IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 1912
Butlletí de la Institució Catalana d'Història NaturalVolum: 66 : 1998
Data d´edició: 1998
ISSN (format paper): 1133-6889
ISSN (format digital): 2013-3987
Descripció física: 156 p. ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  12,10 €  
Sumari  

Articles

El Plumbisme en ocells aquàtics als Països Catalans: diagnosi d’una situació censurable
Mañosa Rifé, Santi ; Mateo, Rafael ; Guitart Bas, Raimon
Matèries:   Ocells aquàtics - Catalunya
Plom - Toxicologia - Catalunya
Mots clau: caça, plumbisme, zones humides, ocells aquàtics, ecotoxicologia, gestió, Països Catalans.
Keywords: hunting, lead poisoning, wetlands, waterfowl, ecotoxicology, management.
Palabras clave: caza, plumbismo, zonas húmedas, aves acuáticas, ecotoxicología, gestión.

P. 5-16
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Anàlisi genètica de la truita comuna, Salmo trutta L., a la conca alta de la Noguera Ribagorçana
Sanz Ball-llosera, Núria
Matèries:   Truites (Peixos) - Pesca - Genètica
Mots clau: truita comuna, electroforesi de proteïnes, repoblació, introducció, centre piscícola, hibridació, gestió.
Keywords: brown trout, protein electrophoresis, stocking, introduction, hatchery, hybridisation, management.
Palabras clave: trucha común, electroforesis de proteínas, repoblación, introducción, piscifactoría, hibridación, gestión.

P. 17-34
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes florístiques de Menorca
Fraga i Arguimbau, Pere ; Pallicer, Xec
Matèries:   Flora - Menorca
Mots clau: Menorca, flora vascular, Phagnalon, Teline.
Keywords: Menorca, vascular flora, Phagnalon, Teline.
Palabras clave: Menorca, flora vascular, Phagnalon, Teline.

P. 35-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Aportació al coneixement florístic del nord de Catalunya
Aymerich i Boixader, Pere
Matèries:   Flora - Catalunya Nord
Mots clau: corologia, flora, cormòfits, nord de Catalunya, Pirineus orientals.
Keywords: chorology, flora, cormophyta, Northern Catalonia, Eastern Pyrenees.
Palabras clave: corología, flora, cormófitos, norte de Cataluña, Pirineos orientales.

P. 41-57
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Novetats florístiques per al Montseny i el Montnegre
Gutiérrez i Perearnau, Cèsar
Matèries:   Flora - Montseny
Flora - Montnegre
Mots clau: florística, cormòfits, briòfits, Montseny, Montnegre.
Keywords: floristics, Cormophyta, Bryophyta, Montseny, Montnegre.
Palabras clave: florística, cormófitos, briófitos, Montseny, Montnegre.

P. 59-62
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Noves aportacions al coneixement florístic de l’Empordà – III
Juanola Giralt, Modesta ; Vilar i Sais, Lluís ; Font Garcia, Joan ; Gesti Perich, Josep ; Viñas, Xavier
Matèries:   Flora - Empordà

P. 63-72
Citació bibliogràfica Text completText complet

Els Briòfits de les basses de l’Albera, Alt Empordà
Brugués Doménech, Montserrat ; Cros i Matas, Rosa M. ; Font Garcia, Joan ; Casas i Sicart, Creu ; Sérgio, Cecília
Matèries:   Briòfits - Basses de l'Albera
Mots clau: flora, antocerotes, hepàtiques, molses, Catalunya, península Ibèrica, depressions temporalment inundades.
Keywords: flora, anthocerotae, hepatics, mosses, Catalonia, Iberian Peninsula, temporarily flooded areas.
Palabras clave: flora, antocerotas, hepáticas, musgos, Cataluña, Península Ibérica, depresiones inundadas temporalmente.

P. 73-80
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes breus (flora)
Matèries:   Flora - Catalunya

P. 81-94
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Relacions tròfiques en gal·les de la forma agàmica d'Andricus kollari (Hartig, 1843)
Ros Farré, Palmira ; Pujade i Villar, Juli
Matèries:   Andricus kollari
Mots clau: Cynipidae, Andricus kollari, generació agàmica, Chalcidoidea, paràsits, relacions tròfiques, biologia.
Keywords: Cynipidae, Andricus kollari, agamic generation, Chalcidoidea, parasites, trophic relations, biology.
Palabras clave: Cynipidae, Andricus kollari, generación agámica, Chalcidoidea, parásitos, relaciones tróficas, biología.

P. 95-108
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes

Notes breus (fauna)
Matèries:   Fauna - Catalunya

P. 109-114
Citació bibliogràfica Text completText complet

Articles

Assaigs de sembra d’Achnatherum calamagrostis en una àrea aixaragallada de Vallcebre (Berguedà)
Guàrdia Rúbies, Roser ; Ninot i Sugrañes, Josep M.
Matèries:   Germinació
Mots clau: Achnatherum calamagrostis, revegetació, sembres, germinació, badlands, erosió, gramínies, Prepirineus.
Keywords: Achnatherum calamagrostis, revegetation,
Palabras clave: Achnatherum calamagrostis, revegetación, siembras, germinación, badlands, erosión, gramíneas, Prepirineos.

P. 115-127
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Visió històrica dels incendis forestals al Port de Tortosa els segles XIV i XV
Marí, Gerard ; Lloret, Francisco
Matèries:   Incendis forestals - Tortosa
Mots clau: arxius històrics, boscos, Catalunya, edat mitjana, foc, història, incendis forestals, règim d’incendis.
Keywords: Catalonia, fire regime, forest, historical archives, history, Middle Age, wildfire.
Palabras clave: archivos históricos, bosques, Cataluña, Edad Media, fuego, historia, incendios forestales, régimen de incendi-os.

P. 129-140
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Custòdia del territori. L’aplicació a Catalunya de les noves tècniques nord-americanes de protecció de la natura i el paisatge en propietats privades
Mitchell, Brent ; Pietx i Colom, Jordi
Matèries:   Natura - Protecció - Ebre, Delta de l' - Congressos
Natura - Protecció
Mots clau: associació de terres, custòdia del territori, títol de conservació, contactes amb propietaris, protecció del territo-ri.
Keywords: land trust, land stewardship, conservation easement, landowner contacts, land conservation.
Palabras clave: asociación de tierras, custodia del territorio, título de conservación, contactos con propietarios, protección del territorio.

P. 141-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària