IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 42003
Educació i Història: Revista d'Història de l'EducacióVolum: 15 (gener-juny 2010)
Data d´edició: 2010
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 262 p. : il·l. ; 21 cm
Editorial: IEC : [coedició amb] Universitat de les Illes Balears

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Fotografia i història de l'educació = Photography and history of education

Presentació : Fotografia i història de l'educació = Photography and History of Education
Comas Rubí, Francesca
Matèries:   Educació - Història - Fonts
Fotografia en la historiografia

P. 11-17
Citació bibliogràfica Text completText complet

Mirant a la història i aprenent a experimentar amb nous mètodes = Looking at history and learning to experiment with new methods
Riego Amézaga, Bernardo
Matèries:   Fotografia en la historiografia
Història - Fonts
Mots clau: fotografia, història, mètodes d’investigació, imatges, segle XIX, segle XX, Espanya, educació, socialització tecnològica, digitalització, societat del coneixement, anàlisi d’imatges, espectador, cultura visual, educació i tecnologia.
Keywords: Photography, History, Research Methods, Images, Nineteenth Century, Twentieth Century, Spain, Education, Socialization, Technology,
Palabras clave: fotografía, historia, métodos investigación, imágenes, siglo XIX, siglo XX, España, educación, socialización tecnológica, digitalización, sociedad del conocimiento, análisis imágenes, espectador, cultura visual, educación y tecnología.

P. 19-39
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Ús pedagògic de la fotografia històrica = Pedagogical use of historical photography
Rodríguez de las Heras, Antonio
Matèries:   Fotografia - Didàctica
Fotografia en l'ensenyament
Mots clau: història, fotografia, metodologia, TIC, pedagogia.
Keywords: History, Photography, Methodology, ICT, Pedagogy.
Palabras clave: historia, fotografía, metodología, TIC, pedagogía.

P. 41-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Imatges fotogràfiques de temàtica educativa en col·leccions i arxius públics i privats = Photographic images with educational themes in public and private collections and archives
Argerich, Isabel
Matèries:   Educació - Espanya - Història - S. XIX-XX - Fonts
Fotografies - Col·leccionistes i col·leccions - Espanya
Fotografies - Arxius - Espanya
Mots clau: fotografia, processos fotogràfics, educació, arxiu, col·lecció, conservació, recuperació, recursos documentals, accessibilitat.
Keywords: Photography, photographic processes, education, archive, collection, conservation, recovery, documentary resources, accessibility.
Palabras clave: Fotografía, procesos fotográficos, educación, archivo, colección, conservación, recuperación, recursos documentales, accesibilidad.

P. 55-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Fotografia de temàtica escolar en arxius no especialitzats : notes sobre fons en imatge a Mallorca = The school photography in non specialized archives : notes about images collections in Majorca
Aguiló Ribas, Catalina ; Mulet Gutiérrez, Maria-Josep ; Pinya Llinàs, Paula
Matèries:   Educació - Mallorca (Balears) - Història - S. XIX-XX - Fonts
Fotografies - Arxius - Mallorca
Mots clau: fotografia, patrimoni fotogràfic, Mallorca, educació, fotografia escolar, fons no especialitzats en imatge.
Keywords: Photography, photographic heritage, Majorca, education, school photography, non specialized archives.
Palabras clave: Fotografía, patrimonio fotográfico, Mallorca, educación, fotografía escolar, fondos no especializados en imagen.

P. 73-98
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sobre el treball amb fonts: consideracions des del taller sobre la història de l'educació = About working with sources: reflections from the historian of education's workplace
Depaepe, Marc ; Simon, Frank
Matèries:   Educació - Història - Fonts
Fotografia en la historiografia
Mots clau: taller d’historiador d’educació, revistes pedagògiques, estadístiques, fonts materials, fotografies.
Keywords: Workplace of the historian of education, educational journals, statistics, material sources, photographs.
Palabras clave: Taller de historiador de educación, revistas pedagógicas, estadísticas, fuentes materiales, fotografías.

P. 99-122
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

How (un-)useful are images for understanding histories of education? : About teacher centeredness and new education in Dutch primary schools: 1920-1985 = Com són d'(in)útils les imatges per entendre les històries de l'educació? : L'ensenyament centrat en el mestre i l'Escola Nova als centres de primària holandesos: 1920-1985
Braster, Sjaak
Matèries:   Educació - Holanda - Història - S. XX - Fonts
Fotografia en la historiografia
Mots clau: imatges, història, educació.
Keywords: Images, history, education.
Palabras clave: imágenes, historia, educación.

P. 123-148
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

The School album: images, insights and inequalities = L'àlbum de l'escola: imatges, introspecció i desigualtats
Grosvenor, Ian
Matèries:   Fotografia en la historiografia
Educació - Història - Fonts
Educació - Anglaterra - Història - S. XX - Fonts
Mots clau: escolarització, biografia social, la mirada experta, exhibició, digitalització.
Keywords: schooling; social biography; the knowing gaze; display; digitization.
Palabras clave: escolarización, biografía social, la mirada experta, exhibición, digitalización.

P. 149-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Imatges fotogràfiques i cultura escolar en el franquisme: una exploració de l'arxiu etnogràfic = Photographs and school culture in francoism: an exploration of the ethnographical archive
Del Pozo Andrés, Maria del Mar ; Rabazas Romero, Teresa
Matèries:   Fotografia en la historiografia
Educació - Espanya - Història - 1939-1975 - Fonts
Franquisme i educació - Fonts
Mots clau: cultura escolar, iconografia educativa, ensenyament primari en el franquisme.
Keywords: School culture, educational iconography, elementary education, Francoism.
Palabras clave: cultura escolar, iconografía educativa, enseñanza primaria en el franquismo.

P. 165-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Les Pràctiques educatives de l'escoltisme de Mallorca durant la dictadura franquista a través de les fotografies = Educational scouting practices in Mallorca during the Franco dictatorship seen through photographs
Comas Rubí, Francesca ; March Manresa, Miquel ; Sureda i Garcia, Bernat
Matèries:   Fotografia en la historiografia
Escoltisme - Mallorca (Balears) - Història - 1939-1975 - Fonts
Mots clau: moviments juvenils, escoltisme, fotografia, Mallorca.
Keywords: youth movements, scouts, photography, Mallorca.
Palabras clave: movimientos juveniles, scouts, fotografía, Mallorca.

P. 195-226
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis = Essays and researches

Formació professional, instrucció i adoctrinament a l'empresa Segarra (la Vall d'Uixó, Castelló) durant el franquisme = Professional training, instruction and indoctrination at the Segarra company (La Vall d'Uixó -Castelló-) within the Franco period
Payà Rico, Andrés
Matèries:   Franquisme i educació - País Valencià
Formació professional - País Valencià - Història - 1939-1975
Paternalisme - País Valencià - 1939-1975
Mots clau: franquisme, formació professional, escola d’aprenents, paternalisme industrial, història de l’educació valenciana.
Keywords: Franco period, professional training, apprentice school, industrial paternalism, history of valencian education.
Palabras clave: franquismo, formación profesional, escuela de aprendices, paternalismo industrial, historia de la educación valenciana.

P. 229-252
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Altres

Informació sobre els autors dels articles = Information about the authors of the articles

P. 253-257
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària