IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 57122
Educació i Història : Revista d'Història de l'EducacióEnllaç: ISSUU
Volum: Núm. 28 (juliol - desembre 2016)
Data d´edició: 2016
ISSN (format paper): 1134-0258
ISSN (format digital): 2013-9632
Descripció física: 298 p. il·l. b/n ; 21 cm
Editorial: IEC [coedició amb] : Universitat de les Illes Balears

Altres números:

Afegir a la cistella
  15,00 €  
Sumari  

Tema monogràfic


Idees sobre el saber intel·lectual en Ramon Llull
Ensenyat Pujol, Gabriel
Matèries:   Llull, Ramon - Erudició
Mots clau: Saber, Ramon Llull, segle XIII.
Keywords: Knowledge, Ramon Llull, 13th century.
Palabras clave: Saber, Ramon Llull, siglo XIII.

P. 17-40
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ramon Llull i la universitat parisenca: una proposta de reforma dels "curricula" de les arts lliberals
Bordoy, Antoni
Matèries:   Université de Paris - S. XIII
Llull, Ramon - Influència
Filosofia medieval
Teologia
Mots clau: Ramon Llull, filosofia medieval, universitat, arts lliberals, teologia, filosofia antiga, educació.
Keywords: Ramon Llull, medieval philosophy, university, liberal arts, theology, ancient philosophy, education.
Palabras clave: Ramon Llull, filosofía medieval, universidad, artes liberales, teología, filosofía antigua, educación.

P. 41-66
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Réforme de l'Universitas magistrorum et scholarium Parisiensium selon Raymond Lulle
Teleanu, Constantin
Matèries:   Université de Paris - S. XIII
Llull, Ramon - Contribucions a la pedagogia
Mots clau: Ramon Llull, universitat, educació, Edat Mitjana.
Keywords: Ramon Llull, university, education, Middle Age.
Palabras clave: Ramon Llull, universidad, educación, Edad Media.

P. 67-92
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Sobre la formació femenina i el paper de la dona en la reforma social de Ramon Llull
Ripoll Perelló, Maribel
Matèries:   Llull, Ramon - Contribucions a la pedagogia
Literatura medieval
Dones - Educació - S. XIII
Mots clau: Ramon Llull, literatura medieval, recepció de l’Art, formació femenina, reforma social.
Keywords: Ramon Llull, medieval literature, reception of the Art, female education and training, social reform.
Palabras clave: Ramon Llull, literatura medieval, recepción del Arte, formación femenina, reforma social.

P. 93-112
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

L'Ensenyament de les doctrines de Ramon Llull a les escoles i universitats europees durant l'època moderna
Ramis Barceló, Rafael
Matèries:   Lul·lisme - Ensenyament - S. XVI/XVIII
Llull, Ramon - Influència
Mots clau: Lul·lisme, escoles, universitats, ensenyament, època moderna.
Keywords: Lullism, schools, Universities, teaching, modern age.
Palabras clave: Lulismo, escuelas, universidades, enseñanza, época moderna.

P. 113-138
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Disputas lulianas en la enseñanza universitaria de Mallorca durante el siglo XVIII
García Pérez, Francisco José
Matèries:   Llull, Ramon - Influència
Lul·lisme - Ensenyament universitari - Mallorca - S. XVIII
Mots clau: Universitat Lul·liana, Mallorca, antilul·lisme, bisbes, dominics.
Keywords: Lullian University, Mallorca, anti-Lullism, Bishops, Dominicans.
Palabras clave: Universidad Luliana, Mallorca, antilulismo, obispos, dominicos.

P. 139-166
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ramon Llull, inspirador i pedagog de la religió civil
Fullana i Puigserver, Pere
Matèries:   Lul·lisme - Mallorca - S. XIX/XX
Llull, Ramon - Influència
Religió civil
Mots clau: religió, catolicisme, feminisme, lul·lisme, modernitat, educació, Mallorca.
Keywords: religion, Catholicism, feminism, Lullism, modernity, education,
Palabras clave: religión, catolicismo, feminismo, lulismo, modernidad, educación, Mallorca.

P. 167-192
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Assajos i estudis

Governação e (re)educação institucional da infância portuguesa errante e infratora nos começos do séc. XX
Martins, Ernesto Candeias
Matèries:   Marginació social - Portugal - S. XX
Delinqüència - Portugal - S. XX
Infants - Assistència institucional - Portugal - S. XX
Mots clau: marginació i delinqüència; protecció de menors; governança i rehabilitació institucional; règim disciplinari; Secció Preparatòria de Lisboa.
Keywords: marginalisation and delinquency; child protection; governance and institutional rehabilitation; disciplinary regime; Preparatory Section of Lisbon.
Palabras clave: marginación y delincuencia, protección de menores, gobernanza y rehabilitación institucional, régimen disciplinario, Sección Preparatoria de Lisboa.

P. 195-227
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

La Fotografía escolar como fuente para la investigación educativa. La Fototeca Digital Escolar de Extremadura
Pantoja Chaves, Antonio ; Soto Vázquez, José ; Galea Torres, Elisabet
Matèries:   Educació - Fotografies
Fototeca Digital Escolar de Extremadura
Mots clau: fotografia, educació, magisteri, metodologia.
Keywords: photography, education, teacher training, methodology.
Palabras clave: fotografía, educación, magisterio, metodología.

P. 229-254
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Quan l'educació física arriba a l'escola primària. Notes per a la història de l'educació a Lleida (1901-1931)
Torrebadella i Flix, Xavier
Matèries:   Educació física - Lleida - 1901/1931
Educació primària - Lleida - Història
Mots clau: història de l’educació física, educació primària, gimnàstica, Lleida.
Keywords: history of physical education, primary education, gymnastics, Lleida.
Palabras clave: historia de la educación física, educación primaria, gimnasia, Lleida.

P. 255-287
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Dades de l´usuari/ària