IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 54922
Treballs de la Societat Catalana de GeografiaEnllaç: ISSUU
Volum: 79 : juny 2015
Data d´edició: 2015
ISSN (format paper): 1133-2190
ISSN (format digital): 2014-0037
Descripció física: 336 p. il·l. b/n ; 24 cm
Editorial: IEC

Altres números:

Afegir a la cistella
  10,00 €  
Sumari  

Articles

La Població valenciana a Catalunya al segle XXI: anàlisi demogràfica i espacial
Domingo, Andreu ; Pitarch, Kenneth
Matèries:   València - Població - S. XXI
València - Emigració i immigració - XXI
Mots clau: Població immigrada, emigració valenciana, Catalunya, demografia, censos
Keywords: Immigrant population, valencian emigration, Catalonia, demography, census.
Palabras clave: Población inmigrada, emigración valenciana, Cataluña, demografía, censo.

P. 9-37
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Menorca: del tercer boom turístic a la crisi econòmica i el paper del Pla Territorial Insular
Llurdés i Coit, Joan Carles ; Torres i Bagur, Maria
Matèries:   Turisme - Menorca
Ordenació del territori - Menorca
Urbanització - Menorca
Mots clau: Menorca, turisme, Pla Territorial Insular, boom turístic, urbanització, crisi.
Keywords: Menorca, tourism, Insular Territorial Plan, tourist boom, urbanization, crisis.
Palabras clave: Menorca, turismo, Plan Territorial Insular, boom turístico, urbanización, crisis.

P. 39-67
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Lligam essencial entre paisatge i toponímia: el cas dels noms de municipi al nord del País Valencià
Membrado Tena, Joan Carles
Matèries:   Topònims - Maestrat (País Valencià i Aragó : Regió)
Topònims - Ports (País Valencià : Comarca)
Paisatge - País Valencià
Mots clau: paisatge, toponímia, el Maestrat, els Ports.
Keywords: landscape, place names, El Maestrat, Els Ports.
Palabras clave: paisaje, toponimia, Maestrazgo, Els Ports.

P. 69-97
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Creación del imaginario. Un ejemplo: Formentera
Tutor Anton, Aritz
Matèries:   Turisme - Formentera
Mots clau: imaginari turístic, imatge, percepció, concepció, Formentera.
Keywords: touristic imaginary, image, perception, conception, Formentera.
Palabras clave: imaginario turístico, imagen, percepción, concepción, Formentera.

P. 99-122
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Conferències

El Raval de Barcelona, un laboratori d'estudis urbans
Martínez i Rigol, Sergi ; Carreras i Verdaguer, Carles ; Frago i Clols, Lluís
Matèries:   Raval (Barcelona, Catalunya)
Mots clau: Raval, Barri Xino, Distrito Quinto, Barcelona, laboratori d’estudis urbans.
Keywords: Raval, Chinatown, Distrito Quinto, Barcelona, laboratory of Urban studies.
Palabras clave: Raval, Barrio Chino, Distrito Quinto, Barcelona, laboratorio de estudios urbanos.

P. 125-150
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Notes i documentació

Marroquins a Tarragona i Reus: pautes d'assentament i segregació residencial. Hi ha enclavaments ètnics?
Achebak, Hicham
Matèries:   Marroquins - Tarragona
Marroquins - Reus
Marroquins - Segregació - Tarragona
Marroquins - Segregació - Reus
Mots clau: Població marroquina, Tarragona, Reus, segregació residencial, enclavaments ètnics.
Keywords: Moroccan population, Tarragona, Reus, residential segregation, ethnic enclaves.
Palabras clave: población marroquí, Tarragona, Reus, segregación residencial, enclaves étnicos.

P. 153-174
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Cartografía histórica del Instituto Geográfico Nacional, fuente para el estudio de núcleos urbanos: el caso de Colmenar Viejo (Madrid)
Arístegui Cortijo, Andrés
Matèries:   Cartografia - Història
Instituto Geográfico Nacional
Madrid - Mapes
Mots clau: cartografia, topografia, escala, cadastre, nucli urbà.
Keywords: cartography, topography, scale, cadastre, urban settlement.
Palabras clave: cartografía, topografía, escala, catastro, núcleo urbano.

P. 175-194
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Quan les muntanyes són colls. Advertiment toponímic per a geògrafs
Burgueño i Rivero, Jesús
Matèries:   Colls de muntanya - Catalunya
Topònims - Catalunya
Mots clau: coll, collet, collada, toponímia, orònims.
Keywords: coll, hill, place names.
Palabras clave: coll, colina, collado, toponimia, orónimos.

P. 195-215
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Representació cartogràfica del vell i el nou en la ciutat del segle XVIII
Galcerán Vila, Margarida
Matèries:   Cartografia - Espanya - S. XVIII
Enginyeria militar - Espanya - S. XVIII
Mots clau: ciutat, urbanisme, representació cartogràfica, enginyers militars, segle XVIII.
Keywords: city, urbanism, cartographic representation, military engineers, 18th century.
Palabras clave: ciudad, urbanismo, representación cartográfica, ingenieros militares, siglo XVIII.

P. 217-234
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Primeres representacions cartogràfiques de les ciutats de les Illes Balears (segles XVI-XVII)
Bujosa Ginard, Antoni
Matèries:   Cartografia - Illes Balears - S. XVI/XVII
Mots clau: cartografia, poliorcètica, Mallorca, Menorca, Eivissa.
Keywords: Cartography, Poliorcetica, Majorca, Minorca, Ibiza.
Palabras clave: cartografía, poliorcética, Mallorca, Menorca, Ibiza.

P. 235-255
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Imatge del territori a partir de la televisió. La localització de les sèries de Televisió de Catalunya
Paül i Agustí, Daniel
Matèries:   Televisió de Catalunya
Identitat col·lectiva - Catalunya
Sèries televisives - Catalunya
Mots clau: identitat, televisió, imatge de ciutat, representació de l’espai.
Keywords: Identity, television, Image of a City, Representation of Space.
Palabras clave: identidad, televisión, imagen de ciudad, representación del espacio.

P. 257-275
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Annotations du séjour de Vidal de La Blache en Catalogne (1906) / Apunts de l'estada de Vidal de la Blache a Catalunya (1906)
Robic, Marie-Claire
Matèries:   Vidal de la Blache, Paul - Viatges - Catalunya
Mots clau: Vidal de La Blache, quadern de viatge, Catalunya.
Keywords: Vidal de La Blache, Travel notebook, Catalonia.
Palabras clave: Vidal de La Blache, cuaderno de viaje, Cataluña.

P. 277-293
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Pensament únic a través de la publicitat i l'homogeneïtzació de la identitat territorial: un estudi de cas de les Illes Balears
Sala, Eduard ; Casellas, Antònia
Matèries:   Identitat col·lectiva - Illes Balears
Màrqueting territorial - Illes Balears
Globalització
Mots clau: globalització cultural, Illes Balears, pensament únic, publicitat.
Keywords: cultural globalization, Balearic Islands, single thought, advertisement.
Palabras clave: globalización cultural, Islas Baleares, pensamiento único, publicidad.

P. 295-310
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes

Joan Coromines (2014). Itineraris. Excursions a la recerca de la paraula viva. Barcelona: Ara Llibres; Ajuntament de Barcelona, 607 p. Pròleg i edició de Josep Ferrer i Joan Pujadas.
Alegre i Nadal, Pau
Matèries:   Excursionisme - Ressenyes de llibres

P. 313-315
Citació bibliogràfica Text completText complet

Crònica de la Societat Catalana de Geografia

Patrimoni i gestió d'un espai natural protegit prop de Barcelona. El cas del Montseny
Pèlachs Mañosa, Albert
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats
Parc Natural del Montseny - Descripcions i viatges

P. 319-324
Citació bibliogràfica Text completText complet

El Rec Comtal. Les infraestructures de l'aigua a tocar del Besòs
Jaumot i Bisbal, Miquel
Matèries:   Societat Catalana de Geografia - Activitats
Rec Comtal

P. 325-330
Citació bibliogràfica Text completText complet

Altres

Informació per als autors i autores

P. 331-336
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària