IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 56223
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: Núm. 27 (gener - juny 2016)
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 253 p. ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : Universitat de les Illes Balears

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic

Presentació: La construcció històrica del dret a l'educació en contextos de transició política democràtica
Carrillo Flores, Isabel
Matèries:   Dret a l'educació
Espanya - Història - 1975-1982, Transició

P. 9-15
Citació bibliogràfica Text completText complet

Introducció: El llarg camí vers el dret de l'educació
Carbonell i Sebarroja, Jaume
Matèries:   Dret a l'educació - Catalunya
Dret a l'educació - Espanya

P. 17-21
Citació bibliogràfica Text completText complet

Significant el dret a l'educació. Recomanacions de la Conferència Internacional d'Instrucció Pública en el període d'entreguerres
Carrillo Flores, Isabel
Matèries:   Dret a l'educació - Europa - 1918-1939
Escoles públiques - Congressos - Ginebra
Mots clau: Oficina Internacional d’Educació, conferències internacionals d’instrucció pública, període d’entreguerres, drets humans, dret a l’educació.
Keywords: International Bureau of Education, International Conferences on Public Instruction, interwar period, human rights, right to education.
Palabras clave: Oficina Internacional de Educación, conferencias internacionales de instrucción pública, período de entreguerras, derechos humanos, derecho a la educación.

P. 23-44
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Educación en Guatemala: entre la guerra y los acuerdos de paz
Aldana Mendoza, Carlos
Matèries:   Educació - Guatemala - S. XX
Tractats de pau
Mots clau: conflicte armat, acords de pau, educació popular, educació en drets humans, educació per a la pau, reforma educativa.
Keywords: armed conflict, peace agreements, popular education, education in human rights, education for peace, education reform.
Palabras clave: conflicto armado, acuerdos de paz, educación popular, educación en derechos humanos, educación para la paz, reforma educativa.

P. 45-63
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Unha Aproximación ao debate actual sobre cidadanía e o dereito á educación: lembrando a Giner
Otero Urtaza, Eugenio Manuel
Matèries:   Identitat col·lectiva - Europa
Dret a l'educació
Participació comunitària - Europa
Giner de los Ríos, Francisco
Mots clau: ciutadania activa, dret a l’educació, Francisco Giner de los Ríos, educació no formal, participació ciutadana.
Keywords: active citizenry, right to education, Francisco Giner de los Ríos, nonformal education, citizen participation.
Palabras clave: ciudadanía activa, derecho a la educación, Francisco Giner de los Ríos, educación no formal, participación ciudadana.

P. 65-81
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Els Moviments de Renovació Pedagògica: construint la democràcia de les aules
Martínez Bonafé, Àngels
Matèries:   Ensenyament - Innovacions - Espanya - S. XX
Professors - Formació - Espanya - S. XX
Mots clau: democràcia, formació del professorat, transició, renovació pedagògica, moviment social, moviments de renovació pedagògica, autoorganització.
Keywords: democracy, teacher training, transition, pedagogical renewal, social movement, Pedagogical Reform Movements, self-organisation.
Palabras clave: democracia, formación del profesorado, transición, renovación pedagógica, autoorganización, movimientos de renovación pedagógica.

P. 83-105
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

El Derecho a la eduación en América Latina: un análisis de las políticas educativas en la historia reciente de Brasil y Argentina
Andrade Oliveira, Dalila ; Feldfeber, Myriam
Matèries:   Dret a l'educació - Argentina
Dret a l'educació - Brasil
Mots clau: neoliberalisme, postneoliberalisme, polítiques, reformes educatives, desigualtats, equitat, dret a l’educació.
Keywords: neo-liberalism, post-neoliberalism, policies, education reforms, inequalities, equity, right to education.
Palabras clave: neoliberalismo, post-neoliberalismo, políticas, reformas educativas, desigualdades, equidad, derecho a la educación.

P. 107-133
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Activitat docent en el desenvolupament dels municipis rurals de la província de València durant el tardofranquisme i la transició: el Patronat d'Educació Rural (1958-1985)
García Ferrandis, Ignacio ; García Ferrandis, Xavier ; Vilches Peña, Amparo
Matèries:   Educació - València (Província) - 1958-1985
Escoles rurals - València (Província) - 1958-1985
Mots clau: educació rural, alfabetització, escoles rurals, desenvolupament rural, Patronat d’Educació Rural, tardofranquisme, transició espanyola, història de l’educació.
Keywords: rural education, literacy, rural schools, rural development, Rural Education Board, late Francoism, Spanish transition, history of education.
Palabras clave: educación rural, alfabetización, escuelas rurales, desarrollo rural, Patronato de Educación Rural, tardofranquismo, transición española, historia de la educación.

P. 135-158
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis

Josep Vives i Terradas (1870-1940), mestre racionalista i editor
Dalmau i Ribalta, Antoni
Matèries:   Racionalisme
Vives i Terradas, Josep
Mestres - Catalunya - Biografia
Mots clau: Josep Vives Terradas, Escola Moderna, anarquisme, racionalisme, obrerisme, Catalunya, canvi de segle XIX-XX.
Keywords: Josep Vives Terradas, Modern School, anarchism, rationalism, workerism, Catalonia, turn of the 19th-20th century.
Palabras clave: Josep Vives Terradas, Escuela Moderna, anarquismo, racionalismo, obrerismo, Cataluña, cambio de siglo XIX-XX.

P. 164-177
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Recepció de la filosofia de l'educació de Giovanni Gentile: del neoidealisme al neoespiritualisme
García i Farrero, Jordi ; Vilafranca i Manguán, Isabel ; Vilanou i Torrano, Conrad
Matèries:   Educació - Filosofia
Gentile, Giovanni - Crítica i interpretació
Mots clau: filosofia de l’educació, història de l’educació, neoidealisme, Giovanni Gentile, feixisme, franquisme, neoespiritualisme, M. F. Sciacca.
Keywords: Philosophy of education, history of education, neo-idealism, Giovanni Gentile, fascism, Francoism, neo-spiritualism, M. F. Sciacca.
Palabras clave: filosofía de la educación, historia de la educación, neoidealismo, Giovanni Gentile, fascismo, franquismo, neoespiritualismo, M. F. Sciacca.

P. 179-222
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Documents

"Lliçó pràctica sobre civisme". La lliçó del mestre Raimon Torroja a l'Escola d'Estiu de 1930
Marquès i Sureda, Salomó
Matèries:   Tarroja, Raimon
Moviments de renovació pedagògica - Catalunya
Cursos d'estiu - Catalunya - 1930
Mots clau: Raimon Torroja, Escoles d’Estiu, Civisme, Renovació Pedagògica, Educació republicana.
Keywords: Raimon Torroja, Escuelas de Verano, Civismo, Renovación Pedagógica, Educación republicana.
Palabras clave: Raimon Torroja, Summer Schools, Civic Responsibility, Pedagogical Renewal, Republican Education.

P. 225-242
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària