IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 51642
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaEnllaç: ISSUU
Volum: 75 : juny 2013
Data d´edició: 2013
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 330 p. : il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Articles

"Català és..." El discurs sobre immigració i identitat nacional durant el franquisme: Francesc Candel i Jordi Pujol
Domingo i Valls, Andreu
Matèries:   Pujol i Soley, Jordi - Punts de vista polítics i socials
Candel i Tortajada, Francesc - Punts de vista polítics i socials
Catalunya - Emigració i immigració - Història - 1950/1980
Mots clau: demografia, migració, integració, franquisme, Catalunya.
Keywords: Demography, Migration, Integration, Franco’s regime, Catalonia.
Palabras clave: demografía, migración, integración, franquismo, Cataluña.

P. 9-32
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Procés de desindustrialització del nucli urbà de Sabadell a través de les zones de transformació d'ús (1978-2010)
Mestre Vall, Oriol
Matèries:   Desindustrialització - Sabadell
Urbanisme - Sabadell
Mots clau: desindustrialització, planejament, patrimoni industrial, transformació urbana, centre urbà.
Keywords: deindustrialization, urban plan, industrial heritage, urban transformation, city center.
Palabras clave: desindustrialización, planeamiento, patrimonio industrial, transformación urbana, centro urbano.

P. 33-54
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Torisme cultural occitan: d'una politica territoriala a una aisina de conscientizacion?
Rayssac, Sébastien ; Sour, Philippe ; Paül i Carril, Valerià
Matèries:   Occità - Aspectes socials
Cultura occitana - Aspectes econòmics
Turisme cultural - França
Política pública - Tarn (França : Departament)
Mots clau: turisme cultural, llengua i cultura occitanes, política local pública, Tarn.
Keywords: cultural tourism, Occitan language and culture, local public policy, Tarn.
Palabras clave: turismo cultural, lengua y cultura occitanas, política local pública, Tarn.

P. 55-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Levantamiento del mapa topográfico a escala 1:50.000 en Cataluña (1912-1932)
Urteaga, Luis ; Nadal, Francesc
Matèries:   Catalunya - Aixecaments topogràfics - 1912/1932
Cartografia - Catalunya - Història
Mots clau: cartografia topogràfica, historia de la cartografia, Mapa Topográfico Nacional, Instituto Geográfico y Estadístico, Depósito de la Guerra.
Keywords: topographic cartography, history of cartography, National Topographic Map, Instituto Geográfico y Estadístico, Depósito de la Guerra.
Palabras clave: cartografía topográfica, historia de la cartografía, Mapa Topográfico Nacional, Instituto Geográfico y Estadístico, Depósito de la Guerra.

P. 81-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Urbanització turística com a materialització espacial de l'acumulació de capital hoteler: els casos de Platja de Palma (Mallorca) i Saïdia (Marroc)
Yrigoy, Ismael
Matèries:   Desenvolupament urbà - Palma de Mallorca
Desenvolupament urbà - Saïdia (Marroc)
Turisme i urbanisme - Balears
Turisme i urbanisme - Marroc
Mots clau: urbanització turística, urbanització residencial, solució espacial, Platja de Palma, Saïdia.
Keywords: tourism urbanization, residential urbanization, spatial fix, Platja de Palma, Saïdia.
Palabras clave: urbanización turística, urbanización residencial, solución espacial, Platja de Palma, Saïdia.

P. 109-131
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

Invisible Others: Muslims in European cities in the time of the burqa ban
Hancock, Claire
Matèries:   Musulmanes - Indumentària - Europa
Mots clau: visibilitat, ciutats europees, ciutadanes musulmanes, burca, vel, feminisme.
Keywords: visibility, European cities, Muslim citizens, burqa, veil, feminism.
Palabras clave: visibilidad, ciudades europeas, ciudadanas musulmanas, burqa, velo, feminismo.

P. 135-148
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Verso una nuova dimensione metropolitana
Indovina, Francesco
Matèries:   Urbanisme
Ordenació del territori
Mots clau: ciutat difusa, arxipèlag metropolità, govern de la ciutat.
Keywords: diffuse city, metropolitan archipelago, city government.
Palabras clave: ciudad difusa, archipiélago metropolitano, gobierno de la ciudad.

P. 149-164
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Nuevo Madrid: infraestructuras contra naturaleza
Mollá Ruiz-Gómez, Manuel
Matèries:   Desenvolupament urbà - Madrid
Infraestructures de transport - Madrid
Mots clau: Madrid, espais protegits, infraestructures, creixement urbà.
Keywords: Madrid, Protected Spaces, Infrastructures, Urban Growth.
Palabras clave: Madrid, espacios protegidos, infraestructuras, crecimiento urbano.

P. 165-184
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

The Radicalization of Geography
Peet, Richard
Matèries:   Geografia
Marxisme
Neoliberalisme
Mots clau: geografia radical, teoria marxista, neoliberalisme, crisi ambiental.
Keywords: radical geography, marxist theory, neoliberalism, environmental crisis.
Palabras clave: geografía radical, teoría marxista, neoliberalismo, crisis ambiental.

P. 185-193
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Transformació històrica del paisatge entre l'economia, l'ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?
Tello, Enric
Matèries:   Margalef, Ramon
Ecologia del paisatge - Investigació - Metodologia
Mots clau: agroecosistemes, ecologia del paisatge, metabolisme social, balanços d’energia i nutrients, transicions socioecològiques.
Keywords: agroecosystems, landscape ecology, social metabolism, energy and nutrients balances, socioecological transitions.
Palabras clave: agroecosistemas, ecología del paisaje, metabolismo social, balances de energía y nutrientes, transiciones socioecológicas.

P. 195-221
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació

La Qualitat de l'aigua del riu Cardener en dos moments extrems
Arbiol Roca, Laia ; González Gámez, Javier ; Martín Hernández, Natalia
Matèries:   Aigua - Qualitat - Cardener (Catalunya : Curs d'aigua)
Mots clau: salinitat, Cardener, cabal sòlid, qualitat de l’aigua.
Keywords: salinity, Cardener River, solid flow, water quality.
Palabras clave: salinidad, Cardener, caudal sólido, calidad del agua.

P. 225-242
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Recognizing how ecosystems services of Mahuida Park (Santiago de Chile) benefit citizen: a strategy to link the protection of natual areas to urban settings
Barrera, Francisco de la ; Moreira, Darío
Matèries:   Ecologia urbana
Parc Mahuida (Santiago de Xile)
Mots clau: ecologia urbana, paisatge, parcs públics periurbans, serveis ecosistèmics.
Keywords: ecosystem services, landscape, periurban public parks, urban ecology
Palabras clave: ecología urbana, paisaje, parques públicos periurbanos, servicios ecosistémicos.

P. 243-253
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Lligallos canareus. Camins de transhumància a les Terres de l'Ebre
Gombau Martorell, Lluc
Matèries:   Camins ramaders - Alcanar (Catalunya)
Transhumància - Alcanar (Catalunya)
Mots clau: carrerada, lligallo, camí ramader, transhumància, Alcanar.
Keywords: livestock tracks, transhumance, Alcanar.
Palabras clave: cañada, vía pecuaria, trashumancia, Alcanar.

P. 255-276
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Per les Rutes del Gran Khan fins a la monotonia de la Mar Nova
Lladó Mas, Bernat
Matèries:   Cartografia
Wittgenstein, Ludwig - Crítica i interpretació
Mots clau: llenguatge cartogràfic, Wittgenstein, Marco Polo, Cristòfor Colom, velocitat.
Keywords: cartographic language, Ludwig Wittgenstein, Marco Polo, Christopher Columbus, speed.
Palabras clave: lenguaje cartográfico, Wittgenstein, Marco Polo, Cristóbal Colón, velocidad.

P. 277-289
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Clima i la producció d'olives a la Catalunya seca: el cas de Cabacés (el Priorat)
López-Bustins, Joan A. ; Pla, Eduard ; Pascual, Diana ; Renata, Javier ; Savé, Robert
Matèries:   Olives - Indústria i comerç - Cabacés (Priorat)
Conreus i clima
Mots clau: canvi climàtic, Priorat, oliveres, producció agrícola, sèries climàtiques.
Keywords: Climate change, Priorat, olive trees, crop production, climatic series.
Palabras clave: Cambio climático, Priorat, olivos, producción agrícola, series climáticas.

P. 291-303
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Breu esquema d'actuacions per a la revaloració territorial d'un municipi d'horta: el cas d'Almàssera (València)
Soriano i Piqueras, Víctor-Manuel
Matèries:   Desenvolupament rural - Almàssera (València)
Agricultura - Almàssera (València)
Mots clau: revaloració territorial, desenvolupament local, Almàssera, horta, agricultura.
Keywords: Land revalorization, local development, Almàssera, huerta, agriculture.
Palabras clave: Revalorización territorial, desarrollo local, Almàssera, huerta, agricultura.

P. 305-313
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Cicle de conferències "El tren d'alta velocitat i la seva intermodalitat en ciutats mitjanes"
Burckhart, Kerstin ; Giménez i Capdevila, Rafael
Matèries:   Trens d'alta velocitat
Desenvolupament urbà

P. 317-319
Citació bibliogràfica Text completText complet

Girona i el tren d'alta velocitat
Feliu, Jaume
Matèries:   Trens d'alta velocitat - Girona

P. 321-324
Citació bibliogràfica Text completText complet

[Altres]

Informació per als autors i autores

P. 325-330
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària