IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 48182
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 76 : 2010-2011
Data d´edició: 2012
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 210 p. : i·l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,00 €  
Sumari  

Ofici de naturalista

Aproximació a la història de l'estudi entomològic-faunístic als Països Catalans i algunes reflexions sobre el present i el futur de la ciència dels hexàpodes
Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Entomologia - Països Catalans
Fauna - Revistes
Fauna - Bibliografia
Mots clau: història, entomologia, Països Catalans, hexàpodes, faunística, catàlegs, bibliografia.
Keywords: history, entomology, Catalan Countries, hexapods, fauna, catalogues, bibliography
Palabras clave: historia, entomología, Países Catalanes, hexápodos, faunística, catálogos, bibliografía.

P. 5-46
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Naturalistes dels Països Catalans dedicats a l'estudi dels coleòpters
Vives i Noguera, Eduard
Matèries:   Coleòpters - Investigació
Naturalistes - Països Catalans
Entomòlegs - Biografia
Mots clau: Entomologia, Naturalistes dels Països Catalans, coleopteròlegs desapareguts.
Keywords: Entomology, Naturalists of the Països Catalans. Coleopterists deceased.
Palabras clave: Entomología, naturalistas de los Països Catalans, coleopterólogos desaparecidos.

P. 47-69
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Gea, flora et fauna

Els Conglomerats de Sant Llorenç del Munt (Eocè mitjà-superior)
Anglés i Vila, Marc ; Maestro i Maideu, Eudald
Matèries:   Cartografia geològica - Sant Llorenç del Munt, massís
Mots clau: delta aŀluvial, sistema aŀluvial, conglomerat carbonàtic, conglomerat poligènic, gres, Serralada Costanera Catalana (o Catalànids), Conca de l?Ebre.
Keywords: fan delta, alluvial system, carbonate conglomerate, polygenic conglomerate, sandstone, Catalan Coastal Ranges, Ebro Basin.
Palabras clave: delta aluvial, sistema aluvial, conglomerado carbonático, conglomerado poligénico, arenisca, Cordillera Costera Catalana (o Catalánides), Cuenca del Ebro.

P. 71-82
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Estudi etnobotànic de Gallecs (Vallès Oriental / Vallès Occidental)
Bonet i Galobart, M. Àngels ; Roldán Molina, Mònica ; Camprubí, Jordi ; Vallès, Joan
Matèries:   Etnobotànica - Gallecs
Plantes medicinals - Catalunya
Mots clau: Etnobotànica, Gallecs, Vallès, plantes medicinals, usos tradicionals de les plantes, cultura popular
Keywords: Ethnobotany, Gallecs, Vallès, medicinal plants, traditional plant uses, folk culture
Palabras clave: Etnobotánica, Gallecs, Vallès, plantas medicinales, usos tradicionales de las plantas, cultura popular

P. 83-94
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Comportament termoregulador del gripau corredor (Bufo calamita) en una zona semiàrida
Oromí, Neus ; Camarasa Arbós, Sebastià ; González, Emile ; Alàs, Joan ; Pavillard, Miquel ; Sanuy i Castells, Delfí
Matèries:   Odonats (Insectes) - Catalunya
Diversitat biològica - Catalunya
Mots clau: Bufo calamita, zones semiàrides, termoregulació, radiometria.
Keywords: Bufo calamita, semiarid zones, thermoregulation, radiotracking.
Palabras clave: Bufo calamita, zonas semiáridas, termorregulación, radiometría.

P. 95-104
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Odonatofauna (Insecta: Odonata) de la conca del riu Flamisell (Pirineus centrals)
Maynou i Señé, Xavier Mots clau: odonats, conca del riu Flamisell, diversitat específica, hàbitats, espècies bioindicadores, monitorització.
Keywords: dragonflies, Flamisell river basin, species richness, habitats, biological indicator species, monitoring.
Palabras clave: odonatos, cuenca del río Flamisell, diversidad específica, hábitats, especies bioindicadoras, monitorización.

P. 105-121
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Foersterhomorus new genus for Homorus Förster, 1869 (Hymenoptera, Figitidae)
Pujade i Villar, Juli ; Petersen-Silva, Ricardo ; Paretas-Martínez, Jordi
Matèries:   Himenòpters
Mots clau: Hymenoptera, Figitinae, Homorus abnormis, Foersterhomorus n. gen.
Keywords: Hymenoptera, Figitinae, Homorus abnormis, Foersterhomorus n. gen.
Palabras clave: Hymenoptera, Figitinae, Homorus abnormis, Foersterhomorus n. gen.

P. 123-128
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Nuevas citaciones de Ptinidae para la provincia de Cádiz (Coleoptera: Bostrichoidea)
Viñolas, Amador ; Verdugo, Antonio
Matèries:   Coleòpters - Península Ibèrica
Ptinidae (Coleòpters) - Península ibérica
Mots clau: Coleoptera, Bostrichoidea, Ptinidiae, noves citacions, Cadis, península Ibèrica.
Keywords: Coleoptera, Bostrichoidea, Ptinidae, new records, Cádiz, Iberian Peninsula.
Palabras clave: Coleoptera, Bostrichoidea, Ptinidae, nuevas citaciones, Cádiz, Península Ibérica.

P. 129-137
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet


Notes breus (fauna)
Matèries:   Fauna - Catalunya

P. 163-168
Citació bibliogràfica Text completText complet

Regiment de la cosa natural

Resultats del cens i anàlisi de l'hàbitat de l'última població de mussol comú (Athene noctua) del Lluçanès (Catalunya central)
Baucells Colomer, Jordi ; Jiménez Saldaña, Laia
Matèries:   Mussols
Ocells - Prats de Lluçanès
Mots clau: mussol comú, Athene noctua, anàlisi de l?hàbitat, Lluçanès.
Keywords: Little Owl, Athene noctua, hábitat analysis, Lluçanès County.
Palabras clave: mochuelo común, Athene noctua, análisis del hábitat, Lluçanès.

P. 169-176
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Lutte contre les trois bruches Acanthoscelides obtectus (Say, 1893), Bruchus rufimanus Boheman, 1833 et Collosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) (Coleoptera: Chrysomelidae : Bruchinae) par les huiles essentielles extraites d'Origanum glandulosum (Lamiacées)
Zoheir, Bouchikhi Tani ; Anouar, Khelil Mohamed ; Mourad, Bendahou ; Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Essències
Insecticides
Mots clau: Acanthoscelides obtectus, Bruchus rufimanus, Callosobruchus maculatus, protecció fitosanitària, activitat insecticida, olis essencials, Origanum glandulosum.
Keywords: Acanthoscelides obtectus, Bruchus rufimanus, Callosobruchus maculatus, phytosanitary protection, insecticidal activity, essential oils, Origanum glandulosum.

P. 177-186
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Biografia

Joaquim Maluquer i Sostres (1930-2011): ornitòleg, naturalista, president
Matèries:   Maluquer i Sostres, Joaquim
Naturalistes - Catalunya - Biografia

P. 187-204
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària