IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 55822
Revista Catalana de Pedagogia [recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 9 : 2015
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1695-5641
ISSN (format digital): 2013-9594
Descripció física: 123 p.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Editorial


Tema monogràfic: La formació professional dels mestres

Cap a una millor professionalització docent del professorat
Imbernon i Muñoz, Francesc
Matèries:   Professors - Formació
Mots clau: Professionalització docent, identitat professional, formació del professorat, inducció professional, accés a la docència, carrera docent.
Keywords: Professionalization of teaching staff, professional identity, teacher training, professional induction, access to teaching, teaching career.

P. 11-23
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Millora de la formació inicial de mestres: el Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres, MIF
Martínez i Martín, Miquel ; Prats Gil, Enric ; Marín i Blanco, Ana
Matèries:   Mestres - Formació
Mots clau: Formació inicial de mestres, qualitat docent, qualitat educativa, universitats.
Keywords: Initial teacher education, education quality, teaching quality, universities.

P. 24-42
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La Formació del professorat per a l'ús efectiu de la tecnologia educativa
Pedró i Garcia, Francesc
Matèries:   Política educativa
Mestres - Formació
Educació - Innovacions tecnològiques
Mots clau: Tecnologia educativa, política educativa, professorat, desenvolupament professional docent, innovació.
Keywords: Educational technology, education policy, teachers, professional development of teachers, innovation.

P. 43-61
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Quines competències professionals ha de tenir un mestre avui?
Cela i Ollé, Jaume ; Domènech i Francesch, Joan
Matèries:   Mestres - Formació
Mots clau: Competència, reprofessionalització, complexitat, formació, currículum, equip, canvi, compromís.
Keywords: Competences, reprofessionalization, complexity, training, curriculum, team, change, commitment.

P. 62-72
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

L'Argumentació en la construcció del pensament social crític
Canals i Cabau, Roser
Matèries:   Pensament crític
Competències bàsiques
Raonament
Mots clau: Competència argumentativa, pensament crític, problemes socials rellevants, competència social i ciutadana, debat, text d?opinió, mapa argumentatiu.
Keywords: Basic argumentative skills, critical thinking, relevant social problems, basic social and citizen skills, debate, opinion texts, argumentative map.

P. 73-89
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Experiències

Fem realitat l'escola del segle XXI
Caturla i Fita, Enric
Matèries:   Jesuïtes - Educació
Educació - Catalunya - S. XXI
Mots clau: Educació integral, innovació, transformació, vocació, projecte vital, competències.
Keywords: Integral education, innovation, transformation, professional calling, life project, skills.

P. 91-105
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Miscel·lània

Un Nou marc per a la relació educativa i el procés d'aprenentatge. Reflexions sobre l'Informe UNESCO 2015
Rué Domingo, Joan
Matèries:   Unesco
Educació
Mots clau: Educació, sostenibilitat, consens, bé públic, qualitat, canvi.
Keywords: Education, sustainability, consensus, public good, quality, change.

P. 107-117
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Actualitat de la Societat Catalana de Pedagogia
Amorós Basté, Carme
Matèries:   Societat Catalana de Pedagogia - Activitats

P. 118-123
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària