IEC Portal de publicacions > Catàleg

Referència: 50062


Autor: Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament Antoni Quintana i Marí (9a : 2011 : Barcelona, Catalunya)

Actes de la IX Jornada sobre la Història de la Ciència i l'Ensenyament "Antoni Quintana Marí" [recurs electrònic] : Barcelona, 18 i 19 de novembre de 2011 / coordinació: Pere Grapí Vilumara i Maria Rosa Massa Esteve

Data d'edició: 2012
Descripció física: 138 p. : il·l.
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica
ISBN: 978-84-9965-154-5
Editorial: IEC
Enllaç: Recurs electrònic

Obra digital
Índex  

L'Avaluació de la moral a les escoles catalanes abans de la Guerra Civil
Balltondre Pla, Mònica ; Mülberger, Annette
Matèries:   Pedagogia - Catalunya - 1920-1930
Pedagogs - Catalunya - S. XX
Mira i López, Emili
Mots clau: mesures, Mira, renovació pedagògica, pedagogia social, Escola Catalana, dècada de 1920
Keywords: tests, Mira, new school, social pedagogy, child morality, child movement, Twenties

P. 9-13
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Per la immersió coeducativa de la història de la ciència a l'aula: experiències en un institut de secundària
Cabello i Ochoa, Sara
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament
Ciència - Experiments
Mots clau: coeducació, gènere i educació, història de la ciència, experiències d’aula, interdisciplinarietat
Keywords: Co-education, Gender and Education, History of Science, Class experiences, Interdisciplinary

P. 15-20
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Els Grans científics i tècnics de la història de la ciència i la tècnica a través del cinema i la televisió
Chifré i Petit, Eduard-Josep
Matèries:   Ciència - Ensenyament
Tècnica - Ensenyament
Cinema científic
Ciència en els mitjans de comunicació de massa
Mots clau: ciència, tècnica, científic, tècnic, cinema, sèrie de televisió, pel·lícula, film, didàctica, Louis Pasteur, matrimoni Curie, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Blaise Pascal, René Descartes, Charles Darwin, Santiago Ramón y Cajal, Narcís Monturiol, Severo Ochoa, Albert Einstein
Keywords: science, technique, scientist, technician, cinema, television serial, film, movie, didactic, Louis Pasteur, Mr. and Mrs. Curie, Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, Blaise Pascal, Descartes, Charles Darwin, Santiago Ramón y Cajal, Narcís Monturiol, Severo Ochoa, Albert Einstein

P. 21-26
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Algunes definicions d'Apol·loni amb el GeoGebra
Dachs Cadefau, Ferran ; Cadefau Surroca, Trinidad
Matèries:   Apol·loni, de Perga. Còniques
Geometria - Ensenyament
Mots clau: diàmetre, eix, còniques, Apol·loni
Keywords: diameter, axe, conics, Apolloni

P. 27-33
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Introducció de la història de la química a classe
Fernández Novell, Josep M. ; Fusté, Roser ; Paraira, Miquel
Matèries:   Química - Història - Ensenyament
Mots clau: història de la química, secundària, Premis Nobel
Keywords: history of chemistry, secondary school, Nobel Prizes

P. 35-39
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Trets de la naturalesa de la ciència accessibles als estudiants de secundària. El cas de la teoria atòmica de Dalton
Grapí i Vilumara, Pere
Matèries:   Ciència - Ensenyament secundari
Teoria atòmica
Mots clau: naturalesa de la ciència, itineraris d’investigació, relat històric, TIC, Dalton, teoria atòmica
Keywords: nature of science, investigative pathway, historical narrative, ICT, Dalton, atomic theory

P. 41-53
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

El Debat sobre la forrmació del mestre en psicologia experimental
Graus, Andrea ; Mülberger, Annette ; Moreno, Vanessa ; Rovira, Laia ; Palacín, Rosanna
Matèries:   Psicologia experimental - Catalunya - Història
Infants - Psicologia
Pedagogs - Catalunya - S. XX
Mots clau: psicologia de l’infant, renovació pedagògica, Mira, mesura, psicopedagogia, magisteri, Espanya, principis segle xx
Keywords: child psychology, new pedagogy, Mira, test, psycho-pedagogy, teaching career, Spain, beginnings of the 20th century

P. 55-60
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

L'Ús de la geometria dinàmica en la deconstrucció de les figures fonamentals de la matemàtica xinesa antiga
Guevara i Casanova, Iolanda ; Puig-Pla, Carles
Matèries:   Geometria - Problemes, exercicis, etc.
Matemàtica - Xina - Història
Mots clau: matemàtiques xineses a l’antiguitat, Nou capítols sobre els procediments matemàtics, Liu Hui, procediment de la base i l’altura (gou gu), figures fonamentals, geometria dinàmica, GeoGebra
Keywords: mathematics in ancient China, Nine Chapters on the Mathematical Art, Liu Hui, the procedure of the base and height (gou gu), key figures, dynamic geometry, GeoGebra

P. 61-72
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Aspectes de la representació gràfica de funcions en el Tractat elemental de trigonometria de Lacroix
Navarro, Maite ; Puig, Luis
Matèries:   Lacroix, S. F. Tractat elemental de trigonometria
Funcions matemàtiques
Mots clau: Euler, Lacroix, coordenades cartesianes, representació gràfica de funcions, traçat de corbes, equació de la recta
Keywords: Euler, Lacroix, cartesian coordinates, graphical representation of functions, curves drawing, straight line equation

P. 73-85
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

La Resolució d'igualacions algebraiques i l'arbre analític en el Compedio matemático de Tomàs Vicent Tosca (1651-1723)
Núñez Espallargas, Josep M. ; Servat i Susagne, Jordi
Matèries:   Àlgebra
Matemàtica - Ensenyament
Tosca i Mascó, Tomàs Vicent. Compedio Mathematico
Mots clau: àlgebra, Tomàs V. Tosca, ensenyament de la matemàtica
Keywords: algebra, Tomàs V. Tosca, mathematic teaching

P. 87-93
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Anàlisi de materials d'història de la matemàtica per a l'aula
Romero Vallhonesta, M. Fàtima ; Massa i Esteve, Maria Rosa
Matèries:   Matemàtica - Història - Ensenyament
Mots clau: història de la matemàtica, Eratòstenes, raó àuria, meridià terrestre, Le Corbusier, curs «Història de les matemàtiques i de les ciències per a l’ensenyament a secundària»
Keywords: history of mathematics, Eratosthenes, golden ratio, meridian earth, Le Corbusier, course «History of Mathematics and Science for Secondary Education»

P. 95-105
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

La Introducció del concepte de fotó en el batxillerat
Savall Alemany, Francisco ; Doménech, Josep Lluís ; Martínez-Torregrosa, Joaquín
Matèries:   Fotons
Física quàntica
Física - Ensenyament secundari
Mots clau: ensenyament problematitzat, física quàntica, fotó
Keywords: problem-based teaching and learning, quantum physics, photon, textbooks

P. 107-111
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Fonts històriques per a l'aprenentatge de la ciència: l'autobiografia de Charles R. Darwin
Sendra Mocholí, Cristina ; Barberá Marco, Óscar ; Sanchis Borràs, José María
Matèries:   Ciència - Ensenyament
Darwin, Charles
Selecció natural
Mots clau: Charles Darwin, autobiografia, ciències de la natura, teoria de l’evolució per selecció natural
Keywords: Charles Darwin, autobiography, natural science, evolution by natural selection

P. 113-118
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

L'Ús de "petites històries" en el currículum de química
Solsona i Pairó, Montserrat
Matèries:   Alquímia
Química - Ensenyament - Història
Mots clau: alquímia, receptes, Tapputi, Hildegarda von Bingen, Marie de Gournay
Keywords: alchemy, receipts, Taputti, Hildegarda von Bingen, Marie de Gournay

P. 119-125
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Ciència, política i diplomàtica: José Casares Gil (1866-1961)
Suay Matallana, Ignacio
Matèries:   Casares Gil, José - Biografia
Químics - Espanya - S. XIX/XX
Mots clau: José Casares, viatges, Alemanya, JAE, mediació, segle xx
Keywords: José Casares, travels, Germany, JAE, mediation, 20th century

P. 127-132
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

El Paper de la història a l'aula universitària
Tuset i Serra, Lluís
Matèries:   Ciència - Història - Ensenyament universitari
Tècnica - Història - Ensenyament universitari
Mots clau: història de la ciència i de la tècnica, ensenyament superior, universitat
Keywords: history of science and technology, higher education, university

P. 133-138
Citació bibliogràfica Abstract Text complet Text complet

Dades de l´usuari/ària