IEC Portal de publicacions > Catàleg


Referència: 58462
Revista Catalana de Pedagogia [recurs electrònic]Enllaç: ISSUU
Volum: 11 : 2017
Data d´edició: 2017
ISSN (format paper): 1695-5641
ISSN (format digital): 2013-9594
Descripció física: 263 p. : il·l.
Editorial: IEC

Altres números:

Obra digital
Sumari  

Editorial


Tema monogràfic: Com podem entendre el fet d'aprendre avui. Significats i conseqüències en la docència

Neuroeducació: aportacions de la neurociència als plantejaments educatius
Portero Tresserra, Marta ; Carballo Márquez, Anna
Matèries:   Neurociència afectiva
Aprenentatge
Mots clau: Neurociència, desenvolupament i aprenentatge, plasticitat cerebral, emocions, funcions executives, espais d’aprenentatge.
Keywords: Neuroscience, development and learning, brain plasticity, emotions, executive functions, learning environments.

P. 17-55
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Identitat discent i disseny universal de l'aprenentatge. Una proposta per a l'atenció de la diversitat
Morodo, Andy
Matèries:   Atenció a la diversitat
Autonomia de l'alumne
Aprenentatge actiu
Mots clau: Atenció a la diversitat, identitat discent, aproximació dialògica, disseny universal de l’aprenentatge, aprenentatge cooperatiu, LIQ.
Keywords: Attention to diversity, learner identity, dialogic approach, universal design for learning, cooperative learning, LIQ.

P. 57-77
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Aprendre ensenyant. Poden aprendre els docents ensenyant els seus alumnes? Quines evidències en tenim?
Duran Gisbert, David
Matèries:   Mestres - Formació
Aprenentatge - Avaluació
Mots clau: Aprenentatge entre iguals, tutoria entre iguals, aprenentatge cooperatiu, societat del coneixement, ensenyament, innovació.
Keywords: Peer learning, peer tutoring, cooperative learning, knowledge society, teaching, innovation.

P. 79-106
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Repensar l'avaluació des de la qualitat
Rué Domingo, Joan
Matèries:   Aprenentatge - Avaluació
Mots clau: Aprenentatge, qualitat, avaluació, regulació, canvi, justícia.
Keywords: Learning, quality, evaluation, regulation, change, equity.

P. 107-133
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Experiències

Conversar a l'escola per aprendre a viure
Serra Santasusana, Teresa
Matèries:   Educació - Experiències
Educació inclusiva - Catalunya
Autoestima en els infants
Mots clau: Educació inclusiva, aprendre a aprendre, diàleg, col·laboració, tractament de llengües.
Keywords: Inclusive education, learning to learn, dialog, collaboration, language treatment.

P. 131-171
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

El Roure Gros: una mirada reflexiva
Cardo Martínez, Andreu ; Colom García, Ingrid ; Tantiñà Forcada, Balbina ; Vallbona Martos, Marta ; Verdú Ventura, Núria
Matèries:   Educació - Experiències
Aprenentatge actiu
Autonomia de l'alumne
Mots clau: Aprenentatge competencial, projecte ciències, avaluació, globalització, autonomia, experimentació.
Keywords: Competence-based education, science-based project, evaluation, globalization, autonomy, experimentation.

P. 173-186
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

Una institució, tres estudis, 1600 aprenentatges: una experiència per a una escola gran
Solé i Clavero, Maria Teresa
Matèries:   Aprenentatge actiu
Ensenyament - Treball en equip
Educació - Experiències
Mots clau: Projecte de centre, organització, personalització de l’aprenentatge, equip de centre, TIC.
Keywords: School project, organization, individualization of learning, school team, ICT.

P. 187-200
Citació bibliogràfica Resum Abstract Text completText complet

La formación en el ámbito de la salud mental: experiencias de fotografía participativa
Monteil, Alice ; Plans, Mireia
Matèries:   Integració social
Educació visual
Salut mental
Mots clau: Fotografia participativa, educació visual, metodologia, salut mental, inclusió, comunitat, visibilització, creativitat, identitat.
Keywords: Participatory photography, visual education, methodology, mental health, inclusion, community, visibility, creativity, identity.
Palabras clave: Fotografía participativa, educación visual, metodología, salud mental, inclusión, comunidad, visibilización, creatividad, identidad.

P. 201-219
Citació bibliogràfica Resum Abstract Resumen Text completText complet

Ressenyes bibliogràfiques

Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación. Edgar Morin (2016). Barcelona, Paidós.
Teixidó i Planas, Martí
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres

P. 223-235
Citació bibliogràfica Text completText complet

Escuelas creativas. La revolución que está transformando la educación. Ken Robinson i Lou Aronica (2015). Barcelona, Grijalbo.
Domingo Peñafiel, Laura
Matèries:   Pedagogia - Ressenyes de llibres

P. 237-241
Citació bibliogràfica Text completText complet

Actualitat de la Societat Catalana de Pedagogia


Necrològica: Josep Ma. Jarque Jutglar
Matèries:   Jarque Jutglar, Josep Maria - Necrologia

P. 262-263
Citació bibliogràfica Text completText complet

Dades de l´usuari/ària