IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 560
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 59 : 1991 (Secció de Botànica, 8)
Data d´edició: 1991
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2385-3115
Descripció física: 152 p.: il.l. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Obra exhaurida [+]
Sumari  
Diatom check-list from catalonian countries (Eastern Spain)
Cambra Sánchez, Jaume ; Tomàs i Morer, Xavier ; Sabater, Sergi
Matèries:   Diatomees (Algues) - Països Catalans - Catàlegs
Botànica - Països Catalans - Taxonomia
Mots clau: Diatomees, península Ibèrica E, illes Balears.
Keywords: Diatoms, E Iberian Peninsula, Balearic Islands.

P. 5-39
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Dades per a la flora algològica del Moncayo
Cambra Sánchez, Jaume
Matèries:   Algues verdes - Moncayo
Algues - Moncayo - Classificació
Diatomees (Algues) - Moncayo
Mots clau: Algues, Moncayo, diatomees, flora epilitica, desmidiacies, cianoficies, clordfits.
Keywords: Algae, Moncayo, diatom, epilithic flora, desmids, cyanophyceae, chlorophyta.

P. 41-55
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Flora liquènica epifítica de la Punta de la Mora (Tarragonès, Catalunya)
Llimona i Pagès, Xavier ; Giralt i Esteve, Mireia ; Gómez-Bolea, Antonio
Matèries:   Líquens epífits - Punta de la Mora (Tarragona) - Classificació
Líquens epífits - Mediterrània Occidental
Mots clau: Líquens epífits, flora mediterrània W, litoral.
Keywords: Epiphytic Lichens, W Mediterranean Flora, littoral.

P. 57-69
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Contribució al coneixement de la flora catalana occidental, III
Conesa i Mor, Josep A. ; Recasens i Guinjuan, Jordi
Matèries:   Vegetació - Taxonomia - Garrigues
Vegetació - Taxonomia - Franja de Ponent
Vegetació - Taxonomia - Pla de Lleida
Cormòfits (Plantes) - Depressió Central Catalana
Mots clau: Florística, cormòfits, Catalunya occidental.
Keywords: Floristics Cormophyta, Western Catalonia.

P. 71-74
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Plantes de la serra de la Serrella (El Comtat-La Marina Baixa)
Mateo Sanz, Gonzalo ; Solanas i Ferràndiz, J. Ll.
Matèries:   Vegetació - País Valencià
Vegetació - Taxonomia - Serrella, Serra de
Mots clau: Florística, cormòfits, país Valencià.
Keywords: Floristics Cormophyta, Valencian Country.

P. 75-79
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

The Genus viola in the Balearic Islands
Orell, Jeroni ; Romo i Díez, Àngel M.
Matèries:   Viola odorata (Viola d'olor) - Balears
Vegetació - Taxonomia - Balears
Mots clau: Viola, Violaceae, taxonomia, Illes Balears.
Keywords: Viola, Violaceae, Taxonomy, Balearic Islands.

P. 81-88
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Una Nova associació de plantes aquàtiques als Pirineus: El Ranunculo eradicati-Potametum alpini
Ballesteros i Sagarra, Enric ; Gacia i Passola, Esperança
Matèries:   Associacions vegetals - Pirineus
Plantes aquàtiques - Pirineus
Mots clau: Fitosociologia, plantes aquàtiques, Pirineus.
Keywords: Phytosociology, aquatic plants, Pyrenees.

P. 89-93
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La vegetació culminal dels massissos de Besiberris i de Mulleres (Pirineus centrals catalans)
Ballesteros i Sagarra, Enric ; Canalís, Víctor
Matèries:   Flora alpina - Pirineu Català
Vegetació - Mulleres, Massís de
Vegetació - Besiberris, Massís de
Briòfits - Pirineu Català
Associacions vegetals - Pirineu Català
Líquens - Pirineu Català
Mots clau: Vegetació alpina, fitosociologia, Pirineus.
Keywords: Alpine vegetation, phytosociology, Pyrenees.

P. 95-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Consideracions sobre la vegetació de la vall del riu Set (Segrià)
Curcó i Masip, Antoni
Matèries:   Associacions vegetals - Set (Riu) - Segrià
Ermots
Arbres - Set (Riu) - Segrià
Vegetació - Taxonomia - Segrià
Mots clau: Vegetació mediterrània, fitosociologia, matollars, boscos.
Keywords: Mediterranean vegetation, phytosociology, scrubs, woods.

P. 107-116
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Models de comportament fenològic als prats secs i a les brolles de l'àrea meridional de la Noguera
Guàrdia Rúbies, Roser ; Ninot i Sugrañes, Josep M.
Matèries:   Plantes - Variacions estacionals - Noguera
Vegetació - Dinàmica - Noguera
Plantes - Fenologia - Noguera
Botànica - Classificació
Mots clau: fenologia, vegetació xerofítica mediterrània , brolles, pastures terofítiques.
Keywords: Phenology, Mediterranean xerophytic vegetation, scrubs, therophytic pastures.

P. 117-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Els Efectes del foc en pinedes de la Catalunya central
Ferran, Alícia ; Farràs, A. ; Castell Puig, Carles ; Vallejo Calzada, Victoriano Ramón ; López Soria, Luis
Matèries:   Incendis forestals - Jorba (Anoia) - 1986
Regeneració (Silvicultura) - Anoia
Paisatge - Modificacions - Anoia
Sòls - Fertilitat - Catalunya central
Sòls - Erosió - Catalunya central
Mots clau: Foc forestal, Pinus halepensis, regeneració vegetació, fertilitat sòl, sòls carbonatats, rebrotada, brolles calcícoles, Catalunva central.
Keywords: Forest fire, Pinus halepensis, vegetation regeneration, soil fertility, calcareous soils, respronting, calcicolous mediterranean scrubs, Central Catalonia.

P. 129-149
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText completDades de l´usuari/ària