IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 44263
Revista catalana de micologiaVolum: 30 : desembre de 2008
Data d´edició: 2008
ISSN (format paper): 1135-1225
ISSN (format digital): 2014-0452
Descripció física: 121 p. : il·l., fot. col. ; 24 cm
Editorial: Societat Catalana de Micologia

Altres números:

Obra digital
Sumari  
Contribució a l'estudi dels fongs de Sant Joan de l'Erm i la Vall de Santa Magdalena (II)
Montón i Martínez, Joan J. ; Cortés i Moragrega, Carles
Matèries:   Fongs - Pirineu Català
Fongs - Lleida (Catalunya : Província)
Mots clau: Fongs, Ascomicets, Teliomicets, Basidiomicets, corologia, Lleida, Catalunya, Espanya.
Keywords: Fungi, Ascomycele, Teliomycele, Basidiomycele, chorology, Lleida, Catalonia, Spain.
Palabras clave: : Hongos, Ascomicetes, Teliomicetes, Basidiomicetes, corología, L1eida, Cataluña, España.

P. 1-11
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Contribució al coneixement micològic de les Illes Balears. XVI
Siquier i Vigrós, Josep Lleonard ; Salom, Joan Carles
Matèries:   Ascomicets - Balears
Basidiomicets - Illes Balears
Mots clau: Ascomicets, Basidiomicets, ecologia, taxonomia, corologia, Mallorca, Illes Balears.
Keywords: Ascomycetes, Basidiomycetes, ecology, taxonomy chorology, Majorca, Balearic Islands.
Palabras clave: Ascomicetes, Basidiomicetes, ecología, taxonomía, corología, Mallorca, Islas Baleares.

P. 13-25
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Bolets de Catalunya de la Península Ibèrica i de les Illes Balears 2009

P. 26
Citació bibliogràfica Text completText complet

Una Combinación y tres especies nuevas de Lichenochora (Phyllachorales, ascomicetes liquenícolas), y notas adicionales para el género
Etayo Salazar, Javier ; Navarro-Rosinés, Pere
Matèries:   Ascomicets
Fongs liquenícoles

Keywords: Lichenochora, Phyllachorales, 1ichenicolous fungi, taxonomy, corology, Europe, Spain, United Kingdom, Iceland . Italy, Luxembourg , Russia, USA.
Palabras clave: Lichenochora, Phyllachorales, hongos liquenícolas, taxonomía, corología, España, Gran Bretaña , Islandia. Ita1ia, Luxemburgo, Rusia, USA.

P. 27-44
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Dues Laccaria interessants trobades a Girona
Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel ; Macau, Narcís
Matèries:   Basidiomicets - Girona (Catalunya : Província)
Mots clau: Agaricals, Basidiomicets, Laccaria, Girona, Catalunya, Espanya.
Keywords: Agaricales, Basidiomycetes, Laccaria, Girona, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Agaricales, Basidiomicetes, Laccaria, Girona, Cataluña, España.

P. 45-49
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Errata et corrigenda

P. 50
Citació bibliogràfica Text completText complet

Fongs nous o poc citats a Catalunya. X
Tabarés Carriedo, Manuel ; Rocabruna i Llavanera, August
Matèries:   Ascomicets - Catalunya
Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Ascomicets, Agaricals, Basidiomi cets, Catalunya, Espanya.
Keywords: Ascomycetes, Agaricales, Basidiomycetes, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Ascomicetes, Agaricales, Basidiomicetes, Cataluña, España.

P. 51-56
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Gelatinopsis Heppiae sp. nov. (Leotiales, ascomycota) un hongo liquenícola sobre Heppia despreauxii Aragón (NE España)
Navarro-Rosinés, Pere ; Hladun Simón, Néstor Luis ; Llimona i Pagès, Xavier
Matèries:   Ascomicets - Aragó
Fongs liquenícoles - Aragó

Keywords: Ascomycota, Leotiales, Gelatinopsis, lichenicolous fungi, lichens, Spain, Aragon.
Palabras clave: Ascomicotas, Leotiales, Gelatinopsis, hongos liquenícolas, líquenes, España, Aragón.

P. 57-64
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Un Taxón poco conocido del litoral mediterráneo: Marasmius epiphyllus var. plantaginis
Moreau, Pierre-Arthur ; Macau, Narcís
Matèries:   Basidiomicets - Girona (Catalunya : Província)
Basidiomicets - Mediterrània (Regió)
Mots clau: Basidiomycota, Agaricales, Marasmius epiphyllus var. plantaginis, Plantago crassifolia, Girona, Espanya.
Keywords: : Basidiomycota, Agaricales, Marasmius epiphyllus var. plantaginis, Plantago crassifolia, Girona, Spain.
Palabras clave: Basidiomycota, Agaricales, Marasmius epiphyllus var. plantaginis, Plantago crassifolia, Girona, España.

P. 65-70
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sobre la presencia de Polycoccum versisporum (hongos liquenícolas, Dacampiaceae) en los Pirineos Catalanes y la identificación de su hospedante
Gaya i Bellés, Ester ; Navarro-Rosinés, Pere
Matèries:   Fongs liquenícoles - Pirineu Català

Keywords: Polyc occum versisporum, Dacamp iaceae, Spain, Catalonia, Rhizocarpon geographicum.
Palabras clave: Polycoccum versisporum, Dacampiaceae, España , Cataluña, Rhizocarpon geographicum.

P. 71-78
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Aportació al coneixement micològic de les Illes Balears. Menorca. I
Mir, Guillem ; Melis, Josep Lluis
Matèries:   Ascomicets - Menorca
Basidiomicets - Menorca
Mots clau: Ascomycotina, Basidiomycotina, Menorca, Illes Balears.
Keywords: Ascomycotina, Basidiomycotina, Menorca, Balearic Islands, Spain.
Palabras clave: : Ascomycolina, Basidiomycotina, Menorca, Islas Baleares.

P. 79-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., nueva cita para la micoflora de la península Ibérica
Salcedo, Isabel ; Olariaga Ibarguren, Ibai
Matèries:   Basidiomicets - País Basc

Keywords: Basidiomycota , Phanerochaetaceae, chorology, alien (exotic) species, Basque Country.
Palabras clave: Basidiomycota , Phanerochaetaceae, corología, especie exótica, País Vasco.

P. 93-99
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Índex de taxons, combinacions i noms nous continguts en aquest volum

P. 100
Citació bibliogràfica Text completText complet

Russula flavispora Romagn., una espècie rara trobada a Catalunya
Llistosella i Vidal, Jaume ; Pérez-De-Gregorio i Capella, Miquel Àngel ; Llorens i van Waveren, Laura
Matèries:   Basidiomicets - Catalunya
Mots clau: Basidiomycetes, Russulales, Russula flavispora, taxonomia , Catalunya, Espanya.
Keywords: Basidiomycetes, Russulaceae, Russulales, Russulajlavispora , taxonomy, Catalonia, Spain.
Palabras clave: Basidiomycetes, Russulales, Russula flavispora, taxonomía , Cataluña, España.

P. 101-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Cantharellus ilicis sp. nov., a new species from the Mediterranean Basin collected in evergreen Quercus forests
Olariaga Ibarguren, Ibai ; Salcedo, Isabel
Matèries:   Basidiomicets - Mediterrània (Regió)

Keywords: Basidiomycota, Cantharellales, taxonomy, ecology, systematics.
Palabras clave: Basidiomycota , Cantharellales, taxonomía, ecología, sistemática.

P. 107-116
Citació bibliogràfica Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària