènech, Germà
Matèries:   Atles catalans
Català - Dialectes - Mapes

P. 436-439
Citació bibliogràfica Text completText complet

Veny, Joan (2007): Escrits lingüístics mallorquins. Mallorca: Editorial Moll, 274 p.
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Català - Dialectes - Mallorca
Mallorquí

P. 439-441
Citació bibliogràfica Text completText complet

Miralles i Montserrat, Joan (2006-2008): Antologia de textos de les Illes Balears. Volums I-IV. Barcelona: Institut d'Estudis Baleàrics; Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Ferrando i Francès, Antoni
Matèries:   Literatura catalana - Balears - Antologies

P. 441-444
Citació bibliogràfica Text completText complet

Institut d'Estudis Catalans (2006): Homenatges de l'IEC a Joan Coromines, en el centenari de la seva naixença. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 175 p. (Biblioteca Filològica, LVII)
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Coromines i Vigneaux, Joan - Homenatges

P. 444-447
Citació bibliogràfica Text completText complet

Font Rotchés, Dolors (2007): L'entonació del català. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 255 p. (Biblioteca Milà i Fontanals, 53)
Julià i Muné, Joan
Matèries:   Català - Entonació

P. 448-451
Citació bibliogràfica Text completText complet

Duran, Miquel (2007): Noms i descripcions dels peixos de la mar catalana. Tom I: Agnats, condrictis, osteïctis (1a part). Palma: Moll, 464 p. (Monografies científiques, 8)
Lleonart i Aliberas, Jordi
Matèries:   Peixos - Catalunya - Nomenclatura

P. 451-456
Citació bibliogràfica Text completText complet

Wheeler, Max W. (2007): Morfologia i fonologia catalana i romànica: estudis diacrònics. Presentació de Manuel Pérez Saldanya. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 240 p. (Biblioteca Sanchis Guarner)
Lloret, Maria-Rosa
Matèries:   Català - Morfologia
Català - Fonologia
Llengües romàniques - Morfologia
Llengües romàniques - Fonologia

P. 456-462
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pons Moll, Clàudia (2007): La teoria de l'optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 374 p. (Biblioteca Milà i Fontanals, 51)
Rosàs i Redondo, Laia
Matèries:   Català - Balears - Fonologia

P. 463-467
Citació bibliogràfica Text completText complet

Bonnet, Marie Rose / Cierbide, Ricardo (2006): Estatutos de la Orden de San Juan de Jerusalén: Edición crítica de los Manuscritos Occitanos (s. XIV) / Les statuts de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem: Édition critique des manuscrites en langua d'oc (XIVe siècle). País Vasco: Argitalpen Zerbitzua Servicio Editorial, Universidad del País Vasco
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Hospitalers - Història
Occità - Història

P. 467-468
Citació bibliogràfica Text completText complet

Carrera, Aitor (2007): Gramatica aranesa. Lleida: Pagès editors, 288 paginas
Taupiac, Jacme
Matèries:   Aranès - Gramàtica

P. 468-471
Citació bibliogràfica Text completText complet

Glessgen, Martin-D. / Thibault, André (dir.) 82005): La lexicographie différentielle du français et le Dictionnaire des régionalismes de France, Actes du Colloque en l'honneur de Pierre Rézeau pour son soixante-cinquième anniversaire (Strasbourg, Université Mac Bloch, 20-22 juin 2003). Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005
Boutier, Marie-Guy
Matèries:   Francès - Lexicografia

P. 471-473
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cifuentes i Comamala, Lluís (2006): La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement. 2a edició revisada i ampliada (1a ed., 2002). Barcelona: Universitat de Barcelona; Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, 2006, 454 + [12] p., il·lustracions (Col·lecció Blanquerna, 3)
Arrizabalaga Valbuena, Jon
Matèries:   Ciència - Història
Català - Ús

P. 474-476
Citació bibliogràfica Text completText complet

Balcells, Albert / Pujol, Enric (2002): Història de l'Institut d'Estudis Catalans. Vol. I: 1907-1942. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans; Catarroja: Editorial Afers. Balcells, Albert / Izquierdo, Santiago / Pujol, Enric (2007): Història de l'Institut d'Estudis Catalans. Vol. II: De 1942 als temps recents. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Moran i Ocerinjauregui, Josep
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans - Història

P. 476-482
Citació bibliogràfica Text completText complet

Codina, Francesc / Pinyol, Ramon / Tort, Antoni / Tuneu, Miquel (ed.) (2007): Miscel·lània Ricard Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam. Vic: EUMO Editorial; Universitat de Vic, 854 p. (Documents, 40)
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Torrents, Ricard - Miscel·lànies

P. 482-485
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sabadell-Nieto, Joana (coordinadora general) / Kortazar, Jon / Fraga, Lucía / Paz Gago, José M. (ed.) (2007): Cien años de poesía. 53 poemas en catalán, gallego y vasco: estructuras poéticas, pausas críticas. Bern: Peter Lang, 594 p.
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Poesia catalana
Poesia gallega
Poesia basca

P. 485-488
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cingolani, Stefano M. (2007): La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques. Barcelona: Editorial Base, 328 p. (Base Històrica, 24)
Genís Mas, Daniel
Matèries:   Corona catalanoaragonesa - Història - Fonts

P. 488-493
Citació bibliogràfica Text completText complet

Soldevila, Ferran (ed.) (2007): Les quatre grans cròniques. I. Llibre dels feits del rei En Jaume. Revisió filològica de Jordi Bruguera, revisió històrica de M. Teresa Ferrer i Mallol. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 532 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 63)
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Jaume I, Rei de Catalunya-Aragó. Llibre dels feits
Corona catalanoaragonesa - Història - Fonts

P. 493-498
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cingolani, Stefano Maria (2006): Historiografia, propaganda i comunicació al segle XIII: Bernat Desclot i les dues redaccions de la seva crònica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 784 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXVIII)
Aguilar Àvila, Josep Antoni
Matèries:   Desclot, Bernat. Crònica del rei En Pere
Cròniques catalanes - Història i crítica

P. 498-508
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curial e Güelfa. Edició a cura d'Antoni Ferrando. Toulouse: Anacharsis, 2007, 406 p.
Butinyà i Jiménez, Júlia
Matèries:   Curial e Güelfa - Crítica i interpretació

P. 508-516
Citació bibliogràfica Text completText complet

Curial e Guelfe.Traducció de Jean Marie Barberà. Toulouse: Anarchasis, 2007, 429 p.
Butinyà i Jiménez, Júlia
Matèries:   Curial e Güelfa - Crítica i interpretació

P. 516-520
Citació bibliogràfica Text completText complet

Martorell, Joanot (2007): Der Roman vom Weissen Ritter Tirant lo Blanc. Aus der altkatalanischen Sprache des Königreichs Valencia erstmals ins Deutsche gebracht von Fritz Vogelgsang. 3 Vols. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 700 p., 368 p., 519 p.
Hauf i Valls, Albert G.
Matèries:   Martorell, Joanot. Tirant lo Blanc - Crítica i interpretació

P. 520-524
Citació bibliogràfica Text completText complet

Roig, Jaume (2006): Espill, Edició, traducció i comentaris d'Antònia Carré. Barcelona: Quaderns Crema, 891 p. (Sèrie Gran, 25)
Ysern i Lagarda, Josep-A.
Matèries:   Roig, Jaume, m. 1478. Espill - Crítica i interpretació

P. 524-529
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibre dels secrets de agricultura casa rrstica y pastoril
Martínez Taberner, Catalina
Matèries:   Agricultura - Catalunya - Obres anteriors al 1800

P. 530-532
Citació bibliogràfica Text completText complet

Repertori de manuscrits catalans (1620-1714). Volum I. Barcelona: Biblioteca de Catalunya. Compilació a cura de Maria Toldrà amb la col·laboració d'Anna Gudayol. Direcció d'Eulàlia Duran. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2006, 681 p. (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXI)
Mahiques i Climent, Joan
Matèries:   Manuscrits catalans - S. XVII-XVIII

P. 532-533
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rossich, Albert / Valsalobre, Pep (2006): Poesia catalana del barroc. Antologia. Bellcaire d'Empordà: Vitel·la, 404 p. (Philologica: Sèrie Textos, 1)
Prat, Oriol
Matèries:   Poesia catalana - S. XVII-XVIII

P. 533-535
Citació bibliogràfica Text completText complet

Valsalobre, Pep / Sansano, Biel (ed.) (2006): Francesc Fontanella: una obra, una vida, un temps. Bellcaire d'Empordà: Edicions Vitel·la, 353 p. (Philologica: Sèrie Estudis, 1)
Bover Font, August
Matèries:   Fontanella i Garraver, Francesc
Literatura catalana - S. XVII

P. 535-537
Citació bibliogràfica Text completText complet

Teatre burlesc català del segle XVIII. Edició crítica de Josep M. Sala-Valldaura. Barcelona: Barcino, 2007, 392 p.
Massip Bonet, Francesc
Matèries:   Burlesc (Teatre) - Països Catalans - S. XVIII

P. 537-538
Citació bibliogràfica Text completText complet

Malé, Jordi / Miralles, Eulàlia (2007): Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània. Aula Carles Riba. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 219 p.
Forrellat, Antoni
Matèries:   Mitologia clàssica en la literatura
Literatura catalana
Literatura moderna

P. 538-540
Citació bibliogràfica Text completText complet

Panyella, Ramon (ed.) (2007): La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània. Actes del Congrés Internacional «La projecció social de l'escriptor en la literatura catalana contemporània». Barcelona/Bellaterra, 26, 27 i 28 d'octubre de 2005. Barcelona: PUNCTUM & GELC, 680 p.
Ferrer i Puig, Jaume
Matèries:   Literatura catalana - S. XX
Escriptors catalans - S. XX

P. 540-542
Citació bibliogràfica Text completText complet

Prat, Enric / Vila, Pep (ed.) (2006): Actes de les Terceres Jornades d'Estudi sobre la vida i obra de Caterina Albert «Víctor Català» (en ocasió del centenari de Solitud 1905-2005). Girona: CCG Edicions, 397 p. Ribera Llopis, Juan Miguel (2007): Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, i de la seva obra. Girona: CCG Edicions, 342 p.
Comadran Orpi, Marc
Matèries:   Català, Víctor (Albert i Paradís, Caterina)
Català, Víctor. Solitud

P. 543-549
Citació bibliogràfica Text completText complet

Pons, Margalida / Ripoll, Maria Isabel (ed.) (2007): Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 461 p. (Biblioteca Abat Oliba, 278)
González i Tura, Oriol
Matèries:   Alcover, Joan - Crítica i interpretació
Costa i Llobera, Miquel - Crítica i interpretació

P. 549-552
Citació bibliogràfica Text completText complet

Malé, Jordi (2006): Carles Riba i la traducció. Barcelona: Punctum & Trilcat, 120 p. (Quaderns, 1)
Sullà, Enric
Matèries:   Riba i Bracons, Carles - Crítica i interpretació
Traducció - Catalunya - S. XX

P. 552-555
Citació bibliogràfica Text completText complet

Graña i Zapata, Isabel (2007): Els poetes de l'Escola Mallorquina i l'Associació per la Cultura de Mallorca. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 567 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 122)
Camps i Arbós, Josep
Matèries:   Poesia catalana - Mallorca - S. XX

P. 555-558
Citació bibliogràfica Text completText complet

Martínez-Gil, Víctor / Gavagnin, Gabriella (dir.) (2006): Indesinenter. Anuari Espriu 1. Arenys de Mar: Punctum; Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, 166 p. Martínez-Gil, Víctor / Gavagnin, Gabriella (dir.) (2007): Indesinenter. Anuari Espriu 2. Arenys de Mar: Punctum; Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, 160 p.
March Massós, Martí
Matèries:   Espriu i Castelló, Salvador

P. 558-561
Citació bibliogràfica Text completText complet

Camps, Christian (coord.) (2007): La poesia de Miquel Martí i Pol. Peronnas: Éditions de la Tour Gile, 198 p. (Collection Catalane, 9)
Falguera Garcia, Enric
Matèries:   Martí i Pol, Miquel - Crítica i interpretació

P. 561-564
Citació bibliogràfica Text completText complet

Llibres rebuts

Zilg, Antje (2006): Markennamen im italienischen Lebensmittelmarkt. Wilhelmfeld: Gottfried Egert Verlag, 261 p. [pro lingua, Band 41]
Matèries:   Marques de fàbrica - Itàlia - Noms

P. 565
Citació bibliogràfica Text completText complet

Manent, Albert / Cervera, Joan (2006): Els noms populars de núvols, boires i vents. Lleida: Pagès editors, 70 p.
Matèries:   Núvols - Noms
Boira - Noms
Vents - Noms

P. 565
Citació bibliogràfica Text completText complet

Grau i Pujol, Josep Maria (coord.) (2007): Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira: dos montblanquins apassionats pels llibres. Montblanc: Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, 78 p. (Biografies, 2)
Matèries:   Llibreters - Catalunya - Biografia

P. 565-566
Citació bibliogràfica Text completText complet

Real Mercadal, Neus (2007): Aurora Bertrana, periodista dels anys vint i trenta. Girona: CCG Edicions, 181 p. (Biblioteca Fundació Valvi, 8)
Matèries:   Periodistes - Catalunya

P. 566
Citació bibliogràfica Text completText complet

Simbor, Vicent (ed.) (2006): Joan Fuster: relacions personals, relacions literàries. III Jornada «Joan Fuster» (Sueca, 10 de novembre de 2005). València: Universitat de València, 144 p. (Càtedra Joan Fuster, 3)
Matèries:   Fuster, Joan
Fuster, Joan - Crítica i interpretació

P. 566-567
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diversos autors (2006): El Modernisme literari a Tarragona. Tarragona: Arola Editors, 230 p. (Col·lecció Morera d'Estudis Locals, 11)
Matèries:   Modernisme (Literatura) - Tarragona

P. 567
Citació bibliogràfica Text completText complet

Carbó, Ferran (2007): La poesia catalana del segle XX. Alzira: Bromera, 143 p. (Essencial, 8)
Matèries:   Poesia catalana - S. XX

P. 567
Citació bibliogràfica Text completText complet

Arenas, Carme / ?krabec, Simona (2006): La literatura catalana i la traducció en un món globalitzat. Catalan literature and translation in a globalized world. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes; Institut Ramon Llull, 127 p.
Matèries:   Literatura catalana - Traduccions

P. 567-568
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jané i Lligé, Jordi / Kabatek, Johannes (ed.) (2007): Fronteres entre l'universal i el particular en la literatura catalana. Aachen: Shaker Verlag, 214 p. (Biblioteca Catalànica Germànica, 6)
Matèries:   Literatura catalana - Influència estrangera
Literatura catalana - Traduccions

P. 568
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lladó, Jordi (2006). Ramon Vinyes: un home de lletres entre Catalunya i el Carib. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 243 p. (Arxius i Societat. Quaderns de Divulgació Històrica, 1)
Matèries:   Escriptors catalans - S. XX

P. 568-569
Citació bibliogràfica Text completText complet

Malé, Jordi (ed.) (2007): Del mite als mites. Jornada internacional. 10 de març del 2006. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 136 p. (Aula Carles Riba, 1)
Matèries:   Mitologia

P. 569
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica

Transcorreguts deu anys de la revista... (ER, XXII - 2000 / ER, XXXI - 2009)
Badia i Margarit, Antoni M. ; Veny i Clar, Joan
Matèries:   Estudis Romànics - Revistes

P. 571
Citació bibliogràfica Text completText complet


Presentació a l'IEC de les obres publicades en commemoració del centenari de Joan Coromines
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Coromines i Vigneaux, Joan - Aniversaris, etc.

P. 572
Citació bibliogràfica Text completText complet

Simposi Internacional sobre el Català al Segle XX: Balanç de la situació i perspectives (Barcelona, octubre de 2007)
Vallverdú i Canes, Francesc
Matèries:   Català - Congressos

P. 573-574
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Etimologia. Part de la lingüística o ciència autònoma? (IEC, abril i maig de 2008)
Rabella i Ribas, Joan Anton
Matèries:   Etimologia

P. 574
Citació bibliogràfica Text completText complet

L'Institut d'Estudis Catalans a les Pitiüses: Jornades de la Secció Filològica (Eivissa, maig de 2008)
Serra Planells, Marià
Matèries:   Institut d'Estudis Catalans. Secció Filològica - Congressos

P. 575-576
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació del primer volum del Petit Atles Lingüístic del Domini Català (Barcelona, juny de 2008)
Massip Bonet, M. Àngels
Matèries:   Atles lingüístics
Català - Dialectes - Mapes

P. 576-577
Citació bibliogràfica Text completText complet

75è aniversari de les Normes de Castelló: una commemoració oportuna
Pitarch i Almela, Vicent
Matèries:   Normes de Castelló

P. 577-580
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades d'homenatge a Ramon Aramon i Serra en el centenari de la seva naixença, 1907-2007 (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, desembre de 2007)
Bruguera i Talleda, Jordi
Matèries:   Aramon i Serra, Ramon - Homenatges

P. 580-581
Citació bibliogràfica Text completText complet

Investidura com a doctor Honoris Causa del professor Antoni M. Badia i Margarit a la Universitat de les Illes Balears
Matèries:   Badia i Margarit, Antoni M. - Condecoracions acadèmiques

P. 581
Citació bibliogràfica Text completText complet

Homenatge de la Universitat de Barcelona al rector Antoni Maria Badia i Margarit
Pons i Griera, Lídia
Matèries:   Badia i Margarit, Antoni M. - Homenatges

P. 581-583
Citació bibliogràfica Text completText complet

Investidura com a doctor Honoris Causa del professor Joan Veny a la Universitat de València, 25 d'abril de 2008
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Veny i Clar, Joan - Homenatges

P. 583
Citació bibliogràfica Text completText complet

José Antonio Pascual, vicedirector de la RAE
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 583
Citació bibliogràfica Text completText complet


CLUB 15, Quinzè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: «De les paraules als fets. Les actituds i les ideologies en els canvis dels comportaments lingüístics» (19 de novembre de 2007)
Badia i Cardús, Montserrat
Matèries:   Lingüística - Congressos

P. 584-586
Citació bibliogràfica Text completText complet

Cicle «La Romània conflictiva» (Universitat de les Illes Balears, febrer-abril i octubre-desembre de 2007)
Corbera i Pou, Jaume
Matèries:   Llengües romàniques - Aspectes socials

P. 586-588
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques (Barcelona, maig del 2008)
Domènech, Ona ; Estopà Bagot, Rosa
Matèries:   Llengües romàniques - Neologismes - Congressos

P. 588-590
Citació bibliogràfica Text completText complet

Societat d'Onomàstica al País Valencià (desembre de 2007)
Garcia Perales, Vicent
Matèries:   Onomàstica - Congressos

P. 591
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXXV Col·loqui de la Societat d'Onomàstica: «L'onomàstica de les illes del Mediterrani occidental» (L'Alguer, 10-11 de maig de 2008)
Scala, Luca
Matèries:   Onomàstica - Congressos

P. 592
Citació bibliogràfica Text completText complet

VII Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Barcelona-Andorra, juliol-agost de 2008)
Font Serralta, Miquel
Matèries:   Català - Cursos

P. 592-593
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Jornades d'Etnobotànica en Llengua Catalana (Artà, maig de 2008)
Villalonga, Joan Carles
Matèries:   Etnobotànica - Congressos

P. 593-595
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Jornades d'Intercanvi Cultural (Eivissa 10-11 i 12 d'octubre de 2008)
Alegre i Urgell, Montserrat
Matèries:   Filologia catalana - Eivissa - Congressos

P. 595-597
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Multilingüisme a les universitats en l'espai europeu d'educació superior (Barcelona, octubre de 2007)
Mestres i Serra, Josep M.
Matèries:   Multilingüisme - Europa - Congressos
Llengua i ensenyament - Europa - Congressos

P. 597-598
Citació bibliogràfica Text completText complet

Les Llengües de signes com a llengües minoritàries: perspectives lingüístiques, socials i polítiques (Barcelona, juliol de 2008)
Mestres i Serra, Josep M.
Matèries:   Llenguatge de signes - Congressos

P. 598-599
Citació bibliogràfica Text completText complet

Presentació de la tesi doctoral de Xosé Afonso Álvarez Pérez a la Universitat de Santiago de Compostela el dia 29 d'abril de 2008
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Tesis i dissertacions acadèmiques
Gallec

P. 599
Citació bibliogràfica Text completText complet

XXIX Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 9 de mayo de 2008). Celebración institucional anual de la Academia de la Llingua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Dia de les Lletres Asturianes

P. 599
Citació bibliogràfica Text completText complet

Programa Formativo de la Academia de la Llingua Asturiana
Cano González, Ana María
Matèries:   Academia de la Llingua Asturiana - Activitats
Asturià - Cursos

P. 599-601
Citació bibliogràfica Text completText complet


Seminario Internacional «Léxico, Semántica y Diccionario Histórico» (Getafe, Universidad Carlos III de Madrid, 25-26 de octubre de 2007)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Castellà - Lexicografia - Congressos

P. 603
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornadas Internacionales «Fronteras de un Diccionario: las palabras en movimiento» (Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 15-16 de noviembre de 2007)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Lexicografia - Congressos

P. 603-604
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congreso Internacional «Códices literarios españoles (Edad Media). VIII Centenario del códice del Cantar del Cid» (San Millán de la Cogolla, 28 de noviembre - 1 de diciembre de 2007)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Manuscrits - Espanya - Congressos
Literatura espanyola - Congressos

P. 604-605
Citació bibliogràfica Text completText complet

XII Encuentros Complutenses en torno a la Traducción (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 17-19 de abril de 2008)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Traducció - Congressos

P. 605
Citació bibliogràfica Text completText complet

Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense, septiembre de 2007 - junio de 2008)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Fraseologia - Congressos
Proverbis - Història i crítica - Congressos

P. 605-606
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congreso Intenacional «La obra de Lapesa desde la filología actual» (Madrid, Facultad de Filología, Universidad Complutense, 11 a 13 de junio de 2008)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Lapesa, Rafael - Homenatges
Filologia castellana - Congressos

P. 606-607
Citació bibliogràfica Text completText complet

Congreso Internacional «Nuevas miradas, nuevas propuestas. II Congreso Internacional de la sociedad de estudios medievales y renacentistas» (San Millán de la Cogolla, 10-13 de septiembre de 2008)
Rodríguez Molina, Javier
Matèries:   Literatura - Història i crítica - Congressos

P. 607-608
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recepción de Salvador Gutiérrez Ordóñez como académico de número de la Real Academia Española (Madrid, 24 de febrero de 2008)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 608
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recepción de Javier Marías como académico de número de la Real Academia Española (Madrid, 27 de abril de 2008)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 608
Citació bibliogràfica Text completText complet

Recepción de Darío Villanueva como académico de número de la Real Academia Española (Madrid, 8 de junio de 2008)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 609
Citació bibliogràfica Text completText complet

Elección de José Merino y José Luis Borau como miembros de número de la Real Academia Española (Madrid, 27 de marzo de 2008)
Torrens Álvarez, María Jesús
Matèries:   Real Academia Española - Membres

P. 609
Citació bibliogràfica Text completText complet

I i II Encontres Internacionals Curial e Güelfa. Aspectes lingüístics i culturals (Santander, juliol de 2007 i la Nucia, febrer de 2008)
Sánchez López, Elena ; Fuster Ortuño, M. Àngels
Matèries:   Curial e Güelfa - Congressos

P. 609-611
Citació bibliogràfica Text completText complet

XVII Coloquio Internacional del Atlas Lingüístico Románico: Fauna y flora silvestre (Madrid, 19-23 de septiembre de 2007)
Gil Peña, Noelia ; Martínez Paricio, Violeta
Matèries:   Atles lingüístics - Congressos
Llengües romàniques - Mapes - Congressos

P. 611-612
Citació bibliogràfica Text completText complet

Reunión del Consejo de Redacción del Atlas Lingüístico Románico (Madrid, 9-10 de junio de 2008)
Martínez Paricio, Violeta
Matèries:   Atles lingüístics
Llengües romàniques - Mapes

P. 612
Citació bibliogràfica Text completText complet

V Trobada d'estudis i recerques sobre la llengua aragonesa i la seva literatura, Osca (14 al 16 de febrer de 2008)
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Filologia aragonesa - Congressos

P. 612-613
Citació bibliogràfica Text completText complet

Conferencia sobre "toponímia urbana: enjocs i significacions" (Tolosa, març de 2008)
Camprubí, Michel
Matèries:   Toponímia - Congressos

P. 613-614
Citació bibliogràfica Text completText complet

Colloque Prescriptions en Langue (histoire, succès, limites) (París, novembre de 2007)
Sabater Berenguer, Marta
Matèries:   Normalització lingüística - Congressos

P. 614-615
Citació bibliogràfica Text completText complet


Congrés Internacional «Gènere i modernitat a la Catalunya contemporània. Escriptores republicanes». Universitat Autònoma de Barcelona, 25 i 26 d'octubre de 2007
Mitjavila, Roser
Matèries:   Escriptores catalanes - S. XX - Congressos

P. 617-618
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ser al món: la cultura catalana a la Fira de Frankfurt
Duarte i Montserrat, Carles
Matèries:   Fira Internacional del Llibre de Frankfurt (2007)

P. 618-619
Citació bibliogràfica Text completText complet

Record de Jordi Sarsanedas : actes d'homenatge celebrats al Palau Robert de Barcelona (novembre 2007)
González i Tura, Oriol ; Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Sarsanedas i Vives, Jordi - Homenatges

P. 619-622
Citació bibliogràfica Text completText complet

IV Jornada sobre Literatura i Ensenyament: Com ensenyar literatura. Aula Màrius Torres (Lleida, març de 2008)
Malé i Pegueroles, Jordi
Matèries:   Literatura - Ensenyament - Congressos

P. 622
Citació bibliogràfica Text completText complet

«Segon Simposi Agustí Bartra». (Universitat Autònoma de Barcelona i Biblioteca Central de Terrassa, 27 i 28 de març de 2008)
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Bartra, Agustí - Congressos

P. 622-624
Citació bibliogràfica Text completText complet

Jornades Mercè Rodoreda a la Toscana (Pisa, abril de 2008)
Mallafrè i Gavaldà, Joaquim
Matèries:   Rodoreda, Mercè - Congressos

P. 625
Citació bibliogràfica Text completText complet

«Jornada Jaume Cabré» celebrada el dimecres dia 7 de maig de 2008 a la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona
Aulet i Amela, Jaume
Matèries:   Cabré i Fabré, Jaume - Congressos

P. 626-627
Citació bibliogràfica Text completText complet

I Col·loqui Internacional del Projecte «Mimesi» (Barcelona, maig de 2008)
Prat, Oriol
Matèries:   Poesia - S. XVI-XVII - Congressos

P. 627-628
Citació bibliogràfica Text completText complet

II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània: «Llengua literària i traducció (1892-1939)» (Barcelona, juliol de 2008)
Ramis, Josep Miquel
Matèries:   Literatura catalana - Congressos
Traducció - Congressos

P. 629-630
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lectura de la tesi doctoral La revolució silenciosa: prosa i narrativa cinematogràfiques dels «silent days» de Teresa Iribarren i Donadeu (Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona)
Llordella, Montserrat
Matèries:   Tesis i dissertacions acadèmiques
Cinematografia i literatura
Literatura catalana - Història i crítica

P. 630
Citació bibliogràfica Text completText complet

Lectura de la tesi doctoral Estudi de «Pont Blau» (1952-1963). Una revista cultural i literària entre l'exili a Mèxic i els Països Catalans de Marta Noguer Ferrer (Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona)
Llordella, Montserrat
Matèries:   Tesis i dissertacions acadèmiques
Pont blau (Revista)

P. 631
Citació bibliogràfica Text completText complet

Defensa de la tesi doctoral de Sara Vicent Santamaria «La Faula de Guillem de Torroella: literatura i folklore»
Aguilar Àvila, Josep Antoni
Matèries:   Tesis i dissertacions acadèmiques
Torroella, Guillem de. Faula

P. 631-634
Citació bibliogràfica Text completText complet

Necrologies

Michel Melillo (1915-2004)
Caratù, Pasquale
Matèries:   Melillo, Michele - Necrologia

P. 635-640
Citació bibliogràfica Text completText complet

Giovan Battista Pellegrini (1921-2007)
Marcato, Carla
Matèries:   Pellegrini, Giovan Battista - Necrologia

P. 640-642
Citació bibliogràfica Text completText complet

Francisco Candel Tortajada (Paco Candel) (1925-2007)
Gargallo Gil, José Enrique
Matèries:   Candel i Tortajada, Francesc - Necrologia

P. 642-643
Citació bibliogràfica Text completText complet

Ramón Carnicer Blanco (1912-2007)
Manent i Segimon, Albert
Matèries:   Carnicer Blanco, Ramón - Necrologia

P. 643-644
Citació bibliogràfica Text completText complet

Manuel C. Díaz y Díaz (1925-2008)
Mesa, Juan
Matèries:   Díaz y Díaz, Manuel C. - Necrologia

P. 644-645
Citació bibliogràfica Text completText completSalvador Escamilla (1931-2008)
Pujadó, Miquel
Matèries:   Escamilla, Salvador - Necrologia

P. 655-656
Citació bibliogràfica Text completText complet

Diego Catalán (1928-2008)
Forneiro, José Luis
Matèries:   Catalán, Diego - Necrologia

P. 656-659
Citació bibliogràfica Text completText complet

Rafael Caria (1941-2008)
Scala, Luca
Matèries:   Caria, Rafael - Necrologia

P. 659-661
Citació bibliogràfica Text completText complet

Emili Giralt i Raventós (1927-2008)
Serra i Puig, Eva
Matèries:   Giralt i Raventós, Emili - Necrologia

P. 661-663
Citació bibliogràfica Text completText complet

Henrike Knörr (1947-2008)
Iñigo, Andrés
Matèries:   Knörr, Henrike - Necrologia

P. 664-665
Citació bibliogràfica Text completText complet

Sebastià Trias Mercant (1933-2008)
Ripoll Perelló, Maribel
Matèries:   Trias Mercant, Sebastià - Necrologia

P. 665-667
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària