IEC Portal de publicacions > Catàleg

Referència: 1554


Autor: Institut d'Estudis Catalans. Institució Catalana d'Estudis Agraris. Congressos (3r : 1994 : Barcelona)

Agricultura i qualitat ambiental a Catalunya: 6 i 7 de maig de 1994

Data d'edició: 1994
Descripció física: 423 p. ; 30 cm
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Institució Catalana d'Estudis Agraris
Editorial: IEC

Afegir a la cistella
  30,00 €  
Índex  

Sessió InauguralPonència I : Agrícultura (Ponències)

Degradació de sòls, sostenibilitat i maneig holístic dels agroecosistemes
Porta i Casanellas, Jaume
Matèries:   Agricultura sostenible - Catalunya
Sòls - Fertilitat
Sòls - Erosió

P. 33-47
Citació bibliogràfica

Reutilització agrícola de residus orgànics
Soliva i Torrentó, Montserrat
Matèries:   Residus orgànics (Adobs)

P. 41-47
Citació bibliogràfica


Ponència I : Agricultura (Comunicacions)

Influència del treball del sòl en el cultiu de cereals d'hivern al Vallès Oriental . Primers resultats (Ponència I)
Hereter i Quintana, Agnès ; Gil Moya, Emilio ; Gorchs i Altarriba, Gil ; Josa i March, Ramon
Matèries:   Cereals - Conreu - Vallès Oriental
Agricultura - Experimentació

P. 67-70
Citació bibliogràfica

Incidència de l'adobat nitrogenat en cobertora en el conreu del blat tou (Triticum aestivum L.). Anàlisi de varis mètodes per a la seva racionalització
Sanmartín i Calvo, Josep Lluís ; Serra i Gironella, Joan ; Roca i Cos, Miquel ; Teixidor i Albert, Narcís
Matèries:   Blat - Adobs
Nitrificació

P. 71-75
Citació bibliogràfica

Incidència de l'adobat nitrogenat en cobertora en el conreu del blat de moro (Zea mays L.). Anàlisi de varis mètodes per a la seva racionalització
Serra i Gironella, Joan ; Teixidor i Albert, Narcís ; Pericay i Pujades, Josep
Matèries:   Blat de moro - Adobs
Nitrificació

P. 76-79
Citació bibliogràfica

Avaluació del risc de contaminació per nitrats en secans semiàrids
Villar, Josep M. ; Villar, P. ; Cantero Martínez, Carlos
Matèries:   Nitrats
Regions àrides
Sòls - Contaminació

P. 80-85
Citació bibliogràfica

Quelación de micronutrientes y metales pesados en suelos estimada por un programa informàtico de especificación química
De la Torre, Yugueros, Florencio
Matèries:   Metalls pesants - Aspectes ambientals
Química agrícola - Informàtica

P. 86-89
Citació bibliogràfica


La Fertilització amb productes orgànics i el marc legal ambiental que incideix sobre el seu ús
Prats i Rosell, Ignasi Lluís
Matèries:   Plaguicides - Aspectes ambientals
Adobs - Aspectes ambientals - Dret i legislació

P. 96-101
Citació bibliogràfica

Possible ús de la llana de rasar com adob nitrogenat d'alliberament lent
Meya Nos, David ; Martinez de Osés, Francesc Xavier ; Soliva i Torrentó, Montserrat
Matèries:   Nitrats
Llana - Adobs

P. 102-105
Citació bibliogràfica

La Problemàtica de les oliasses a Catalunya, estudi econòmic de diferents alternatives per a la seva eliminació
Barniol i Garriga, Joan ; Comas i Angelet, Jordi ; Gener i Albesa, Joan
Matèries:   Oleàcies - Residus - Eliminació

P. 106-109
Citació bibliogràfica

Característiques agronòmiques de les aigües de reg a la zona citrícola d'Alcanar
Pons i Mas, Joan ; Pastor i Audi, Joaquim
Matèries:   Conreus de regadiu - Alcanar
Cítrics - Regatge - Alcanar

P. 110-113
Citació bibliogràfica

Costos de transport i maneig de residus urbans: fangs de depuradora i compost
Gil Moya, Emilio ; Bernat i Juanós, Carles
Matèries:   Fang residual - Transport - Costos

P. 114-119
Citació bibliogràfica

Aptitud dels sòls a les aplicacions de purins: eliminació d'un mapa d'aptitud en base a una cartografia detallada de sòls
Danès i Ribalta Ricard ; Boixadera i Llobet, Jaume ; Herrera, Carme
Matèries:   Purins - Reciclatge
Cartografia dels sòls - Catalunya

P. 120-127
Citació bibliogràfica

Alguns efectes sobre el sol de les plantacions d'eucaliptus i pollancres en la reconversió de sòls agrícoles
Alcañiz i Baldellou, Josep M.
Matèries:   Repoblació forestal
Eucaliptus
Recuperació de terres
Pollancre

P. 128-131
Citació bibliogràfica

Estudi de reconeixment d'atrazina en aigües subterrànies de l'Urgell utilitzant tècniques immunoenzimàtiques
Clavé Guimó, Josep Maria ; Taberner i Palou, Andreu ; Torres Güell, Ester
Matèries:   Atrazines
Aigües subterrànies - Contaminació - Urgell

P. 132-136
Citació bibliogràfica

Els Aqüífers del Baix Ter: descripció, estat actual i qualitat agronòmica de l'aigua de reg. (Baix Emprodà, any 1993)
Montaner i Roviras, Jordi ; Teixidor i Albert, Narcís
Matèries:   Sedimentació - Baix Empordà
Recursos hidràulics - Explotació
Aigües subterrànies - Baix Ter (Baix Empordà)

P. 137-140
Citació bibliogràfica

La Soja com a cultiu alternatiu al del Blat de Moro : estudi fet sobre els assajos duts a terme a la finca Mas les Comes de Llagostera, comarca de la Selva
Domingo Martínez, Jesús ; Serra i Bayés, Josep ; Pagès i Masó, Joan
Matèries:   Blat de moro - Conreu
Soia - Conreu

P. 141-147
Citació bibliogràfica

Ponència I : Agricultura (Conclusions)

Conclusions de la ponència I : agricultura
Matèries:   Aigua - Anàlisi
Sòls - Anàlisi
Agricultura - Aspectes ambientals

P. 147
Citació bibliogràfica

Ponència II : Ramaderia (Ponències)

L'Impacte de la Ramaderia al medi ambient
Andreu i Sànchez, Albert
Matèries:   Bestiar - Cria i desenvolupament - Aspectes ambientals

P. 148-166
Citació bibliogràfica

Ponència II : Ramaderia (Comunicacions)

La Femosa com aqüífer contaminant d'un ecosistema
Garanto, Oscar ; Sanchís Almenar, Vicente
Matèries:   Femosa - Garrigues - Contaminació

P. 167-170
Citació bibliogràfica

Contaminació fúngica i micotoxines de grans destinats a l'alimentació animal a Catalunya
Sala Martí, Núria ; Torres Grifo, Mercè ; Sanchís Almenar, Vicente
Matèries:   Floridures
Cereals com a aliment
Pinsos
Animals - Alimentació

P. 171-174
Citació bibliogràfica

Estudi de la gestió de purins a la comarca de la Selva
Timor Macho, Susana
Matèries:   Purins - Selva
Gestió ambiental - Selva

P. 175-193
Citació bibliogràfica

La Ramaderia ecològica : les seves bases i algunes experiències concretes a Catalunya
Alfonso Martín, Domingo
Matèries:   Ramaderia ecològica - Catalunya

P. 194-200
Citació bibliogràfica

El Pla pilot de gestió dels purins a Catalunya. Breu repàs del treball realitzat a la comarca del Pla de l'Estany
Pinsach i Guàrdia, Jacint
Matèries:   Pla de Gestió de Purins - Catalunya
Purins - Pla de l'Estany

P. 201-206
Citació bibliogràfica

L'Impacte dels purins. El cas de Girona
Paunero i Amigó, Xavier
Matèries:   Purins - Girona

P. 207-213
Citació bibliogràfica

Ponència II : Ramaderia (Conclusions)


P. III. Boscos, Espais, Paisatgisme


Aplicació de residus de diferents origens com a substrat d'arbustos en contenidor
Reñaga, Laura ; Martinez de Osés, Francesc Xavier ; Soliva i Torrentó, Montserrat
Matèries:   Arbusts - Catalunya
Residus - Recuperació

P. 230-233
Citació bibliogràfica

Incidència de l'aplicació de fangs de depuradora en la reducció de l'erosió en sòls degradats
Sort i Vidal, Xavier ; Alcañiz i Baldellou, Josep M.
Matèries:   Sòls - Degradació
Fang residual
Sòls - Erosió

P. 234-238
Citació bibliogràfica

Manteniment del bosc amb ovelles autòctones de raça ripollesa
Viñolas, Joaquim ; Domingo Martínez, Jesús ; Llovet Mont-Ros, Josep
Matèries:   Boscos - Conservació
Ecologia forestal
Ovelles - Ripollès

P. 239-244
Citació bibliogràfica

Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme - NTJ
Matèries:   Arquitectura del paisatge
Normes tècniques
Jardineria

P. 245-247
Citació bibliogràfica

Efectes de l'addició de fangs de depuradora en processos de restauració paisatgística
Ortiz i Perpinyà, Oriol ; Alcañiz i Baldellou, Josep M.
Matèries:   Paisatge - Restauració i conservació
Fang residual

P. 248-251
Citació bibliogràfica

Estructura de la nematofauna en sistemes forestals del Montseny. Valoració de la relació espècie-hàbitat
Escuer, M. ; Bello, Antonio
Matèries:   Relacions espècie-hàbitat
Nematodes - Montseny

P. 252-261
Citació bibliogràfica

Aportació de nutrients mitjançant el reg amb aigua regenerada al golf Mas Nou (Platja d'Aro, Girona)
Sala-Molins, Lluís
Matèries:   Camps de golf - Platja d'Aro
Regatge per aigües residuals

P. 262-266
Citació bibliogràfica

Regeneració i reutilització d'aigües residuals depurades a la Costa Brava. El programa REG
Arnau, Josep
Matèries:   Aigües residuals - Depuració - Costa Brava
REG (Programa de recursos hídrics de la Costa Brava)

P. 267-272
Citació bibliogràfica


P. IV. La PAC i l'ús del territori

La Política agrària comunitària i les variacions en l'ús del territori
Peix i Massip, Andreu
Matèries:   Unió Europea, Països de la - Política agrícola
Sòl, Ús agrícola del - Catalunya

P. 275-287
Citació bibliogràfica

Altres


P. IV. La PAC i l'ús del territori

Els Espais rurals, entre la "nova PAC" i una "nova política comunitària de desenvolupament rural"
Massot i Martí, Albert
Matèries:   Unió Europea, Països de la - Política agrícola
Desenvolupament rural - Unió Europea, Països de la

P. 292-295
Citació bibliogràfica

La UE y la PAC, EEE y NAFTA. La necesidad de la dirección estratégica empresarial, la innovación y el progreso tecnológico ante el reto de internacionalización de la competencia
Colom Gorgues, Antoni ; Carbonell i Sebarroja, Jordi ; Villar Mir, Conxita
Matèries:   Política agrícola
Agricultura - Innovacions
Competència econòmica internacional

P. 296-303
Citació bibliogràfica

La Necesidad de ligadura entre los sectores agrario, industrial agroalimentario y de agrocomercio y otros servicios, para la integración de valores añadidos y la participación del empresario primario
Colom Gorgues, Antoni ; Carbonell i Sebarroja, Jordi
Matèries:   Agricultura - Aspectes econòmics
Indústria agroalimentària

P. 304-308
Citació bibliogràfica

La Necesidad de la intermediación universitaria dentro del sistema agroalimentario
Colom Gorgues, Antoni ; Carbonell i Sebarroja, Jordi
Matèries:   Indústria agrícola
Col·laboració empresa-universitat
Indústria agroalimentària

P. 309-313
Citació bibliogràfica

La Protecció del sòl agrari en l'ordenació del territori. Cas del projecte de Pla Territorial General de Catalunya
Olarieta, José Ramón
Matèries:   Ordenació del territori - Catalunya
Sòl, Ús agrícola del - Catalunya

P. 314-317
Citació bibliogràfica

La Reestructuració del cooperativisme agrari, una eina per a l'enfortiment del món rural
Estrada i Arimón, Ricard
Matèries:   Cooperatives agrícoles - Catalunya

P. 318-321
Citació bibliogràfica

Modelo de pol agroalimentario para la coordinación, impulsión y gestión del progreso tecnológico empresarial, aplicable a la Catalunya agraria y agroalimentaria
Colom Gorgues, Antoni ; Carbonell i Sebarroja, Jordi ; Villar Mir, Conxita
Matèries:   Agricultura - Innovacions
Enginyeria agronòmica - Investigació - Catalunya

P. 322-326
Citació bibliogràfica

Espai rural / espai agrícola : dualitat per ordenar
Roca i Torrent, Anna
Matèries:   Geografia rural - Catalunya
Ordenació del territori - Catalunya

P. 327-331
Citació bibliogràfica

Els Parcs agrícoles. Un futur per a l'agricultura peri-urbana?
Domènech i Roig, Miquel
Matèries:   Agricultura urbana - Catalunya
Parcs agrícoles

P. 332-336
Citació bibliogràfica

Conclusions de la ponència IV la PAC i les variacions en l'ús del territori
Matèries:   Sòls - Conservació
Sòl, Ús agrícola del
Indústria agroalimentària

P. 337
Citació bibliogràfica

P. V. Producció integrada

Programes de control integrat de plagues: posta a punt i aplicació
Gabarra i Ambert, Rosa
Matèries:   Plagues agrícoles - Control integrat - TFC

P. 338-339
Citació bibliogràfica


Control integrat de plagues en fuiteters a Girona
Vilajeliu i Serra, Marià
Matèries:   Plagues agrícoles - Control integrat - TFC
Arbres fruiters - Girona

P. 351-355
Citació bibliogràfica

Normativa de producció integrada de fruita
Batllori i Obiols, Josep Lluís
Matèries:   Fruita - Producció integrada - Normes

P. 356-360
Citació bibliogràfica

Control racional de malalties de la perera. La estemfilosi del perer com a un exemple d'interès
Montesinos, Emili ; Bonaterra i Carreras, Anna ; Vilardell i Coderch, Pere ; Llorente i Cabratosa, Isidre ; Moragrega i Garcia, Concepció
Matèries:   Perera - Malalties i plagues

P. 361-365
Citació bibliogràfica

Echinochloa SP. i Oryza sativa L. (Arròs salvatge), importància i mètodes de control en el cultiu de l'arròs al delta de l'Ebre (Catalunya)
Fàbregues, Carles ; Taberner i Palou, Andreu
Matèries:   Arròs - Conreu - Ebre, Delta de l' - Control

P. 366-371
Citació bibliogràfica

Comparació del grau d'eficacàcia i taxa d'interferència de feromones sexuals sintètiques de dues plagues de fruiters a Catalunya
Sarto i Monteys, Víctor
Matèries:   Arbres fruiters - Malalties i plagues - Catalunya

P. 372-376
Citació bibliogràfica

Mesura del potencial contaminant de les aplicacions fitosanitàries
Planas de Martí, Santiago ; Solanelles Batlle, Francesc ; Fillat i Morata, Alba
Matèries:   Productes químics agrícoles - Aspectes ambientals

P. 377- 380
Citació bibliogràfica

El Control de característiques de la maquinària de tractaments fitosanitàris com a precursor de la norma europea de medi ambient
Planas de Martí, Santiago
Matèries:   Arbres fruiters - Maquinària - Aspectes ambientals

P. 381-384
Citació bibliogràfica

La Millora de l'eficiència de les aplicacions fitosanitàries com a mesura de respecte mediambiental
Planas de Martí, Santiago ; Solanelles Batlle, Francesc ; Fillat i Morata, Alba
Matèries:   Adobs - Aspectes ambientals

P. 385-388
Citació bibliogràfica

L'Efecte de l'agricultura en les poblacions d'abelles i la pol·linització de conreus entomofils
Bosch Gras, Jordi ; Vicens, Narcís
Matèries:   Pol·linització per insectes
Agricultura - Innovacions

P. 389-392
Citació bibliogràfica

Utilització de poblacions de l'abella solitària. Osmia cornuta. Per pol·linització de fruiters
Bosch Gras, Jordi ; Blas Estevan, Marina ; Lacasa, Alfredo ; Vicens, Narcís
Matèries:   Pol·linització per insectes
Abelles - Hàbits i conducta

P. 393-396
Citació bibliogràfica

L'Ús de la solarització del sol en el control de la flora arvense al Vallès Oriental
Verdú, Antoni Maria
Matèries:   Arbres fruiters - Efecte de la llum - Vallès Occidental - Control

P. 397-400
Citació bibliogràfica


Conclusions de la ponència V producció integrada, agricultures alternatives
Matèries:   Adobs - Aspectes ambientals
Agricultura biològica - Catalunya

P. 406
Citació bibliogràfica

Conclusions Generals

Conclusions Generals del III Congrés (6 i 7 de maig de 1994)
Matèries:   Agricultura - Investigació - Catalunya
Agricultura - Aspectes ambientals

P. 407-408
Citació bibliogràfica

Sessió de cloenda

Cloenda del III Congrés de l'Institució Catalana d'Estudis Agraris
Matèries:   Congrés de l'Institució Catalana d'Estudis Agraris (3r : 1994 : Girona)

P. 410-415
Citació bibliogràfica

Dades de l´usuari/ària